ERRi kallutatus maailmavaateliselt tundlikes küsimustes on eelkõige "Ringvaate" näidetel muutunud juba groteskseks. Selline teemade erapoolik käsitlemine, kus oponeerivatele osapooltele pole antud mingit sõnaõigust, on vastuolus rahvusringhäälingu seadusega ning vajaks kohest sekkumist ERRi nõukogu ja juhatuse tasandil, tõdevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi saates "Fookuses".

Saates "Fookuses" arutlevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi ERRi nõukogu liikme Urmas Reitelmanni tagasiastumise asjaolusid ning toovad välja kolme "Ringvaate" episoodi näidetel, kuidas maailmavaateliselt tundlikes väärtusküsimustes on ERR käitunud selgelt ja avalikult kallutatult.

Nii toimides on ERR läinud enda tegevust reguleeriva rahvusringhäälingu seaduse vastu. Seadus ütleb paragrahvis 6, et ERRi programmid "peavad olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis peab olema tasakaalustatud". Samuti seisab seaduses kirjas, et ERRi programmid "peavad kajastama erinevaid arvamusi ja tõekspidamisi" ning olema "poliitiliselt tasakaalustatud."

Seda kõike pole ERR poliitilise võitluse ja liberaalse propagandakanalina juba päris pikka aega täitnud. Olukord vajab kohest sekkumist ERRi nõukogu ja juhatuse tasandil, tõdevad saatejuhid.

Vaadake lisa saatest!