EPLis ilmunud SAPTK-vastane lugu. Foto: kuvatõmmis

EPLis avaldatud artikli "Kuidas ehitatakse uusi SAPTK-e ja Objektiive: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast" mitmeid autoreid ühendab Ühendkuningriigi välisministeeriumi poolt püsti pandud võrgustik Open Information Partnership, mille ametlikuks missiooniks on võitlus Venemaa desinformatsiooniga ning kus kõrgel kohal töötab endine president Ilvese nõunik Urve Eslas. Samuti kuuluvad mitmed autorid uuriva ajakirjanduse võrgustikku OCCRP, mis peaks põhitegevusena keskenduma organiseeritud kuritegevusele ja korruptsioonile.

Esmaspäeval avaldati meediaorganisatsiooni VSquare koduleheküljel artikkel rahvusvahelise liikumise Tradition Family Property (Traditsioon, Perekond, Eraomand) tegevusest, kuhu ka SAPTK kuulub. VSquare kirjeldab end kui sõltumatute meediaväljaannete võrgustikku, mis viib läbi piirideüleseid uurimusi Visegradi piirkonnas ehk Poolas, Ungaris, Tšehhis ja Slovakkias.

Kolmapäeval ilmus VSquare'is jätkuartikkel, mille autorite hulgas olid nüüd ka Ekspress Meedia ajakirjanikud Oliver Kund ja Holger Roonemaa ning mis käsitles konkreetsemalt SAPTKd. Samal päeval ilmus lugu ka EPLis.

Mõlema loo puhul on märgitud, et uurimistöö sai võimalikuks tänu Euroopa Uuriva Ajakirjanduse Fondi (IJ4EU) rahastusele. Fondi enda rahastajate hulgas on omakorda Euroopa Komisjon, George Sorose Avatud Ühiskonna Fondi Sõltumatu Ajakirjanduse Programm, Norra erafond Fritt Ord (Sõnavabadus) ning miljardär Pierre Omidyari asutatud Luminate. "Programm on projektide valikul rahastajatest täiesti sõltumatu ja garanteerib toetuste saajate täieliku ajakirjandusliku sõltumatuse," kinnitab IJ4EU.

Ajakirjanikud teevad koostööd läbi OCCRP

Mõlema artikli autorite hulgas on Leedu uuriva ajakirjanduse keskuse Siena ajakirjanikud Šarūnas Černiauskas, Migle Kranceviciute ja Liucija Lenkauskaite, kes on varemgi EPLi meeskonnaga kahasse lugusid kirjutanud. Černiauskas on rahvusvahelise uuriva ajakirjanduse organisatsiooni Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Balti regiooni toimetaja.

OCCRPd rahastavad teiste seas Taani välisministeerium, USA valitsuse poolt toetatav National Endowment for Democracy (NED), Avatud Ühiskonna Fond, Rockefelleri vendade fond, Ühendkuningriigi välisministeerium, USA välisministeeriumi demokraatia, inimõiguste ja töötajate büroo, Google jpt. OCCRPsse kuulub ka Holger Roonemaa.

Samuti on autorite hulgas OCCRPsse kuuluva Poola MTÜ Fundacja Reporterów (Reporterite Fond) ajakirjanikud Anna Gielewska (kes on keskendunud just nn desinformatsioonile) ja Konrad Szczygieł ning Newsweek'i Poola haru ajakirjanik Julia Dauksza. 2010. aastal asutatud Fundacja Reporterówi esmane missioon oli veebilehe andmetel anda väljaõpet ja toetust Kesk- ja Ida-Euroopa, eriti Ukraina ajakirjanikele, mida tehti toona Poola välisministeeriumi rahastuse abil. 2017. aastal asuti tegelema ka uuriva ajakirjandusega, asutades selleks VSquare'i.

Mullu aprillis antud intervjuus kurtis Fundacja Reporterówi asutaja Wojciech Cieśla, et MTÜ kannatab kroonilise rahapuuduse all. "Liitusime OCCRP-ga, aga nad ei rahasta meid. Alates 2017. aastast on meil vaid üks rahastaja ja olukord pole lihtne. Väldime rikastel eraisikutelt annetuste küsimist, kuna Poolas puudub säärane kultuur ja see võiks seada tulevikus kahtluse alla meie sõltumatuse. Samuti ei soovi me võtta raha Avatud Ühiskonna Fondilt, kuna siis saaks valitsuse-sõbralik meedia meid kergesti rünnata kui osa nö Sorose armeest," sõnas ta.

Cieśla sõnul üritatavad nad saada "puhast raha" – rahvusvahelisi grante ehk sihtfinantseeringut. "Oleme oma majandusaasta aruannetes üsna läbipaistvad ja avaldame need ka oma koduleheküljel, kuigi Poola seadused seda ei nõua," rääkis Cieśla. Kõik VSquare'i liikmed töötavad tema sõnul endiselt ka muudes väljaannetes, sest organisatsiooni enda eelarvest ei piisa korralike palkade maksmiseks.

