Ukrainast Ungari "autokraatlikku demokraatiasse" põgenenud juudi rahvusest lapsed Ungari lasteaias mängimas. Foto: Scanpix

Euroopa Parlamendi "liberaalne konsensus" kiitis heaks rohelise saadiku korraldatud raporti, milles Ungarit nimetatakse "demokraatliku autokraatia hübriidrežiimiks". 

Raporti autor, Euroopa Parlamendi progressiusku ja "riigita rahvuseid" pooldava Rohelised/Euroopa Vabaliit fraktsiooni saadik Gwendoline Delbos-Corfield, kommenteerib oma raportit: "[Minu kirjutatud] raporti järeldused on ühesed ja ei kannata vastuvaidlemist: Ungari ei ole demokraatia. Nüüd on käes eriti pakiline aeg, arvestades kuidas Ungaris õigusriigi põhimõtteid tagasi pööratakse, kui Parlament peab võtma [minu ette kirjutatud] seisukoha. Peale Fideszi autokraatliku strateegia teadvustamist on Euroopa Parlamendi saadikute toetus [minu] antud seisukohale ennenägematu. See [Europarlamendi progressiusklike seisukoht] peaks olema äratuskell nii Euroopa Nõukogu kui -Komisjoni jaoks." 

Gwendoline Delbos-Corfield Foto: European Greens/Euroopa Rohelised

Raportis väidetakse, et kuna Euroopa Liit pole "otsustavalt" Ungariga tegelenud, on selline tegevusetus aidanud kaasa "valitava autokraatia hübriidrežiimi" esilekerkimisele. "Valitava autokraatia hübriidrežiimi" kirjeldab progressiusklik eurosaadik kui "põhiseaduslikku süsteemi, kus pannakse küll toime valimisi, kuid ei järgita demokraatia eeskirju ja standardeid". 

Neljapäeval 15. septembril hääletas Delbos-Corfieldi kokku kirjutatud Ungarit hukkamõistva raporti poolt 433 saadikut, vastu oli 123 ja 28 Euroopa rahvaste esindajat jäid hääletusest eemale.

Raportis väidetakse, et Ungari valitsus tegeleb "otsusekindla ja süsteemse" demokraatia ning inimeste põhiõiguste jalge alla tallamisega, millele omakorda aitab kaasa Euroopa Liidu tegevusetus. Saadik nõuab, et "Euroopa institutsioonid", kes ei võta Ungariga "autokraatliku demokraatia" pärast midagi ette, võetaks oma tegevusetuse eest vastutusele.

Ungarile pannakse Delbos-Corfieldi poolt lisaks süüks, et riik ei luba muuta laste sugu ega teha koolides vastavat propagandat (nn LGBTIQ "õigused"), et see piiras George Sorose ülikooli tegevust, selle kohtud ei arvesta Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu ülimuslikkusega ning riik ei võta piiramatus koguses vastu ebaseaduslikke sisserändajaid.

Karistusvahendina nähakse raportis ette Ungari ilma jätmist Euroopa Liidu toetusrahadest.

Rohepunase eurosaadiku Ungarit vaenava raporti poolt hääletasid täiskoosseisus kõik Euroopa Parlamendi fraktsioonid, peale Identitet ja Demokraatia (ID) ja Euroopa Konservatiivid ja Reformistid (ECR) saadikurühmade.

Eesti eurosaadikutest mõistsid Ungari hukka Isamaa Riho Terras, Keskerakonna Yana Toom, Sotsiaaldemokraatide esindajad Sven Mikser ja Marina Kaljurand, Reformierakonnast Andrus Ansip ning Urmas Paet.

Eesti õhuruumi oma lennukitega korduvalt turvanud Ungari hukka mõistmise vastu hääletas ainult Jaak Madison.

"Autokraatia" ja "demokraatia" on teineteist välistavad mõisted.

Toimetas Karol Kallas