Ajaloolane ja riigikogu liige Jaak Valge ütles Konservatiivsel Konverentsil Objektiivile antud intervjuus, et konservatiivne eluhoiak peab oluliseks ühiskonna tuginemist end ajas tõestanud väärtustele ja kõige tugevamalt kannab neid väärtusi rahvuslus.

"Konservatiivsus on tuginemine nendele väärtustele, mis on ühiskonnas oma eluõigust tõestanud," märkis Valge ja lisas, et samuti seisneb konservatiivsus nende väärtuste edendamises ühiskonnas.

Tema sõnul on konservatiivide jaoks üks põhilisemaid punaseid jooni rahvusluse dekonstrueerimine. "Minu jaoks on rahvuslus kõige tugevam konservatiivsuse kandja," rõhutas ta.

Valge hinnangul seondub rahvusluse dekonstrueerimine vaimses plaanis rahvuse kui terviku küsimärgi alla seadmise ja rahvuse alavääristamisega, mis Eestis teostub Eesti ja eestluse alavääristamisena.

"Poliitilises mõttes teostub rahvuse dekonstrueerimine immigratsiooni soodustamise ja multikultuursuse ideoloogia pealesurumise kaudu," lisas Valge.

EKRE parlamendisaadiku sõnul on konservatiivide jaoks oluline, et kõigil ühiskonnas kandepinda omavatel mõttesuundadel või eluhoiakutel oleks avalikus elus koht olemas.

"Ma ei arva, et liberaalsust tuleks lämmatada või maha suruda. Ka liberaalsusel on terviklikus ühiskonnas oma koht täiesti olemas, nagu ka sotsiaaldemokraatial ja muudel rahva seas kandepinda omavatel aatesuundadel."

Valge sõnul on probleemiks aga see, et konservatiivsuse kandepind ühiskonnas on tunduvalt suurem kui selle realiseerumine poliitikas.

"Sellest tulenevalt saaks ühiskonna tasakaalustamine toimuda selle kaudu, kui tugevdaksime demokraatlikke mehhanisme, mille kaudu saaks kodanikkond oma hoiakuid väljendada," toonitas Valge, viidates rahvaalgatuse ja rahvahääletuse mehhanismide taastamise vajadusele.

Konservatiivsel Konverentsil osales Valge arutelus teemal "Millised on konservatiivide punased jooned?" Arutelu salvestust saab vaadata allviidatud artiklist.

Toimetas Varro Vooglaid

Konservatiivne Konverents: millised on konservatiivide punased jooned?