Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tutvustamas 15.01.2019 pressikonverentsil erakonna valimisprogrammi. Foto: Isamaa

Eile kogunenud Isamaa eestseisus võttis vastu poliitilise avalduse, milles avaldatakse toetust sõna- ja meediavabadusele ning seistakse vastu Reformierakonna katsetele täiendavalt kriminaliseerida vihakõne.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on sõnavabadus vabas ühiskonnas alusväärtus, mille eest tuleb seista nii sõnades kui tegudes. „Demokraatlik ühiskond austab inimeste ja meedia õigust end vabalt väljendada. Reformierakonna poolt pakutud täiendavatest karistustest saaks ähvardamise vahend, mis annab võimaluse paljude põhimõtteliste arutelude summutamiseks,“ ütles Seeder.

Reformierakonna katse vihakõne täiendavalt kriminaliseerida seab ohtu sõna- ja meediavabaduse. Isamaa usub, et vabas ühiskonnas ei lahendata lastetoa probleeme miilitsa ja kriminaalkoodeksiga.

Katsed vihakõne täiendavalt kriminaliseerida on tsensuuri hiiliv kehtestamine. Inimeste ja meedia sõnavabadust ei tohi seada ideoloogilise surve alla. Hoiakuid ja väljendusviisi ei saa kujundada ainult seadusega. Reformierakonna poolt pakutud täiendavatest karistustest saaks ähvardamise vahend, mis annab võimaluse paljude põhimõtteliste arutelude summutamiseks. Riik ei saa öelda inimesele, kuidas ja mida mõelda või öelda.

Meelevaldne teistsuguste seisukohtade vaigistamine vähendab Eesti elanike isikuvabadusi ning  suurendab pingeid ühiskonnas. Sõnavabadus vabas ühiskonnas on alusväärtus, mille eest tuleb seista nii sõnades kui tegudes.

Isamaa ei toeta läbi vihakõne kriminaliseerimise sõna- ja meediavabaduse piiramist, sest Eestis kehtivad regulatsioonid on piisavad. Põhiseadus keelustab vihkamise õhutamise ja sätestab riigile kohustuse viha õhutamist tõkestada. Vihkamise, vaenu ja diskrimineerimise õhutamine on keelustatud ja kriminaalkorras karistatav ka Eesti karistusseadustikus.

Toimetas Jaanus Vogelberg