Ilmar Raag nõustab kõrgtasemel võltsuudiste vastu võitlemise töörühma liikmena Euroopa Komisjoni muuhulgas väärinformatsiooni rahvusvahelise mõõtme kaardistamisel ning aitab aru saada, mis on kaalul. Foto: Scanpix

Euroopa Liit on kutsunud kokku kõrgtasemel töörühma võitlemaks "väärinformatsiooni" ja "valeuudistega" meedias ning kaasanud liikmena Rootsi riigitelevisiooni SVT juhi Hanna Stjärne, vahendab Breitbart.

Operatiivgruppi juhib professor dr Madeleine de Cock Buning Hollandist.

Euroopa Komisjoni andmetel koosneb kõrgtasemel töörühm (ingl. k. high-level group) kodanikuühiskonna, sotsiaalmeedia platvormide, uudisorganisatsioonide, ajakirjanike ja akadeemilise maailma esindajatest.

Töörühm "hakkab nõustama [Euroopa] Komisjoni valeuudiste kui nähtuse ulatuse adumisel, asjassepuutuvate osapoolte rollide ja vastutusalade defineerimisel, rahvusvahelise mõõtme kaardistamisel, kaalul olevate positsioonide hindamisel ning soovituste sõnastamisel," kirjutab Euroopa Komisjon.

Eestit esindab operatiivgrupis Ilmar Raag.

Rootsi riigitelevisioni juht ja Euroopa Komisjoni nõustaja valeuudiste vastu võitlemisel Hanna Strärne. Foto: Wikimedia Commons

Urve Eslas: Propastopi algatas Ilmar Raag