Euroopa Liidu meelne protestija Poola põhiseaduskohtu hoone ees, 3. detsember 2015. Foto: Janek Skarzynski, AFP/Scanpix

Poolas süveneb vastasseis konservatiivse valitsuse ja põhiseadustribunali vahel. Euroopa Komisjon on algatanud Poola suhtes pretsedenditu menetluse. Olukorraga tutvunud komisjon näib olevat seda meelt, et Poolas on ohus nii demokraatia, inimõigused kui õigusriik.

Poola põhiseadustribunal leidis kolmapäeval, et detsembris rakendatud seadusmuudatused, millega muudeti kohtu töö põhialuseid, ei ole seaduslikud. Poola justiitsminister Zbigniew Ziobro teatas seepeale, et kohtu otsusel puudub õigusjõud ja see pole siduv. Samuti on valitsus keeldunud otsust avaldamast, mis on õigusakti jõustumiseks vajalik samm.

Poola välisminister Witold Waszczykowski võrdles põhiseaduskohtu esimeest Andrzej Rzeplińskit Iraani ajatolladega. Varem saadikuna Iraanis töötanud Waszczykowski sõnul ei määra selles islamiriigis asju niivõrd parlamendi või valitsuse õigusaktid, vaid pigem see, kuidas kõrgemad usujuhid – ajatollad – neid tõlgendavad.

Võitlus Poola valitsuse ja põhiseadustribunali vahel käib selle nimel, kes kontrollib kohtu tööd. Oktoobris valimised võitnud erakond Õigus ja Õiglus (PiS) on püüdnud eelmise valitsuse mehitatud põhiseadustribunali oma kontrolli alla saada ning on sel eesmärgil lasknud parlamendil muuta seadust, kuid tribunali esimees keeldub seadusmuudatuste jõustumist tunnustamast.

Samal ajal on Euroopa Liidu meelsed jõud Poolas ja väljaspool Poolat vallandanud valju hädakisa, et PiS õõnestab Poola demokraatiat.

“Rahvusvaheline üldsus” uurib demokraatia olukorda Poolas

Euroskeptilise erakonna võimule pääsemisest sügavalt häiritud Euroopa Komisjon algatas jaanuaris pretsedenditu menetluse, et teha kindlaks, kas Poola konstitutsioonikohtu reform rikub Euroopa Liidu demokraatiareegleid.

Poola välisminister Waszczykowski kutsus omakorda olukorraga tutvuma Euroopa Nõukogu (ei ole Euroopa Liidu institutsioon) alluvuses tegutseva Veneetsia komisjoni. Nüüd on aga välja lekkinud, et Veneetsia komisjoni hinnang on Poola praeguse valitsuse suhtes kriitiline ja heidab ette nii demokraatia reeglite kui inimõiguste rikkumist. “Süüdi kõigis punktides!” kuulutas vasakpoole väljaanne Eesti Päevaleht meediasse lekkinud Veneetsia komisjoni dokumendi esialgset versiooni tutvustades ja teavitas:

“25-leheküljelise hinnangu järeldused on täiesti ühemõttelised: see, mis põhiseaduskohtu kallal toime pandi, oli vale ja tuleb lõpetada. Ainuke võimalus Poolas õigusriiki taastada on Euroopa Nõukogu raporteerijate hinnangul see, kui tribunali otsuseid hakatakse täielikult ellu viima ja austama.”

“Põhiseaduskohtu efektiivsuse vigastamine õõnestab kõiki kolme Euroopa Nõukogu kaitstavat põhiprintsiipi: demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki,” öeldakse raportis.

Eesti suursaadik: kõik on ennast nurka mänginud

Eesti suursaadik Poolas Harri Tiido arvates kestab võimupartei vastasseis põhiseadustribunaliga, mille koosseisu eelmine valitsus “oma meestega” täiendas, kuni selle aasta lõpuni.

“Kohtunik peaks olema sõltumatu, aga praegu on olukord selline, et tribunalis eelmise aasta suvel, eelmise valitsuse ajal muudeti seadust ja selle tulemusel sai sinna viis n-ö eelmise valitsuse poolt määratud kohtunikku. Nüüd on uus valitsus, uus erakond võimul ja nüüd muudeti seda kõike pööramaks tagasi olukorda selle juurde, et saaks ka uue valitsuse meelseid kohtunikke tribunali,” rääkis Tiido ERR-i raadiouudistele.

“Minu arvates see olukord ei saagi enne selguda, kui lihtsalt osad inimesed jõuavad oma rotatsiooni lõpuni, tulevad uued asemele ja siis hakkab mingisugune pilt tekkima. Praegu on täielik nullseis, kõik on ennast nurka mänginud,” leidis Tiido.