Salaja ideoloogiliste oponentidega tehtud telefonikõnede salvestamine ja nende avalikustamine annab tunnistust ERRi ajakirjanduslikust tasemest.

ERR salvestas täna hommikul salaja Varro Vooglaiule tehtud telefonikõne ja avalikustas osa sellest, kuigi Vooglaid keeldus selgesõnaliselt kommentaaride andmisest.

4. jaanuari hommikul mõned minutid enne kella kümmet helistas ERRi ajakirjanik Indrek Lepik Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimehele Varro Vooglaiule, et küsida kommentaari väitele, nagu oleks SAPTK portaal Objektiiv levitanud libauudist.

Vooglaid keeldus selgesõnaliselt sel teemal kommentaari andmisest, kuivõrd pole selge, mida on kõnealuses Objektiivi uudises seoses alaealiste prostitutsiooni dekriminaliseerimisega Californias valesti kirjutatud. Ta selgitas, et isegi kui ta olnuks nõus sel teemal kommentaari andma, teinuks ta seda kohase ettevalmistuse pinnalt ja kirjalikus vormis.

Hiljem selgus aga, et Indrek Lepik salvestas telefonikõne salaja ning ERR avalikustas vestlusest väljavõetud lõigu raadios ja ERRi portaalis.

Väljavõte ERRi uudisteportaali avalehel olevast raadiouudiste sektsioonist.

Vooglaiu hinnangul on niisugune käitumine ebaväärikas ja jämedalt vastuolus ajakirjanduseetika põhimõtetega, tekitades ERRi suhtes põhjendatult usaldamatust. Sellest tulenevalt pöördus ta kaebusega ERRi ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tammerki poole, paludes viimaselt juhtunule hinnangut.

"Minu arusaamise kohaselt eeldab ajakirjaniku eetiline käitumine, et kui on soov kõne salvestada, siis tuleks sellest teisele poolele selgelt teada anda," toonitas Vooglaid oma kaebuses ja jätkas: "Hr Lepik küsis minult veel kõne jooksul selgelt, kas ma oleks nõus sel teemal kommentaari andma ja ma vastasin, et ei ole, kuivõrd ei ole selge, mida on Objektiiv valesti teinud."

"Kui see on ERRis vastuvõetav ajakirjanduslik praktika, et ajakirjanikud salvestavad salaja telefonikõnesid ja avalikustavad neist omal valikul endale sobivaid fragmente, siis palun ka selle kohta kinnitust," märkis Vooglaid ja lisas, et tõsiasjas, et teda ei informeeritud telefonikõne salvestamisest, saab ERRi ajakirjanduseetika nõunik ise veenduda, nõudes välja telefonikõne terviksalvestuse.

Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punkti 3.7. kohaselt peab ajakirjanik hankima heli- ja pildiülesvõtteid ning informatsiooni avalikult, kusjuures erandid on lubatud üksnes ülekaaluka avaliku huvi olemasolul, kui materjali pole võimalik teisiti hankida.

Varem on ERR korduvalt SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks suhtes ajakirjanduseetika põhimõtteid rikkunud. Osaliselt on need rikkumised leidnud kinnitust ka Pressinõukogu ja ERRi ajakirjanduseetika nõuniku poolt.

Allpool on Vooglaiu kaebus tervikkujul:

Tere, hr Tammerk!

Esitan käesolevaga kaebuse ERRi ajakirjaniku Indrek Lepiku käitumise suhtes, kuna ta salvestas minuga tehtud telefonikõne ja avalikustas selle kõne fragmendi ilma minule ütlemata, et ta üldse kõne salvestab, rääkimata salvestuse avalikustamise kavatsusest teavitamisest.

http://www.err.ee/raadioklipp/586ccfb714f036142c4dc255

Minu arusaamise kohaselt eeldab ajakirjaniku eetiline käitumine, et kui on soov kõne salvestada, siis tuleks sellest teisele poolele selgelt teada anda. Hr Lepik küsis minult veel kõne jooksul selgelt, kas ma oleks nõus sel teemal kommentaari andma ja ma vastasin, et ei ole, kuivõrd ei ole selge, mida on Objektiiv valesti teinud.

Kui see on ERRis vastuvõetav ajakirjanduslik praktika, et ajakirjanikud salvestavad salaja telefonikõnesid ja avalikustavad neist omal valikul endale sobivaid fragmente, siis palun ka selle kohta kinnitust. Selles, et mind ei informeeritud kõne salvestamisest, võite ise veenduda, küsides hr Lepikult kõne terviksalvestuse faili.

Lugupidamisega

Varro Vooglaid