ERRi raadio- ja uudistemajad. Foto: Scanpix

Eesti Rahvusringhääling (ERR) tunnistab, et rikkus ilma kohase allikakriitilisuseta ja teise poole seisukohti vahendamata Eesti Päevalehe/Delfi poolt Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) suhtes lendu lastud valesid tiražeerides ajakirjanduseetika põhimõtteid. Avalikku vabandust järjekordse rikkumise pärast pole ERR siiani esitanud.

24. septembril avaldas Eesti Päevaleht/Delfi Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) suhtes lasuvale avaldanud artikli pealkirjaga "Objektiivi rahastus sõltub varju jäävatest suurannetajatest".

Samal päeval vahendas ERR kõnealuses artiklis esitatud valesid nii oma eestikeelses kui ka ingliskeelses portaalis avaldatud artiklites, mis kandsid pealkirju "SAPTK tuludest enamus tuleb avalikkuse eest varjatud allikatest" ja "Majority of family values organisation's fund sources not known". Kummaski neist ei vahendatud vähimalgi määral SAPTK esindajate seisukohta, mida viimastelt ka ei küsitud.

Artiklite pealkirju muudeti päeva jooksul pärast seda, kui Objektiivis sai avaldatud SAPTK kommentaar, kus toodi esile artiklite keskmes olnud väidete tõele mittevastavus. Pärast seda kohendati pealkirju nii, et väide oleks esitatud mitte ERRi poolt, vaid üksnes Eesti Päevalehe vastavate väidete vahendamisena.

Enne artiklite mahavõtmist kohendas ERR nende pealkirju nii, et vältida vastutust ise SAPTK suhtes valede levitamise eest ja näidata, nagu üksnes vahendataks vastavaid väiteid, neid ise esitamata.

Kaebus Pressinõukogule

26. septembril pöördus SAPTK nii EPL/Delfi kui ka viimase poolt välja käidud valesid tiražeerinud ERRi ja Õhtulehe vastu Pressinõukogusse, paludes tuvastada ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumise.

"Esiteks rikkus ERR nende artiklitega Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 1.4. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Eestikeelses artiklis sisalduv lause "Seega sai SAPTK väikeannetajatelt ja kahelt suuremalt toetajalt kokku 112 000 eurot, mis on aga üksnes 32 protsenti SAPTK eelarvest" on otseselt ja ühemõtteliselt faktiliselt väär," osutati kaebuses, viidates sama vale levitamisele ka ERRi ingliskeelses portaalis avaldatud artiklis.

Ühtlasi toonitati kaebuses, et see, kui ERRi artiklis vahendatakse EPLis esitatud väiteid, ei vabasta ERRi vastutusest seonduvalt otseste ja jämedate valede levitamisega.

"Seepärast palume Pressinõukogul tuvastada ERRi poolt Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 1.4. sätestatud põhimõtte rikkumine, just nagu ka koodeksi punkti 5.1. rikkumine, sest olgugi, et ERRile on teada SAPTK kontaktid ja asi ei olnud ajakriitiline, avaldati SAPTK suhtes tõsiseid ja seejuures otseselt vääraid süüdistusi ilma meile kommentaari võimalust pakkumata ja meie seisukohta esile toomata. Oleks ERR enne oma artiklite avaldamist pöördunud kommentaari saamiseks SAPTK poole, oleks saadud teada, et Eesti Päevalehe poolt esitatud väited on ühemõtteliselt valed ning sellisel juhul puudunuks ka mõte artikleid avaldada," tõdeti kaebuses.

Lisaks juhiti Pressinõukogu tähelepanu tõsiasjale, et viited SAPTK poolt Eesti Päevalehe ja ERRi poolt levitatud valede ümberlükkamisele Objektiivis lisati ERRi artiklisse alles hiljem ning artiklite algsetes versioonidest need puudusid täielikult.

ERR tunnistab SAPTK suhtes ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumist

27. septembril teatas Pressinõukogu SAPTKle, et vastavalt Pressinõukogu kokkuleppele rahvusringhäälinguga lahendab ERRi peale laekunud kaebused organisatsiooni enda ajakirjanduseetika nõunik.

Kuigi SAPTK ei olnud sellisest lahendusest huvitatud ja soovis ERRi käitumisele hinnangu andmist mitte rahvusringhäälingu enda, vaid Pressinõukogu poolt, võttis asja menetleda siiski ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk.

15. oktoobril laekunud vastuses tunnistab Tammerk ERRi nimel, et rahvusringhääling ei olnud "nimetatud Eesti Päevalehe artikli refereerimisega tavapärase ajakirjandusliku standardi kõrgusel."

