Euroopa Välissuhete Nõukogu direktor Mark Leonard kirjutab, et Euroopa Liit kehastab 1789. aasta Prantsuse revolutsiooni progressiivseid ideaale, kuid selle asemel, et oma revolutsioonilisi ideid kogu maailma eksportida, kahaneb EL vasturevolutsiooni tulemusena.

"Kui kellelgi üldse on õigus öelda, et nad kehastavad 1789. aasta progressiivseid ideaale, on selleks Euroopa Liit. ELi poliitikud ja ametnikud on tõlgendanud hägusa tähendusega vabadus-võrdsus-vendlus kolmainsuse selgesse vormi: 80 000 lehekülge seadusi, mis hõlmavad endas õigusi ja regulatsioone kõige kohta magamistoast tehaste tootmisruumideni. Nende reeglite rakendamine on aidanud paljudel riikidel – Kreekast Hispaaniani ja Eestist Poolani – minna üle autokraatialt demokraatiale," kirjutab Mark Leonard Postimehes avaldatud artiklis.

Leonardi sõnul on Euroopa Liit juhtinud revolutsiooni selles, kuidas riigid koos elavad, edendades üksikisikute õigusi, rahvusvahelist õigust ja suveräänsuste ühendamist. Kuid vasturevolutsiooni tulemusena on EL-i klubi nüüd pigem kahanemas kui kasvamas. Selle asemel, et maailma oma näo järgi muuta, kardab EL naabreid, kes EL-ist väärtushinnangute importimise asemel ekspordivad Euroopasse kaost.

Euroopa Välissuhete Nõukogu (European Council on Foreign Relations, ECFR) on 2007. aastal asutatud rahvusvaheline mõttekoda.