Saates "Fookuses" lahkavad Varro Vooglaid ja Markus Järvi pahempoolse propagandisti Vahur Kooritsa hiljutist artiklit Objektiivi rahastamisest, mis eesmärgiga levitada SAPTK suunal kahtlusi ja moonutatud kuvandit, teeb küündimatuid järeldusi ja levitab otseseid valeväiteid.

Varro Vooglaid ja Markus Järvi lükkavad seekordses saates "Fookuses" ümber Vahur Kooritsa küündimatud valeväited Objektiivi ja Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks rahastuse kohta.

Eesti Päevalehes ilmunud artiklis pealkirjaga "Objektiivi rahastus sõltub varju jäävatest suurannetajatest" väidab Koorits, nagu pärineks SAPTK aastaeelarvest vaid kolmandik väikeannetajatelt ning suurem osa hoopis "saladuskatte taha jäävatelt" suurannetajatelt.

Koorits eeldab nimelt meelevaldselt ja naeruväärselt, et kaks Objektiivi kampaaniat aastas on ainsad SAPTK annetuskampaaniad ning seetõttu peaks ülejäänud raha pärinema varju jäävatelt suurannetajatelt.

Sellise puupäise eelduse kindlas kõneviisis väljakäimine näitab, et Koorits pole teinud ära elementaarset kodutööd. SAPTK korraldab hulganisti teisi kampaaniaid, mille hulka kuuluvad petitsioonid, kalender, ringreis ja konverents. Lisaks Objektiivi kahele kampaaniale kogume nende kaudu oma ettevõtmiste toetuseks annetusi. Samuti on meil ka hulk püsitoetajaid. Kõikide mainitud kampaaniate raames annetavad väikeannetajad, kelle jaoks on SAPTK ja Objektiivi tegevus oluline.

Saatejuhid rõhutavad, et Objektiivil ja sihtasutusel laiemalt pole midagi suurannetajatest ettevõtjate vastu.

Vastupidi, me kutsume kõiki ettevõtjaid tegema suuremaid annetusi Objektiivi ja SAPTK töö jätkumiseks, kasvõi selleks, et viia Kooritsa küündimatud spekulatsioonid vastavusse reaalsusega.

Vaadake lisa saatest!