Ursula von der Leyen Strasbourgis Euroopa Parlamendile kõnet pidamas, 6.04.2022. Foto: Scanpix

Euroopa Komisjon algatas teisipäeval 5. aprillil väidetavate "õigusriigi põhimõtete" rikkumise tõttu Ungari vastu rikkumismenetluse, mille tulemusena võib riik kaotada miljoneid eurosid.  

Kaks päeva peale Orbáni ülekaalukat valimisvõitu käivitas Euroopa Komisjon Ungari vastu "õigusriigi põhimõtete" rikkumise tõttu menetluse. Ungari eurorahata jätmise kavatsuse tegi Strasbourgis juubeldava Euroopa Parlamendi ees teatavaks ülemkomissar Ursula von der Leyen, vahendab uudistekanal ReMix.

Fideszi järjekordne parlamendi superenamuse mõõtu valimisvõit tuli Brüsseli progressiuskliku nomenklatuuri jaoks halva üllatusena. Rikkumismenetluse alustamine pole ainult kättemaks Orbánile, vaid ka miljonitele tema poolt ja vastu hääletanud ungarlastele, kes võivad jääda miljonitest eurodest Euroopa Liidu toetustest, mille eest oleks ehitatud näiteks teid ja koole ning suunatud keskkonnahoidu.

Von der Leyen teatas, et Ungari eurorahad kavatsetakse külmutatada ajani, kui riik hakkab kõiges taas kuulama Euroopa Liidu progressiusklike bürokraatide sõna ja muude asjade hulgas avab oma piirid moslemiriikide massisisserändele, lubab taas laste sugu muuta, lasteaedades ning koolides LGBT propagandaga nende ajusid pesta. 

Käesoleva aasta alguses otsustas Euroopa Kohus, et säherdused karistusmeetmed liikmesriikide vastu on igati proportsionaalsed ja õiguspärased.

Euroopa Liidus valitsev progressiusklik pahempoolne nomenklatuur on pikka aega otsinud võimalusi, kuidas karistada Poola ja Ungari konservatiivseid valitsusi nende vastuseisusu eest suurele asendamisele, LGBT ideoloogiale ning soovi tõttu kaitsta oma piire majandussisserändajate massilise sissevoolu eest.

Üks Ungari konservatiivse valitsuse kõige vihasemaid vaenlasi on miljardärist "heategija" George Soros, kes pöördus juba 2020. aastal Euroopa Liidu poole sooviga, et see karistaks Ungarit. "Ma kutsun Euroopa Liitu üles tegema Ungarist pretsedendi," kirjutas ta ja kutsus üles sanktsioonide kehtestamisele.

Orbán on Sorosega pikka aega maid jaganud ja kirjutas 2020. aasta septembris: "Suurim oht riikide enesemääramisele on üleilmne avatud ühiskondade aktivistide võrgustik, kes soovivad rahvusriigid kaotada. George Sorose rahastatud võrgustiku, mille käsutuses on piiramatud rahalised vahendid ja inimressursid, eesmärgid on üheselt mõistetavad. Massisisserände kiirendamisega soovivad need luua paljurahvuselised ja avatud ühiskonnad, mille sihiks on halvata riikide iseotsustamisvõime ning anda see ära riikideülesele nomenklatuurile."  

Tegemist on esimese korraga kui Euroopa Liit sellisel viisil liikmesriike ahistab. 

Brüssel saab aru, et valimistega see Ungarist jagu ei saa ja proovib nüüd oma tahtmise saada riiki vaesemaks tehes.

Ungari peaministri büroo juhataja Gergely Gulyás kutsus Komisjoni üles "tervele mõistusele" ja leppima asjaoluga, et pahempoolsed seekord võimule ei saanud.

Ungari eurorahadest ilma jätmise protsess võtab ilmselt aega. Iga rahastuse piiramise otsus vajab Ülemkogul "kvalifitseeritud enamuse" nõusolekut, ehk selle poolt peavad olema 55 protsenti Euroopa Liidu liikmesriikidest, mis esindavad vähemalt 65 protsenti Euroopa Liidu rahvastikust. On tõenäoline, et Euroopa Liit saab need hääled kokku, kuid midagi ei ole raiutud kivisse.

Toimetas Karol Kallas