Ahto Lobjakas. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Arvamusliider Ahto Lobjakas leiab, et Eesti poolnoor demokraatia söövitab salliva õigusriigi aluseid. Internetis on vastamisi Twitteri avangard ja anonüümne “kommentariaat” ehk virtuaallumpenproletariaat: “Need kaks jõudu määratlevad kaht vastandlikku vaadet Eestile ja maailmale. Esimene on avatud ja kosmopoliitne, teine suletud ja šovinistlik.”

Lobjaka sõnul on “kommentariaadil” Eesti väärtushinnangutele ja ühiskondliku debati kvaliteedile söövitav ja hävitav toime. Õiguste alustalaks on muutunud grupiviisilisus: mida suurem grupp, seda rohkem õigust tal on.

“Ilmekalt avaldub see sallivusküsimustes, mis ometi pole ega saagi Euroopas olla mingi enamusotsuse tulemus, vaid on viimase suva alt ammu eemaldatud rahvusvaheliste normide, konstitutsiooniliste konstruktsioonide ja seaduste pärusmaaks. Mitte rahvas ei salli, vaid seadus,” õpetab Ahto Lobjakas, keda on nimetatud ka erudeeritud arvamusliidriks, kes on “vaimuomaduste poolest võrdlemisi võimekas”.

“Me oleme kas Euroopa või Venemaa ääremaa, suletud “rahvuslus” saab olla vaid üleminekufaas. Euroopa aga ei kao kuhugi,” selgitab Lobjakas Eesti valikuid.

Artikli juures on kommentaarium veel avatud ja nii kirjutab lugeja Lauri Vahtre:

“Kui Lobjakat ei oleks, tuleks ta välja mõelda. Raske on ette kujutada stiilsemat tolerantsusapostlit kui tema. Mõtlesin kunagi, et kuluks meile ära üks selline Ivan Orava laadis tegelane, ainult et vastupidise märgiga – antirahvuslane, vihast praksuv ülihumanist, kes mittesallijaid silma otsaski ei salli. Kuid pole vaja. Meil on Ahto Lobjakas.”

Loe Ahto Lobjaka artiklit “Kommentaariumid tuleb sulgeda” väljaandest Postimees.