Foto: Piqsels

Ameerika Ühendriikide Florida osariigi haridusministeerium andis reedel 15. aprillil teada, et riigi koolide 132 matemaatikaõpikust ei saa osariigis kasutada 54, kuna neis üritatakse ainet õpetada sotsiaal-emotsionaalse õppe ja kriitilise rassiteooria kaudu.

Välistatud õpikute näol on tegemist 41 protsendiga järgmiseks õppeaastaks kinnitamiseks esitatud matemaatikaõppematerjalide koguhulgast. Osariigi haridusministeeriumi sõnul hüljatud õpikud ei "vasta Florida õpikute standarditele, neis on keelatud teemasid ja kasutatakse ebakohaseid õpetamisstrateegiaid, vahendab Mail Online.  

"Õpikud lükati tagasi põhjusel, et neisse olid lisatud viited kriitilisele rassiteooriale (KRT), need lähtusid Common Core'ist (ühine tuum; läbikukkunud USA haridusstandardite algatus) ja üritasid matemaatikat õpetada sotsiaal-emotsionaalse õppe (Social Emotional Learning; SEL) kaudu," lisas Haridusministeerium, märkides sinna juurde, et kõik kolm õpetamispraktikat on osariigi koolides keelatud. 

"Kõige suurem hulk matemaatikaõpikuid heideti kõrvale K-5 tasemel (USA haridussüsteemis kooliaste lasteaiast kuni 5. klassini), kus 71 protsenti materjalidest ei olnud piisavalt kooskõlas Florida standarditega, või neis sisaldus keelatud teemasid, elik üritati ainet õpetada heaks kiitmata meetoditega." 

Florida vabariiklasest kuberner Ron DeSantis keelas osariigi koolides KRT õpetamise, kuna see külvab õpilaste seas vaenu ja tekitab lastes kunagi ammu toimunud rassismi pärast süümepiinu.

"Paistab, et mõned õpikute kirjastajad üritasid vanale majale, mis on ehitatud Common Core'i vundamendile, visata peale uue värvikihi ja sisestada neisse ajupesu kontseptsioone, nagu seda on rassiessentsialism ning kummalisel, veidral kombel, just algkooli õpilastele suunatud materjalides," kommenteeris DeSantis õpikute kõrvale heitmist.

K-5 haridusastmes jäeti kõrvale 71 protsenti matemaatikaõpikutest. 6.–8. klassi materjalidest ei kiidetud heaks 20 protsenti ja 9.–12. klassi materjalidest 35 protsenti.

Florida haridusministri Richard Corcorani sõnul pöördus ta konkreetselt õpikukirjastajate poole, et need peaksid kinni osariigi reeglitest, kui palus möödunud aastal neil esitada oma õpikud kinnitamiseks.   

Haridusministeeriumi sõnul on "see õnnetus, et mõned kirjastajad, seda eriti algkooli tasemel, eirasid selgelt väljendatud reegleid ja üritasid tuua Florida klassitubadesse varjatud kujul Common Core'i materjale. Teised lisasid õpikutesse keelatud ja lõhestavaid teemasid, nagu seda on KRT ja muud ajupesustrateegiad – seda vastu konkreetseid Haridusministeeriumi suuniseid." 

Kirjastajatel on õigus osariigi otsus edasi kaevata ja neil on õigus kohendada oma õpikud nõudmistele vastavaks.

Möödunud kuul kiitis Florida seadusandja heaks DeSantise algatatud seaduse, millega keelati koolides ja eraettevõtetes õpilaste ning töötajate ennast süüdi tundma panemine, või neile mis iganes laadis psühholoogilise stressi tekitamine, kuna nad on teatud rahvusest, soost elik rassist.

Seaduses märgiti täpsemalt ära, et keelatud on õpetused, mille järele on teatud inimesed "olemuselt rassistid [või] seksistid – või moraalselt teistest üle – või iseloomustada mõnda gruppi inimesi nende rassi, soo või rahvuse tõttu kui "priviligeeritutena" elik "rõhututena"".

Senaatorite sõnul, tänu kellele seadus vastu võeti, pole selle eesmärgiks USA möödaniku rassismi varjamine, vaid tänaseid õpilasi ja töötajaid ei tohi selle eest süüdistada. Nagu pole ka õige poistele seletada, et nad on oma loomuselt ja soo tõttu seksistid.

Märtsis võeti Floridas vastu seadus, mis keelab algkoolis sooideoloogia õpetamise ja vanematel on õigus õpetajad, kes seda teevad, kohtusse kaevata.

Toimetas Karol Kallas