Mullusel majandusaastal sai Fundacja Reporterów toetusrahadena kokku 521 000 zlotti ehk 114 000 eurot. MTÜ kodulehelt selgub, et 2017. aastast alates on projektide realiseerimiseks finantsilist tuge pakkunud NED, ELi programm Erasmus+, umbes 10% osas Avatud Ühiskonna Fondi poolt rahastatav Journalismfund, eelpoolmainitud IJ4EU, Konrad Adenaueri Fond ja OCCRP poolt koostöös Transparency International'iga püsti pandud Globaalne Korruptsioonivastane Konsortsium (GACC).

Ühendkuningriigi poolt rahastatav "desinfo" vastane võrgustik

Fundacja Reporterów kuulub aga ka mullu veebruaris asutatud rahvusvahelisse võrgustikku Open Information Partnership (OIP), mis tegeleb nn "desinformatsiooni" vastase võitlusega, mida ettevõtmise kodulehel nimetatakse "eksistentsiaalseks ohuks demokraatiale". OIPd rahastab kuni järgmise aasta märtsini otseselt Ühendkuningriigi valitsus.

Mullu aprillis teatas toonane Ühendkuningriigi asevälisminister Alan Duncan, et OIPd hakatakse rahastama välisministeeriumi Counter Disinformation and Media Development Programme'i (desinformatsiooni vastane ning meedia arengu programm) raames. Programmi eesmärk on tema sõnul kaitsta riikliku julgeolekut, võideldes Ühendkuningriigi ja selle liitlaste vastu suunatud Venemaa desinfoga.

OIPs töötab "võrgustikumänedžeri" positsioonil endine ajakirjanik ja hilisem president Toomas Hendrik Ilvese nõunik Urve Eslas, kes 2017. aastal avaldas EPLis Objektiivi kohta loo "Objektiiv.ee infolõimed jooksevad Venemaa ja Süüria kaudu".

OIP liikmete hulgast leiab terve rea Balti riikide organisatsioone. Näiteks kuuluvad sinna Leedu kaitseliidu "desinformatsiooniga" võitlevad vabatahtlikud ehk "haldjad" ja algatus Debunk.eu (mõlema koostööst Delfiga on Objektiiv varem kirjutanud); Kaitseuuringute Keskus, mille töötajad sageli Delfis ning EPLis ekspertidena esinevad ning kodumaine "haldjate" analoog, väidetavalt anonüümsete vabatahtlike poolt veetav ning tihti meedias kajastust saav Propastop.

2017. aastal avaldas Eslas samuti EPLis ilmunud arvamusloos, et Propastopi asutajaks oli varem Eesti valitsuse strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna töötanud Ilmar Raag. Propastop on Eesti riigi käest rahastuse saamist eitanud.

Veel kuuluvad OPIsse Riias asuv NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskus, mille asedirektoriks on kolonel Peeter Tali, ning riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskus (RJTK), mis kodulehe info kohaselt loodi 2011. aastal sõltumatu kodanikualgatusena ning mille eesmärgiks on "suurendada Eesti elanike teadlikkust riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas toimuvast". Keskust juhib Grigori Senkiv ning teadusjuhiks on Dmitri Teperik, kes on samaaegselt ka Kaitseuuringute Keskuse tegevjuht.

Delfi ise OIP liige pole, küll aga on seal Ungari väljaanne Atlatszo, mille ajakirjaniku Márton Sarkadi Nagy VSquare'i loo autorite hulgast leiab. Atlatszo on paralleelselt ka OCCRP liige.

OIPl on lisaks liikmetele ka "partnerid", kellest esimesena on välja toodud väidetavalt sõltumatu uuriva ajakirjandusega tegelev Bellingcat, mis on tuntud Süüria keemiarünnakute ametliku narratiivi propageerimise poolest. Bellingcat pakub OIPle väljaõpet avalike allikate alusel uurimistöö tegemisel, et "valeinfot" ümber lükata. Bellingcati rahastab teiste seas eelpoolmainitud NED. USA uuriv ajakirjanik Aaron Maté on Bellingcati nimetanud "NATO trollifarmiks".

Järgmine OIP "partner" on NATO-meelse mõttekoja Atlantic Council loodud Digital Forensic Research Lab. Atlantic Council, mis on ka üks Facebooki peamisi faktikontrollipartnereid, saab märkimisväärseid summasid sotsiaalmeediagigandilt, Ühendkuningriigilt, Araabia Ühendemiraatidelt jpt. Minevikus on ettevõtmist toetanud ka skandaalne Ukraina gaasifirma Burisma.

Kolmandaks "partneriks" on Media Diversity Institute, Ühendkuningriigis MTÜna registreeritud organisatsioon, mida rahastavad teiste seas riigi valitsus, USA välisministeerium, Avatud Ühiskonna Fond jpt. Neljas "partner" on PR-agentuur Zinc Network.