Suvepuhkused on läbi ja Objektiivi saade "Fookuses" taas eetris. Varro Vooglaid ja Markus Järvi vaatlevad suve jooksul aset leidnud sündmusi laulupeost kuni küsimuseni presidendi otsevalimistest, mille üle Kersti Kaljulaiu arvates debatti ei toimu, kuna Eesti kodanikud olevat nii rahul parlamentaarse demokraatiaga, et keegi ei näe isegi vajadust rahva poolt valitud presidendi järele. See on aga väide, mis arvamusküsitluste valguses on lihtsalt vale, tõdevad Järvi ja Vooglaid.

Varro Vooglaid ja Markus Järvi alustavad Objektiivi saates "Fookuses" laulupeo fenomeni vaatlemisega, mis ulja noorkirjaniku Mikk Pärnitsa arvates olevat suisa apartheidi väljendus. Laulupeol on oma ilu ja valu, mis Järvi hinnangul ei saa olla pelgalt rahvusliku tundlemise ja eskapismi väljendus, vaid peaks ideaalis pühitsema ja esile tõstma kõike seda, mis on meie igapäevane reaalsus nagu perekond, rahvuslik kuuluvus ja traditsioonid.

Nii aga kahjuks ei ole. "Kui pidu saab läbi, tulevad tagasi kõik pseudo- ja miinusväärtused, millest meie ühiskond on kaugelt liialt tihkelt läbi imbunud," sõnab Vooglaid.

Saates kommenteerivad Järvi ja Vooglaid ka president Kersti Kaljulaidi Läti ajalehele Latvijas Avize väljendatud seisukohta, et eestlased on olemasoleva parlamentaarse demokraatiaga nii rahul, et ei näe vajadust rahva poolt valitud presidendi järele.

Varro Vooglaid tunnistab, et see presidendi poolt väljendatud seisukoht lihtsalt vale ega ole kooskõlas arvamusküsitlustega.

Markus Järvi toob esile, et Ühiskonnauuringute Instituudi poolt 2016. ja 2017. aastal tellitud arvamusküsitluste kohaselt toetavad või pigem toetavad presidendi otsevalimisi Eesti kodanikest vastavalt 78% ja 79% vastajatest. Samas on SAPTK poolt tellitud ja Turu-uuringute keskuse poolt läbi viidud uuringu kohaselt 72% vastanutest seda meelt, et neil puudub rahuldav kaasarääkimise võimalus poliitilistes otsustes.

Järvi ja Vooglaiu arvates väljendabki Kaljulaid rahvusvahelises pressis seisukohti, mis annavad eksliku pildi Eesti rahva ootustest ja vajadustest.

Saate teises pooles arutletakse veel presidendi otsevalimiste debati puudumise põhjuste üle ning tõstetakse esile kirjanik Ats Milleri karmi tõdemust, mille kohaselt Eesti rahvas sureb välja.

Head kuulamist ja kaasamõtlemist!