Objektiivi saates “Fookuses” on külas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Martin Helme, kellega tuleb juttu Euroopa Liidu tulevikust ja Eesti positsioonist siis, kui rahvusriike enda alla neelav superriik peagi laguneb. Milline peaks olema Eesti strateegia antud olukorras?

“Seda oleme me ammu rääkinud, et meil ei ole võimalik enam kuigi kaua endale valetada, et me elame rahvusriikide Euroopas. Euroopa Liit on juba alates Euroopa Liidu põhiseaduse ehk Lissaboni leppe vastuvõtmisest liikunud väga pikkade sammudega föderaalse riigi suunas. Föderaalset riiki me võime nimetada ka Euroopa Ühendriikideks,” tõdeb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Martin Helme Objektiivi saates “Fookuses”.

Helme sõnul takistasid rahvusriikidest ülesõitmise protsessi peamiselt kaks riiki – Saksmaa ja Inglismaa. “Nüüd, kui Inglismaa lahkub Euroopa Liidust või vähemalt kaotab seal hääleõiguse – lahkumise ülejäänud aspektide üle käib alles vaidlus –, siis Saksamaa poliitika vasakpoolne tiib pooldab väga selgelt Euroopa Ühendriike, kuna Saksamaa hakkab olema Euroopa Ühendriikide tegelik otsustaja, nii nagu ka praegu on ta Euroopa Liidu tegelik otsustaja,” arvab Martin Helme ja lisab, et föderaalse skeemi juures kaoks lihtsalt ära praegune kauplemine erinevate riikidega.

“Siis tuleks lihtsalt käsk ja käsk on täitmiseks,” toonitab Helme.

Helme järgi on Euroopa Ühendriikide moodustamine olnud Euroopa vasakpoolsete unistus, millest nad on tasahilju rääkinud aastakümneid. “Nende alatine lõppeesmärk ongi olnud Euroopa Ühendriigid,” on Martin Helme veendunud, et nüüd on jõuliselt seda lõppeesmärki asutud ka täide viima.

“Me saame tsentraliseeritud võimuga, sakslaste juhitud, ebademokraatliku, ülereguleeritud ja väga selgelt vasakpoolse liidu, kus Eestil ei ole mingit sõnaõigust ja kus meie saatuseks on olla provints, mida ekspluateeritakse eelkõige inimkapitali röövimise kaudu. Aga meid lollikesi ekspluateeritakse ka selliste skeemide kaudu, nagu Rail Baltic, kus öeldakse, et me anname teile tohutu hunniku raha, teie pange omalt poolt juurde ka tohutu hunnik raha ja kogu suur hunnik läheb Saksa või Prantsuse firmadele, kes ehitavad siia kilplastele raudtee, mille peal mitte keegi mitte kunagi mitte midagi ei vea,” seletab Martin Helme, kelle järgi hakkame me kokkuvõtlikult jõudma olukorrani, kus enam pole võimalik rahvale valetada, et kõik on hästi ja ka meil on Euroopa Liidus sõnaõigus.

“Eesti eliit ja Eesti rahvas seisab valiku ees, mida me siis otsustame. Kas me otsustame olla ebademokraatlikus, vasakpoolses liidus, kus kaovad ära ka abirahad ja kus meid lüpstakse põhjendusega, et muidu tuleb Venemaa, või loome tõeliselt iseseisva riigi ja saame hakkama täiskasvanutena täiskasvanute maailmas,” paneb Martin Helme lauale Eesti riigi ja rahva ees seisvad valikud.

Juttu tuleb veel Euroopa Liidu võimalikest tulevikustsenaariumitest, millest ühes laguneb liit n-ö suure pauguga kildudeks.

Vaadake lisa videost!