Rootsi ajakirjanike poolt paljastatud auk 1994. aasta 28. septembril põhja läinud parvlaev Estonia pardas paljastab häbiväärse valede võrgustiku, osutavad saates “Fookuses” Markus Järvi ja Varro Vooglaid.

Saates võeti lähema vaatluse alla nii Rootsi ajakirjaniku Henrik Evertssoni eestvedamisel valminud dokumentaalseriaalis paljastatud tõsiasi, et vastupidiselt ametliku uurimise tulemustele on parvlaev Estonia paremas pardas suur auk.

Järvi ja Vooglaiu hinnangul on uute asjaolude valguses tarvis mitte ainult uut põhjalikku ja reaalselt sõltumatut uurimist, vaid tõusetuma peaks ka küsimus kriminaalmenetluse algatamisest laevahuku süüdlaste tuvastamiseks ja nende vastutusele võtmiseks. Samuti peaks kriminaalmenetluse objektiks olema võimaliku kuriteo kinni mätsimine.

Muu hulgas jäi saatest kõlama seisukoht, et niisuguste ülimastaapsete valede paljastumine on küll väga tänuväärne, sest see aitab ühiskonnal puhastuda, aga teiselt poolt on praegu toimuva kontekstis kõige suuremaks ohvriks usaldus riigivõimu vastu, mille kadudes ei ole ühiskondlik kooseksisteerimine võimalik.