"Läheks kiusaks neid kristlastest nõustajaid?" "Lahe mõte, teeme ära!" Foto: Flickr

Iirimaal tegutsevad katoliiklikud abielu- ja perenõustamisega tegelevad organisatsioonid seisavad silmitsi olukorraga, kus neilt oodatakse LGBT-klientide teenindamist.

Keeldumise korral riskivad usupõhised organisatsioonid riiklikust rahastusest ilma jäämisega, vahendab LifeSiteNews viitega ajalehele The Times.

Eelmisel aastal said Iirimaa Katoliku Piiskoppide Konverentsi (IKPK) poolt hallatud katoliiklikud abielunõustamise keskused riigieelarvelist toetust kokku ligikaudu 1,5 miljonit eurot, mis moodustab samalaadse tegevuse kogurahastuseks ette nähtud 6 miljonist eurost ca neljandiku.

Abielunõustamisele pühendnud ühing Accord, millel on üle riigi kokku 58 nõustamiskeskust, võib olla sunnitud oma uksed sulgema, sest kui nad ei tagane katoliiklikust moraaliõpetusest ega kiida homosuhteid heaks, siis jätab valitsus nad edaspidi rahastuseta.

Katoliku kiriku õpetuse kohaselt on homoseksuaalsed suhted olemuslikult ebamoraalsed ning abieluks peetakse üksnes mehe ja naise vahelist liitu.

Meie eesmärgiks on on tagada, et kõik riiklikku rahastust saavad teenusepakkujad peaksid kinni Iirimaa võrdõiguslikkuse regulatsioonidest.

Iirimaa valitsuse laste ja perekondade küsimustega tegelev asutus Tulsa, mille ülesandeks on korraldada abielunõustamiseks ettenähtud valitsuse toetuse haldamisega, on teinud 2018. aastaks oma koostöölepingute tingimustes ühepoolsed muudatused.

Uute tingimuste kohaselt on kõik koostööpartnerid kohustatud rakendama nn mittediskrimineerimise standardeid, millele vastamiseks peab oma tegevusse hõlmama ka "homoseksuaalsed isikud, paarid ja perekonnad".

"Meie eesmärgiks on on tagada, et kõik riiklikku rahastust saavad teenusepakkujad peaksid kinni Iirimaa võrdõiguslikkuse regulatsioonidest," teatas Tulsa esindaja oma avalduses.

"Väär on anda avalikku raha organisatsioonidele, mis ei suuda teenida võrdsetel alustel kõiki meie ühiskonna segmente," selgitas kõnealust muudatust pooldav Iirimaa senati liige Fintan Warfield.

"Miks peaks riik soosima suhteprobleemide lahendamisel selliseid organisatsioone, mis ei suuda leppida perekonnavormide paljususega ega kiita heaks LGBT-suhteid? Niisuguste usulise taustaga nõustamisteenuste riiklik rahastamine tuleks lõpetada."

2014. aasta seisuga tegutses Iirimaal vabatahtlikkuse alusel abielu- ja perenõustamise teenust osutavaid ja riiklikku rahastust saavaid organisatsioone rohkem kui 450.

Katoliku Piiskoppide Konverentsi poolt hallatava organisatsiooni Accord raames tegutseb Iirimaal 58 abielu- ja perenõustamise keskust. Organisatsiooni sõnul pakuvad need keskused abi ennekõike noorpaaride abieluks ettevalmistamiseks ning abielude käigus ilmnevate probleemide lahendamiseks.

Tulsa enda teenistuses on rohkem kui 4000 avalikku teenistujat ning organisatsiooni eelarve küündib üle 750 miljoni euro.

Iirimaa legaliseeris samasooliste "abielu" 2015. aasta kevadel korraldatud rahvahääletuse tulemusel. Paljude vaatlejate hinnangul eelnes nimetatud referendumile homoliikumise poolt põhjalikult ette valmistatud ja välismaist rahastust nautinud kampaania. Referendumi tulemust on ulatuslikult põhjendatud ka Iirimaa katoliku kiriku passiivsusega kristlaste mobiliseerimisel.