Sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand on üks kuuest eesti eurosaadikust, kes leiab, et abort on inimõigus . Foto: Sander Ilvest, Postimees/Scanpix

Euroopa Parlament võttis möödunud neljapäeval vastu Istanbuli konventsiooni puudutava resolutsiooni. Euroopa Nõukogult nõutakse naistevastase vägivalla lõpetamise seadusandluse Euroopa Liidu tasemel ratifitseerimist ja taunitakse seitset liikmesriiki, mis seda seni veel teinud ei ole. Muuhulgas kuulutatakse resolutsioonis – mida Istanbuli konventsioon ei tee – abort naiste inimõiguseks.

Resolutsiooni poolt hääletas 500 eurosaadikut, 91 oli vastu ja viiskümmend ei hääletanud, vahendab Euroopa Parlamendi uudistekanal.

Eesti eurosaadikutest hääletasid abordi inimõiguseks kuulutamise (resolutsiooni 7. punkt) vastu üksnes EKRE saadik Jaak Madison. Poolt olid kõik ülejäänud: Andrus Ansip, Marina Kaljurand, Sven Mikser, Yana Toom, Riho Terras ja Urmas Paet.

Istanbuli, ehk pikema nimega “Naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsiooniga” pole liitunud veel seitse Euroopa Liidu liikmesriiki: Bulgaaria, Tšehhi, Ungari, Leedu, Läti, Slovakkia ja Ühendkuningriik.

Euroopa Parlamendi resolutsioonis nõutakse lisaks, et uus Euroopa Komisjon määraks järgmise Euroopa Soostrateegia prioriteediks soovägivallaga sõdimise. Nõutakse uut seadusandlust, mis teeks ilmavõrgus naiste kallal urisemisest ja kübervägivallast kuriteod, ja need lisataks Euroopa Kuritegude Kataloogi.

Põhiõiguste Agentuuri 2014. aastal läbi viidud uuringust selgub, et üks kolmest vanemast kui viieteistkümne aastasest naisest on kokku puutunud füüsilise või seksuaalse vägivallaga.

Toimetas Karol Kallas