"Süüdistusi sisaldava materjali puhul tuleb veenduda, kas algses loos on olemas piisavalt mitmekülgne info, et artiklit refereerida. Nii nõuab ajakirjanduseetika koodeksi p 5.1 (kommentaari küsimine süüdistuste puhul), mida antud juhul rikuti. Minu hinnangul refereeriti Eesti Päevalehe artiklit ebapiisava allikakriitilisusega," nentis Tammerk.

ERRi õigustuseks lisaks Tammerk siiski, et "ERRi uudisteportaal täiendas oma lugusid kommentaariga, kus SAPTK selgitab, miks ta ei saa avalikustada oma annetajaid. Samuti täpsustati pealkirju. Seda tehti enne, kui Te esitasite kaebuse pressinõukogusse. Seepeale tegi toimetus artiklid avalikkusele kättesaamatuks. Nii ei saa need lood võimalikku segadust tekitada ning juhtumi võib lõpetatuks pidada."

"Ikka ja jälle on ERR sunnitud tunnistama SAPTK suhtes ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumist, aga ei möödu palju aega, kui seda tehakse uuesti. See näitab, et tegelikult oma nö vigu ei kahetseta, mingit reaalset vastutust ei võeta ja käitumist reaalselt ei muudeta." – Varro Vooglaid

Oma 26. septembri teatas tunnistas ka ERRi uudistetoimetuse juhi Anvar Samost, et vahendades EPL/Delfi valesid "ei olnud ERR tavapärase ajakirjandusliku standardi kõrgusel." "Tegime vea, minul peatoimetajana on selle pärast väga kahju ja ma palun vabandust," märkis Samost.

Samas keeldus Samost astumast samme selleks, et SAPTK suhtes valesid levitavad artiklid eemaldada ja avaldada avalik vabandus valede levitamise pärast, nagu SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid temale saadetud vastuses palus teha, küsides ühtlasi selle kohta, "milline näeb välja nende töötajate vastutus, kelle tegevuse tõttu ERR SAPTK kohta jämedaid ja otseseid valesid levitas või õigemini siiani levitab."

Samost vastas Vooglaiule, et "kuna SAPTK on meid juba pressinõukogusse kaevanud, siis jään ma edasise osas ootama nõukogu otsust." Ometi eemaldas ERR kõnealused artiklid lähimatel päevadel nii oma eesti- kui ka ingliskeelsest portaalist pärast seda, kui SAPTK andis Pressinõukogule teada, et juhul kui viimane ei suvatse ERRi käitumisele ise hinnangut anda, tuleb SAPTKl rahvusringhäälingu käitumisele kohase hinnangu saamiseks pöörduda kohtu poole.

SAPTK nõuab ERRilt avalikku vabandust

Vooglaiu sõnul on ühelt poolt küll kena, et ERR tunnistab SAPTK suhtes järjekordselt ajakirjanduseetika põhimõtete jämedat rikkumist, aga teiselt poolt jääb endiselt õhku nii küsimus sellest, milline näeb välja nende isikute vastutus, kelle tegevuse tõttu rahvusringhäälingu vahendusel SAPTK suhtes laimu levitati, kui ka küsimus sellest, millal ERR ükskord lõpetab SAPTK suhtes oma pahatahtliku ja ebaeetilise käitumise.

"ERR on meie suhtes ajakirjanduseetika põhimõtteid rikkunud palju kordi, alates absurdsete ja täielike valede levitamisest, nagu oleks meil mingid varjatud suhted Venemaa võimuringkondadega, kuni selleni välja, et nagu oleks Aadu Luukase missioonipreemia SAPTKle andmine kätkenud onupojapoliitikat ja korruptsiooni. Ikka ja jälle on ERR sunnitud tunnistama ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumist, aga ei möödu palju aega, kui seda tehakse uuesti. See näitab, et tegelikult oma nö vigu ei kahetseta, mingit reaalset vastutust ei võeta ja käitumist reaalselt ei muudeta," ütles Vooglaid.

Ühtlasi juhtis Vooglaid tähelepanu, et ERR ei ole EPL/Delfi poolt lendu lastud valede tiražeerimise eest siiani SAPTK ees avalikult vabandanud. "Kuni ERR ei ole esitanud avalikku vabandust järjekordselt meie suhtes avalikult valede levitamise eest, seni ei saa juhtumit kuidagi lõpetatuks pidada," toonitas ta.