Saates "Fookuses" heidavad Varro Vooglaid ja Markus Järvi lähema pilgu EPL/Delfi poolt möödunud aasta lõpus avaldatud järjekordsele sopaloole, kommenteerides nii artiklis esitatud väiteid kui ka võrgustikke, millega EPL/Delfi oma töötajate kaudu on seotud.

Kommentaaride objektiks olev artikkel avaldati 30. detsembril 2020 Eesti Päevalehes pealkirjaga „Kuidas ehitatakse uusi SAPTK-e ja Objektiive: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast", ent Delfis esitleti seda pealkirjaga "Varro Vooglaiu Objektiiv on osa äärmuskatoliiklikust võrgustikust: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast. Katoliku Kirik taunib inimeste vihale ässitamist" ja alapealkirjaga "Raha liikumise paljastab mahukas rahvusvaheline uuring".

Saates toonitatakse, et EPL/Delfi on selle artikli avaldamisega rikkunud Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 1.4. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.

Muu hulgas pööratakse saates tähelepanu katoliku kiriku pressiesindaja Marge Paasi poolt EPL/Delfi vahendusel avalikult kõlama pandud SAPTK vastastele alusetutele süüdistustele, mida EPL/Delfi esitles alusetult katoliku kiriku seisukohtadena. Esile tuuakse ka tõsiasi, et kuigi katoliku kiriku administratuur on palunud EPL/Delfil avaldada korrektuur ja võtta seeläbi tagasi väide, nagu oleks Paasi süüdistused kujutanud endast katoliku kiriku süüdistusi, ei ole siiani mingit seesugust korrektuuri avaldatud.

Kommenteeritav EPL/Delri artikkel on kättesaadav SIIT, Varro Vooglaiu kommentaarid artiklile SIIT, SAPTK poolt Pressinõukogule esitatud kaebus SIIT ja Jaanus Vogelbergi kirjutatud EPL/Delfi koostöövõrgustike tausta avav lugu SIIT.