USA justiitministeeriumi Kartellikuritegude Osakond uurib, kuidas juhtivad internetiplatvormid on saavutanud oma turujõu ja kas need on seotud tegevustega, mis vähendavad konkurentsi, takistavad innovatsiooni või on muul viisil tarbijaile kahju toonud. Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium alustas suurte internetiettevõtete suhtes kartellimenetlust.

Justiitsministeeriumi (DOJ) uurimine keskendub "praktikatele, mis loovad või säilitavad strukturaalseid takistusi suuremale konkurentsile ja tarbijate huvidele," seisab ministeeriumi pressiteates.

Ministeeriumi Kartellikuritegude Osakond uurib, kuidas juhtivad internetiplatvormid on saavutanud oma turujõu ja kas need on seotud tegevustega, mis vähendavad konkurentsi, takistavad innovatsiooni või on muul viisil tarbijaile kahju toonud.

Uurimine puudutab otsinguid, sotsiaalmeediat ja teatud interneti kaubandusteenuseid. Uurijad ootavad abi ka avalikkuselt, sealhulgas valdkonnaga seotud konkurentidelt.

"Kui pole kehtestatud kindlaid turupõhise konkurentsi reegleid, saavad digitaalsed platvormid eirata tarbijate huvisid," kirjeldas uurimist peaprokuröri assistent Makan Delrahim.

Menetluse eesmärgiks on hinnata internetivaldkonna konkurentsitingimusi erapooletult ja eelarvamusteta ning tagada, et ameeriklastel on ligipääs vabale turule, kus ettevõtted konkureerivad, pakkudes tarbijatele teenuseid, mida need vajavad. Kui saadakse jälile mõnele eksimusele, käsiteldakse seda vastavalt seadustele.

Tegemist on esimese otse suurte internetiettevõtete vastu suunatud kartellimenetlusega. Kuigi ministeerium ettevõtete nimesid ei nimetanud, võib arvata, et uurimine puudutab teiste hulgas Google'it, Facebooki, Twitterit ja Amazoni.

Internetihiidudel pole viimasel ajal olnud just parimad päevad. USA võimas riigiamet Föderaalne Kaubanduskomisjon (FTC) määras käesoleval nädalal Facebookile viie miljardi suuruse trahvi kasutajate andmetega hooletult ümberkäimise eest.

Aasta või rohkem on USA Kongressi demokraatide ja vabariiklaste saadikud nurisenud, et Google on ähvardavalt suur ja mõjukas. Hiljuti kutsus demokraatide presidendikandidaadiks pürgiv Elisabeth Warren suuri tehnohiide osadeks jagama.

Google'it pole aidanud ka paljastuste jada, millest tuleb välja ettevõtte äärmusvasakpoolsus. Otsingutes summutatakse konservatiivseid ja tõstetakse üles vasakpoolseid vaateid.

Käesoleva aasta maikuu keskel käivitas Valge Maja andmete kogumise platvormi, kuhu said inimesed teatada kui Facebook, Twitter, YouTube või Instagram nende sõnavabadust kuidagi piirasid. Seoses Justiitsministeeriumi uurimisega on Valge Maja poolt tänaseks andmete kogumine lõpetatud.

Jaanuaris, kui toimusid ametisseastuva peaprokuröri kuulamised Senatis, tõsteti senaatorite poolt ka üles tehnohiidude teema. Vastates küsimustele leidis William Barr, et "suur ei ole ilmtingimata paha. Kuid ma arvan, et päris palju inimesi imestab, kuidas sellised Leviaatanid on saanud Silicon Valley'is sündida nii, et pole kordagi kartelliuurijates huvi äratanud. … Ma ei taha enne süvenemist midagi arvata selle kohta, kas tegemist võib olla kartellimenetluse materjaliga."

Vahendas Karol Kallas.