Juba aastaid väldanud olukord, kus valitsus on sotsiaalministeeriumi enda ettekirjutuste läbi homolobi peamine tellija, toetades seda sadade tuhandete eurodega, on totaalselt absurdne. Veelgi absurdsemaks teeb olukorra tõsiasi, et homopropagandat rahastatakse seadusega vastuolus olevalt, justkui oleks tegu perede toetamisega, tõdevad Markus Järvi ja Varro Vooglaid saates "Fookuses".

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse taotlusvooru kutsest, millele raames jagatakse rahastust ka Eesti LGBT Ühingule selgub, et sotsiaalministeerium ja selle kaudu riik ise tellib oma kodanikele homolobi.

Sotsiaalministeeriumi dokumendi kohaselt ostab ministeerium oma partnerilt sisse mh  "vähemuste huvikaitsetegevust" ning osalemist riiklike arengukavade ja olulisemate seaduseelnõude ettevalmistusprotsessis. Samuti näeb sotsiaalministeeriumi dokument ette rahajagamise tingimusena koolituste kaudu ühiskonnas teadlikkuse tõstmist võrdse kohtlemise põhimõttest, inimõigusest, mitmekesisusest ja vähemusgruppide probleemidest.

Teiste sõnadega, riik tellib Eesti LGBT Ühingult partnerlussuhte sõlmimise ja sellega kaasneva rahastuse kaudu homopropaganda osutamise teenust.

Olukord on "Fookuses" saates autorite arvates täiesti absurdne ning tuleb kiirmas korras lõpetada, seda enam, et homopropagandat rahastatakse hasartmängumaksu seadusega vastuolus olevalt, justkui oleks tegu perede toetamisega.

Vaadake lisa videost!