Foto: Scanpix

Kahtedel valimistel järjest põrunud endine eurosaadik Indrek Tarand kirjutab ERRi portaalis, et ta ei kavatsegi SAPTKle alusetult saadud 2000 eurot tagasi maksta, käsitledes seda summat Jumala kingitusena.

Tarand süüdistab SAPTK juhatuse esimeest Varro Vooglaiu valeväidete levitamises ja ähvardab, et kui temalt raha tagasi nõudmist ei lõpetata, siis pöördub ta prokuröri poole, et Mart Rieberg ja Meelis Osa, kelle nimel SAPTK raha Tarandile üle kandis, saaks uuesti kohtu ette saadetud.

"Kui Varro Vooglaid jätkab minu kiusamist, siis võivad tema tegevuse tulemusena kannatada Meelis Osa ja Mart Rieberg, kes võivad halvimal juhul leida end uuesti süüpingist. Kas viis kuulsuseminutit on tõepoolest Varro Vooglaiule olulisemad, kui Osa ja Riebergi käekäik?" kirjutab Tarand.

"Mina käitun alati kristlasena – kui kõigeväeline Jumal on otsustanud õndsa Varro käe läbi minu kontole raha asetada, siis ma mitte ei lükka seda kiuslikult tagasi, vaid võtan tänumeeles vastu," lisab ta irvitades.

Endise eurosaadiku sõnul võivad kõik Eesti kodanikud pöörduda oma probleemidega nii politsei kui ka kohtu poole, aga "kui keegi läheb kasiinosse ja paneb oma raha ruletilauas valele ruudule, siis politsei ei saa olla abiks raha tagasi saamisel. Ise tegid sellise finantsotsuse ja ise elad selle tagajärgedega."

Vooglaiu sõnul kinnitab Tarand oma artikliga tahtlust SAPTK raha omastada ehk alusetult saadu enesele jätta – täpselt sellisel viisil, mille eest on karistusseadustiku paragrahvi 201 kohaselt nähtud karistusena ette kuni aastane vabadusekaotus.

Vooglaiu sõnul on Tarandi süüdistused, nagu oleks ta kolmanda osapoolena omavoliliselt protsessi sekkunud, täiesti alusetud.

"Ma ei ole kuidagi protsessi sekkunud, vaid nagu on avalikult teada, aitasime lihtsalt Riebergil ja Osal saada kokku raha, mida Tarand neilt jõustruktuuride abil sisse nõudis. Selles, et võlglase nimel tasub kohustuse kolmas isik, ei ole midagi erilist, keelatut või ebamoraalset ning see on õiguspraktikas suhteliselt sage," märkis ta.

Ühtlasi on Vooglaiu hinnangul tähelepanuväärne mitte ainult see, kui ebaväärikalt Tarand käitub, vaid ka see, et oma artikliga ta kinnitab tahtlust SAPTK raha omastada ehk alusetult saadu enesele jätta, käitudes kriminaalsel moel.

"Maikuus andis Tarand SAPTK poolt talle üle kantud raha tagasi lükates advokaatide vahendusel selgelt teada, et kui Rieberg ja Osa teevad talle isiklikult mõlemad tuhande-eurose ülekande, siis kannab ta raha SAPTKle tagasi. Paraku näeme, et ta lihtlabaselt valetas," osutas Vooglaid.

"Oma artiklis Tarand kinnitab, et ei kavatsegi SAPTKle raha tagastada, vaid kavatseb selle endale jätta. Karistusseadustiku paragrahvi 201 kohaselt on aga isikule usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda kasuks pööramise eest nähtud ette rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus. Loodan siiralt, et õiguskaitseorganid aitavad siin õigluse jalule seada."

Tarandi jutt kiusamisest on Vooglaiu sõnul aga täielik mõttetus.

"Kuidas kujutab endast kiusamist see, kui palume Tarandil lihtsalt pidada kinni oma lubadusest SAPTKle raha tagasi kanda? Absurdne on rääkida kiusamisest olukorras, kus inimene on 2000 euro asemel petnud suli kombel välja 4000 eurot ja keeldub alusetult saadud summat tagastamast. Häbi peaks olema sellist juttu rääkida, aga Tarandi suguste inimeste puhul ei saa häbitunde sekkumisele paraku loota."

SAPTK teeb politseile avalduse Indrek Tarandi vastu kriminaalmenetluse algatamiseks