Ungari on klassikalises tähenduses tunduvalt demokraatlikum riik kui mitmed neist riikidest, kus armastatakse Ungarit ebademokraatlikuks tembeldada, toonitab ajaloolasest riigikogu liige Jaak Valge (EKRE) intervjuus Varro Vooglaiule.

Intervjuus avab Valge seisukohti, mille ta kirjutas lahti veel avaldamata artiklis pealkirjaga "Ungari demokraatia ja liberaaldemokraatia". Artikkel sai kirjutatud hoolimata tõsiasjast, et riiklik kultuurileht "Sirp" keeldus Valgele sel teemal kirjutamiseks võimalust pakkumast – olgugi, et lehes on avaldatud terve rida Ungari valitsust kritiseerivaid artikleid.

Nagu otsedemokraatia võimaluste taastamise vajaduse peamise eestkõnelejana tuntud Valge väga huvitavalt selgitab, on vasakpoolsed püüdnud juba pikemat aega demokraatia tähendust ümber kirjutada, samastades selle lliberaaldemokraatiaks nimetatuga.

"Ühiskonna seisukohalt on see samastus aga väga ohtlik – nii elimineeritakse demokraatia – kodanike kõrgem vahekohus, mis erinevaid konkureerivaid ideoloogiaid kokkulepitud ja ausate reeglite järgi hindab ning ühiskonna arengut suunab," rõhtuab ta, lisades ühtlasi, et Ungari pole mitte ainult demokraatia defineerimise lakmuspaberiks, vaid demokraatia klassikalise mõistmise ja praktilise rakendamise eestkõnelejaks.

Intervjuu lõpus tuli põgusalt juttu ka massilise, nõukogude ajaga võrreldavas mahus toimuva immigratsiooni probleemist Eestis, millele Valge on väsimatult tähelepanu juhtinud.