PPA peadirektor Elmar Vaher 2021. aasta augustis Paides toimunud Arvamusfestivalil. Foto: Vikipeedia

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher saatis politsei töötajatele ühemõttelise korralduse: "PPA-s töötades on kohustus ennast ära vaktsineerida". Sõnum saadeti laiali samal päeval, mil kaitseväe juhataja Martin Herem saatis samasisulise kirja kõigile tegevväelastele.

Hiljuti vahendasime uudist, et kaitseväe juhataja Martin Herem saatis tegevkaitseväelastele kirja, kus teatas, et need, kes ei ole viimase kuue kuu jooksul Covid-19 läbi põdenud ja pole ka esitanud 13. septembriks vaktsineerimise tõendit, kaotavad töökoha.

Samal päeval ehk 31. augustil 2021 laekus samasisuline kiri PPA töötajatele ning kirja päise sõnumis toodi esile peadirektor Elmar Vaheri samasisuline sõnum „PPA-s töötades on kohustus ennast ära vaktsineerida".

PPA töötajatele anti teada, et organisatsiooni juhtkond viib parasjagu läbi riskianalüüsi, mis valmib oktoobrikuus ning millega hinnatakse, millistel töökohtadel peaks olema vaktsineerimine sajaprotsendiline ning milliste ametikohtade ametijuhendisse kirjutatakse vaktsineerimise kohustuslikkus sisse.

„Riskianalüüsi tulemustest selgub, millistes tööliinides tuleb end tööohutuse tagamiseks vaktsineerida. Vajadusel täiendame kõrgema nakkusohuga tööliinide ametijuhendeid vaktsineerimise nõudega, mis tähendab, et kaitsesüst epideemilise levikuga nakkushaiguse vastu muutub neil ametikohtadel töötamise kohustuseks. Kui töötaja vaktsineerimisega ei nõustu, siis töösuhe temaga lõpetatakse," seisab PPA töötajatele laekunud teates.

Vaher ütles, et PPA ei saa tööandajana kedagi kohustada vaktsineerima, aga saab kõrgema nakkusohuga ametikohtadele seada vaktsineerimise nõude. Kui sellisel ametikohal praegu töötav inimene seni vaktsineeritud ei ole, siis on tal võimalik kas kaitsesüst ära teha või otsustada, et ta ei soovi töötamist jätkata.  

Lisaks anti PPA töötajatele teada juhtkonna otsusest, mille kohaselt meditsiinilise põhjenduseta vaktsineerimata töötajaid ei ergutata, ei maksta tulemustasu ega preemiat. Samuti ei viida vaktsineerimata inimesi teenistusalaselt üle teistele ametikohtadele. Vaktsineeritud peavad olema ka kõik PPAsse tööle tulijad ning abipolitseinikud. 

Alljärgnevalt on toodud esile PPA töötajatele laekunud kiri muutmata kujul.

Toimetas Varro Vooglaid

***

Elmar Vaher: PPA-s töötades on kohustus ennast ära vaktsineerida

Oktoobris valmib PPA nakkusohu riskianalüüs, millega hinnatakse, millistel meie töödel peab vaktsineerimine olema sajaprotsendiline. Analüüsi alusel võivad osade tööliinide ametijuhendid täieneda vaktsineerimise nõudega.

PPA peab tööandjana tagama oma inimestele turvalise ja ohutu töökeskkonna ning maandama riskid, mis puudutavad üleüldist töötervishoidu ja –ohutust. Seetõttu otsustas PPA juhtkond tellida töökeskkonna riskianalüüsi ja hinnata just COVID-19 levikust tulenevat ohtu töötajatele. 

Riskianalüüsi tulemustest selgub, millistes tööliinides tuleb end tööohutuse tagamiseks vaktsineerida. Vajadusel täiendame kõrgema nakkusohuga tööliinide ametijuhendeid vaktsineerimise nõudega, mis tähendab, et kaitsesüst epideemilise levikuga nakkushaiguse vastu muutub neil ametikohtadel töötamise kohustuseks. Kui töötaja vaktsineerimisega ei nõustu, siis töösuhe temaga lõpetatakse.

Peadirektor Elmar Vaher ütles, et PPA ei saa tööandajana kedagi kohustada vaktsineerima, aga saab kõrgema nakkusohuga ametikohtadele seada vaktsineerimise nõude. Kui sellisel ametikohal praegu töötav inimene seni vaktsineeritud ei ole, siis on tal võimalik kas kaitsesüst ära teha või otsustada, et ta ei soovi töötamist jätkata.   

„Arvestades, kui paljude inimestega me kokku puutume ja kui tähtis on, et haigestumise ega isolatsiooni tõttu poleks häiritud politsei kui organisatsiooni töö, ei saa praeguse vaktsineerimise seisuga rahul olla. Ühiskonnal on politseinikele kõrgemad ootused kui teistele inimestele. Me saame olla vaktsineerimisega eeskujuks, samas on meil kohustus teha kõik endast olenev, et viirus ei leviks. Me ei tohi leppida olukorraga, kus politseinik oma kolleegi nakatab või ise Covid järelevalvega tegeleb, kuid ennast viiruse vastu ei kaitse," ütles ta.

Praeguseks on PPAs end vaktsineerinud üle 80% inimestest ning leidub üksuseid, kus on vaktsineeritud kõik töötajad. Kahjuks on ka neid, kus vaktsineeritud on vaid veidi üle poolte töötajate ja kus ühest haigusjuhust võib halvatud olla kogu üksuse töö. 

„PPA töötab juba teist aastat PPA kriisiolukorras – aitame lahendada koroonakriisi, kuid nüüd oleme vastamisi veel kahe võimaliku kriisiga. Ebaseadusliku rände olukord Valgevene piiril Leedus ja Lätis näitab kui kiiresti rändevood võivad muutuda ning tegutseme praegu, et ära hoida ebaseaduslik ränne läbi Eesti. Samuti näitasid kevadel Toompeal toimunud meeleavaldused, et ühiskonnas on väga palju pingeid ning praegu kolmanda laine lävel seistes võib selliseid meeleavaldusi lähitulevikus veel olla.  Kõik need olukorrad vajavad politseid ja meil on juba praegu väljas täiendavad patrullid. Selleks, et saaksime oma tööd teha ning teenused ei katkeks, peame olema terved," sõnas peadirektor.

Vaktsineerimisega tagame selle, et suudame organisatsioonina oma ülesandeid täita ning hoiame kolleegide ja klientide tervist. „Seetõttu tuleks juba praegu võtta suund vaktsineerimispunkti ja mitte oodata.  Jah, vaktsineerimine ei välista nakkuse levikut sajaprotsendiliselt, aga võtab sellel hoo maha ja seda ongi vaja," lisas Elmar. 

Asja tõsidusest kõneleb ka juhtkonna otsus, et meditsiinilise põhjenduseta vaktsineerimata töötajaid ei ergutata, ei maksta tulemustasu ega preemiat. Samuti ei viida kaitsesüstimata inimest teenistusalaselt üle teistele ametikohtadele. Vaktsineeritud peavad olema ka kõik PPAsse tööle tulijad ning abipolitseinikud. 

Jätkuvalt kehtivad PPAs piirangud nii ürituste, koolituste kui ka välissuhtluse osas ning klientidega kokkupuutel tuleb kanda maski. Samuti peavad tööruumides maski kandma vaktsineerimata inimesed. Täpsemalt loe siseveebi uudisest.