Celaa harisusseaduse vastane meeleavaldus Hispaania Zaragoza linnas 20.12.2020. Foto: Scanpix

Hispaania sotsialistide ja kommunistide valitsuskoalitsioon soovib kehtestada uue ühiskonda ümberkorraldava, rahvusluse vastase ning sisserändajaid eelistava haridusseaduse.

Kui Ungari uuest konservatiivsest haridusseadusest tehti mõni aasta tagasi üleeuroopaline skandaal, mis on hukka mõistetud isegi Euroopa Kohtu poolt, siis Hispaania kavandatav haridusseadus kujutab laste isikuvabadustele palju suuremat ohtu, vahendab uudistekanal ReMix 

Uus, Celaá nimeline seadus teeb märkimisväärselt keerulisemaks uute erakoolide rajamise, kuna seadustest kaotatakse ära selline mõiste nagu "sotsiaalne nõudlus". Samuti kehtestatakse piirangud kohalikele omavalitsustele, et need ei saaks selliste koolide hoonete ehitamiseks eraldada maad. Kõik riigi haridussüsteemi välised koolid, mis on suuremal osal juhtudest katoliku haridusasutused, jäetakse ilma riigi rahastusest.

Võttes arvesse, millist mõju avaldab kool laste meelsuse kujunemisele ja laiemalt nende poliitilistele eelistustele, siis progressistlikud poliitikud üle Euroopa ja Brüsseli eurovalitsuse klaaspaleedes vaatavad haridust kui võimast, pikema perioodi poliitilise mõjukuse saavutamise vahendit. Selle tõttu on konservatiivsemad haridusalgatused, nagu näiteks Poola väikelastele drag-queen lugemistundide tüüpi algatusi keelav haridusseadus, järjepidevalt euroinstitutsioonide rünnaku all.

Hispaania uus haridusseadus on väga vasakpoolne. Celaá seadus seab riigi haridussüsteemi koolid erakoolide ees märkimisväärsesse eelisseisu ja kui varem oli õpilastel võimalik soovi korral asendada katekismuse klassid ilmaliku eetikaõppega, siis tulevases seaduses on "kodaniku- ja eetikaväärtuste" tunnid kõigi õpilaste jaoks kohustuslikud. Maailma Terviseorganisatsiooni tüüpi "emotsionaalne ja seksuaalne haridus", mida õpetati varem 12-aastastele ja vanematele õpilastele, on uue seaduse järele kõigile kohustuslik alates kuuendast eluaastast.

Hispaania peaminister Pedro Sánchez on lubanud tühistada ka regioonide, mida juhivad konservatiivid, seadused, mis lubavad vanematel soovi korral loobuda tundidest ja tegevustest, mis ei ole ametliku hariduskava osad ning mida korraldavad haridussüsteemi välised organisatsioonid, nagu näiteks LGBT huvirühmad.

Hispaania parempoolne opositsioon, alates üpris liberaalsest Ciudadanosest, kuni keskvoolu Partido Popular (PP)  konservatiivideni, näevad Celaá seaduse taga püüet likvideerida rahva seas väga populaarne eraharidus ja asendada see kõigi õpilaste kohustusliku vasakpoolse "kodaniku- ja eetiliste väärtuste" ajupesuga. 

Opositsioonijuhid nimetavad uut seadust "totalitaarseks" ja alates seadusekava avalikustamisest on rahvas selle vastu massiliselt meelt avaldanud. Opositsiooni ja avalikkuse soovile, et haridus oleks jätkuvalt vaba ja mitmekesine, on sotsialistist haridusminister Isabel Celaá vastanud põlgusega. Celaá sai kunagi "kuulsaks" väitega, et "lapsed ei kuulu vanematele, vaid riigile".

Koolilastele äärmusvasakpoolsete väärtuste "tutvustamine" on levinud Eestigi koolisüsteemi.

Toimetas Karol Kallas