Foto: Piqsels

Google teatas märtsi viimasel päeval, et nende ilmavõrgurakenduste paketi dokumentide rakendusse lisatakse mitmeid uuendusi, mille seas on "kaasavate" sõnade ja lausete soovitamine.

Esimese hooga jõuavad "kirjutamise toetamise lahendused" – nagu Google neid nimetab – maksvate Google Workspace'i (rakendustepaketi nimi) äri- ja haridusvalla klientideni. Kriitikute sõnul on "kaasavate" sõnade soovitamise näol tegemist ärkleva ja poliitiliselt korrektse tekstiloome pealesurumisega, vahendab Telegraph.   

Esimese hooga rakendatakse "kaasava" tekstiloome lahendust inglise keeles kirjutavate kasutajate peal. Kui keegi kirjutab näiteks "majaperemees" (landlord), siis esitab Dokumentide rakendus hoiatuse, et "sellise sõna kasutamine ei pruugi lugejate jaoks olla kaasav" ja pakub "solvava" sõna asendamiseks kas "kinnisvara omanik" või "valdaja" (property owner; proprietor).

Google inclusive language text-editing.
Näide Google Dokumentide "kaasavatest" tekstisoovitustest.

Samamoodi on Google'il probleeme sõnaga "inimkond" (mankind; mis koosneb sõnadest "mees" ja "liik") ja mis soovitatakse asendada sõnaga "humankind" (sooliselt määratlemata inimene + "liik").

Reaktsiooni tekitab ka sõnade "politseinik" (policeman; politsei + mees) ja "koduperenaine" (housewife) tarvitamine, mis soovitatakse asendada suguneutraalsete "politsei ohvitseride" (police officers) ja "koduse abikaasaga" (stay-at-home spouse). 

Rohkem "kaasata" soovitab Google ka tehnilise tähistuse, nagu seda on sõna "emaplaat" (motherboard) peale, kuid sellele asendussõnu ei pakuta.

Sõnavabaduse nimel tegutseva vabaühenduse Big Brother Watch (Suure Venna valvur) esindaja Silkie Carlo sõnul "Google'i uus sõnade soovitamise lahendus ei aita kedagi ja see on äärmiselt segav".

"Selline kõne valvamine on äärmiselt rohmakas, hirmutav ja vale, mis pigem just suurendab kallutatust," jätkas Carlo.

Mõttekoja International Centre for Law and Economics majanduspoliitika vanemteadur Lazar Radicu sõnul on tegemist "nügimise" näitega, mis "lähtub eeldusest, et nügija teab paremini kui nügitav, mis on tema jaoks hea – ja, enamgi veel, vajalik tervele ühiskonnale". 

"See on koledal kombel upsakas ja üleolev; see teenib isikupära, eneseväljenduse ning eksperimenteerimise alla surumise huve. Lisaks, vaadates ainult otstarbekuse koha pealt, pidurdab see loomulikku arengut," leiab Radic.

Ta jätkas: "Mis siis kui "majaperemees" on sõnana parem valik, kuna selle kasutamisel on mõnes novellis loo seisukohalt rohkem mõtet? Mis siis kui "majaomanik" kõlab puiselt ja ei anna edasi soovitud mürgisuse tunnet? Mis siis kui tegemist on tõepoolest "koduperenaisega", kes ennast sedasi ka ise kutsub? Kas kõik kirjatööd, sealhulgas kirjalikud kunstiteosed nagu novellid, laulusõnad ja luuletused, peavad järgima ühte ning sama tüütut mustrit?"

George Orwell kirjutab raamatus "1984" peategelase Winstoni sõbra Syme'i – kes on ametilt uuskeele sõnaraamatu toimetaja – suu läbi: "„Kas sa ei mõista, et uuskeele eesmärk on ahendada mõtlemise piire? Lõpuks me muudame mõtteroima sõna otseses mõttes võimatuks, sest puuduvad selle väljendamiseks tarvilikud sõnad. Kõiki mõisteid, mida vaja läheb, väljendatakse ainult „ühe" sõnaga, mille tähendus on rangelt piiritletud ja mille kõrvaltähendused on kõik kadunud ja unustatud. Üheteistkümnendas [uuskeele sõnaraamatu] trükis me ei ole enam kuigi kaugel sellest eesmärgist. Aga see protsess jätkub veel kaua pärast seda, kui sina ja mina oleme surnud. Iga aastaga väheneb sõnade hulk ja kitsenevad teadvuse piirid. Muidugi pole ka enam praegu mingit põhjust mõtteroimareid vabandada. See on lihtsalt enesedistsipliini ja reaalsusekontrolli küsimus. Aga lõpuks kaob vajadus sellegi järele. Revolutsioon on täielik, kui keel on täiuslik. Uuskeel on ingsots ja ingsots on uuskeel," lisas ta mingi üleloomuliku rahuldusega."

Toimetas Karol Kallas