Eesti Päevalehe/Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald. Foto: Scanpix

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) esitas täna pärastlõunal kaks kaebust Pressinõukogule, paludes tuvastada ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumise nii Eesti Päevalehe/Delfi, Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) kui ka Õhtulehe poolt.

Kaebuste kohaselt on otseselt vale Eesti Päevalehe ja Delfi poolt Vahur Kooritsa artiklis välja käidud ning ka ERRi ja Õhtulehe poolt tiražeeritud väide, nagu pärineks vaid pisem osa SAPTK tuludest väikestest annetustest ning nagu oleks ligikaudu kahe kolmandiku tulu päritolu täiesti teadmata ja nagu pärineks see suure tõenäosusega varju jäävatelt suurärimeestelt.

"Artiklis esitatud väide "tegelikult moodustavad väikeannetused SAPTK eelarvest vaid pisema osa" on ühemõtteliselt ja otseselt faktiliselt vale ning sellise väite esitamiseks puudub igasugune faktiline alus," toonitab SAPTK oma kaebuses ja lisab, et "mingeid suurärimeeste sadadesse tuhandetesse ulatuvaid annetusi ei ole me (kahjuks) mitte kunagi saanud – absoluutselt mitte ühtegi korda."

Kaebuse allkirjastanud SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on Koorits vastupidise järelduseni jõunud raskelt vildaka arutluskäigu tulemusel, nagu pärineksid SAPTKle tehtud väikeannetused vaid kaks korda aastas korraldatavatest portaali Objektiiv toetuskampaaniatest.

SAPTK ja Objektiivi kohta lausvale levitamise kampaanias on nüüdseks vaid mõne päeva jooksul kaasa löönud nii Eesti…

Posted by Varro Vooglaid on Neljapäev, 26. September 2019

.
"Tegelikult pöördume aga tuhandete toetajate poolt ca kümme korda aastas (kordade arv varieerub aastate lõikes), paludes erinevateks projektideks rahalist toetust. Ehk Objektiivi kampaaniad on vaid kaks sellist pöördumist ca kümnest," selgitab Vooglaid, juhtides Pressinõukogu tähelepanu ka tõsiasjale, et lisaks kampaaniatele laekub oluline osa SAPTK sissetulekutest ka igakuistest püsiannetustest.

Vooglaiu sõnul pole asjakohane ka Kooritsa poolt SAPTK rahastuse kohta otsese vale levitamise õigustamine sellega, et ta ei saanud SAPTK-lt artikli avaldamise eelselt oma küsimustele vastuseid.

"Minu soovimatus mitte tema [Kooritsa] küsimustele vastata ei õigusta […] kõige vähemalgi määral SAPTK suhtes otsese vale levitamist. Seda enam, et mul ei ole vähimatki kohustust vastata ühegi meediaväljaande esindajate pöördumisele, rääkimata sellistele väljaannete ja inimestele vastamisest, kes on korduvalt tõestanud oma vaenulikku hoiakut SAPTK suhtes," märkis SAPTK juhatuse esimees.

"Alates sellest, kui Eesti Päevaleht ja Delfi lasid 2014. aastal liikvele SAPTKle palju kahju teinud täiesti alusetu ja ka Pressinõukogu poolt taunitud kuulujutu, nagu oleks meil mingid varjatud suhted Venemaa võimuringkondadega, puudub meil nende väljaannete suhtes absoluutselt igasugune usaldus. Seetõttu ei soovi me ka nendega suhelda – ja selleks on meil täielik õigus. Rääkimata sellest, et isikuandmete kaitse põhimõtetest tulenevalt ei oleks meil ka vastava tahtmise korral vähimatki õigust avaldada kolmandatele isikutele infot selle kohta, kes on SAPTKd annetustega toetanud tuhanded isikud."

Selle asemel, et valede levitamise pärast vabandust paluda, on Delfi otsustanud valesid levitada ka vene keeles….

Posted by Varro Vooglaid on Neljapäev, 26. September 2019

.
Konkreetselt heidab SAPTK nii EPL/Delfile, ERRile kui ka Õhtulehele ette Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 1.4. sätestatud põhimõtte rikkumist. Nimetatud sätte kohaselt peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.

Lisaks sellele palub SAPTK tuvastada ERRi ja Õhtulehe poolt Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punkti 5.1. rikkumise, sest olgugi, et nimetatud väljaannetele on teada SAPTK kontaktid ja asi ei olnud ajakriitiline, avaldati SAPTK suhtes tõsiseid ja seejuures otseselt vääraid süüdistusi ilma SAPTK esindajatele kommentaari võimalust pakkumata.

EPL/Delfi vastu esitatud kaebusega saab tutvuda siin, ERRi vastu esitatud kaebusega siin ja Õhtulehe vastu esitatud kaebusega siin.

Vahur Koorits levitab Objektiivi rahastamise kohta raskelt moonutatud ja eksitavat kuvandit

Fookuses: Eesti Päevaleht ja Vahur Koorits levitavad Objektiivi rahastuse kohta valet