Endine sotsialistliku internatsionaali juht ja tänane ÜRO peasekretär Antonio Guterres peab kõnet ÜRO Agenda 2030 tippkohtumisel, 18.09.2023 Foto: Scanpix

Kirjanik ja ühiskonnategelane James Gorrie kirjutab Epoch Timesis, kuidas New Yorki kaksiktornide kokkuvarisemine on lapsemäng võrreldes sellega, mida üleilmastajatest nomenklatuur tehisaru toel kõigi maailma inimeste kallal toime panna soovib.

Euroopa Liit on maailmas esirinnas digitaalsete isikutunnistuste, vaktsiinipasside ja kunstaru üle keskse kontrolli kehtestamise vallas. 

Hiljuti tähistati New Yorki kaksiktornide kokku kukkumise 22. aastapäeva (11.09), mis siiski ei tohiks varjata tõika, et Ameerika Ühendriikide vastu korraldatakse täna veelgi jõhkramaid rünnakuid.

Ette on võetud tohutu programm, mida Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis kutsutakse erinevate nimedega, kuid mille kohta üldjoontes kehtib nimetus Agenda 2030. Nimetatud tegevuskava muudab maailma, hävitab riikide kodanike vabadused, kuid nii Ameerika Ühendriikide keskvalitsus kui Euroopa Komisjon ja enamuse liikmesriikide valitsused selle peale ei kõssagi.  

Rahvusriigi dekonstrueerimine

Selline ilmselge Ameerika Ühendriikide [ja teiste riikide] laiali lammutamine on üldjoontes osa suuremast ja järjepidevast ÜRO ning teiste üleilmsete organisatsioonide ning institutsioonide, nagu seda on Euroopa Liit ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), salasepitsusest. Vandenõust, mille eesmärgiks on koondada kõikide maailma riikide võim ja haldamine, hoolimata rahvaste vastuseisust, kokku riikide ülesele elik ühtsele globalistlikule maailma haldamise tasandile.

Kas siis juhuslikult või mitte, on Ameerika Ühendriikide ja ülejäänud maailma, sellisena nagu me seda teame, iseseisvuse lahustamine otseselt seotud Covid-19 pandeemia ja selle ettekäändel korraldatud värdjaliku geenpreparaatide masssüstimisega. Nimetatud sündmuste järjekord tekitab vähemalt säherdusi kahtluseid.

Madalama tasandi – Euroopa Liidu – versioonis näeb see välja nii, et üle riikide ühenduse kehtib ühine digitaalne isikutunnistus, mis on seotud digitaalse "tervisetõendiga", mille alusel, juhul kui inimene on "täielikult süstitud" ja saanud nõutud viimased võimendavad süstid, tohib ta reisida ja töötada Euroopa Liidu teistes riikides. See lahendus, mille abil saab kontrollida inimeste süstitust ja tema liikumist, on juba kasutusvalmis ja "süstipassi" režiim on võimalik hetkega uuesti kehtestada.

Tormijooks üleilmse digitaalse isikutunnistuse kehtestamiseks

Nomenklatuur, eesotsas Bill Gatesi ja tema äri- ning "hea tegemise" kaaslastega, soovivad digitaalse isikutunnistuse kehtestada nii Ameerika Ühendriikides kui üle kogu maailma. Meeles tuleb pidada, et Gates on selle juures ainult vahend.

Milleks digitaalne isikutunnistus kehtestada soovitakse?

Ameeriklastele geeniteraapia läbimist tõestavat digitaalset isikutunnistust vaja ei ole.

Rahvatervisetööstuse ja poliitikute kinnitusel Covid-19 vastu aitav geeniteraapia tegelikult haigestumise ning nakkuse edasikandumise vastu ei aita ja enamuse inimeste jaoks kujutab see suuremat ohtu kui SARS-CoV-2 viirus ise. 

Kas kogu maailm vajab tõesti geeniteraapia läbimise digitaalset isikutunnistust, mida samal ajal kasutatakse inimeste digitaalse jälitamise lahendusena? Küsimust täpsustades: miks peaks üks riik andma heast peast oma siseriiklike tervisepoliitikate haldamise ÜRO kätte? 

Kas on mingigi põhjus, miks ÜRO üleilmastajatel peaks olema suurem võim kui demokraatlikult valitud valitsustel ja õigus viimastele poliitikaid ette kirjutada? Kas sellega kaasneb eluohtliku ja järjest korduva geeniteraapia tsükli ülejäänud maailmale peale sundimine?

Suurt plaani juba kehtestatakse

Euroopa Komisjoni ülemkomissar Ursula von der Leyen nii arvab. G20 kokkutuleku järgsetes sotsiaalmeedia postituses ja oma pöördumises kutsub ta üles looma ÜRO alluvuses üksust, mis hakkaks haldama kunstaru ja maailma riikide avaliku sektori digitaalseid taristuid ning seda viisil, nagu Valitsustevaheline kliimapaneel (IPCC) kirjutab riikidele ette või suunab nende kliimapoliitikaid.

Kas selleks on WHO juhtkond, Euroopa Liit või mõni teine institutsioon, üleskutsed teha ÜROst kõikide maailma inimeste põhiõiguste, vastutuse ja käitumise üle otsustaja, tulevad maailma tipppoliitikute ning tippametnike suust. Liikumine riikide ülese seadusandluse ja kõikide maailma riikide väidetavalt vabade kodanike keskse kontrollimise poole leiab juba aset ning selle käik muutub üha kiiremaks.

Leyeni sõnul kasutavad Euroopa Liidu "vaktsiinipassi", mille võttis üle WHO, maailma neljal kontinendil juba 51 riiki. Seda saavad nad teha "tasuta".

Uuskeele pettus

Esiteks pole eurokomissari mainitud digitaalne "tervisetõend" sugugi "tasuta". Kui see kõlab keele väärastamisena, siis seda see ongi. Eufemismide kasutamine on vasakpoliitikute puhul tüüpiline, kui on vaja selgitada ja õigustada inimeste rõhumiseks mõeldud poliitikaid.

Võtame näiteks väljendi "sidusrühmade kapitalism" (stakeholder capitalism), millel ei ole normaalse kapitalismiga mitte midagi tegemist. See tähendab kommunistlike sotsiaalpoliitikate peale sundimist iga suurusega ettevõtetele, millega kirjutatakse ette, keda nad tohivad tööle võtta, kellega äri ajada, mida ja kuidas toota. Igat ettevõtet hinnatakse keskkonna-, sotsiaalpoliitika- ja normikohase haldamise (ESG) mõõdikute järgi, mille eest antakse punkte. See on sotsiaalne krediidisüsteem [rõhumisele kuuletumine tähendab "hea" olemist], mis on väga sarnane Hiina Rahvavabariigis kehtestatule. Kui kellegi ESG hinded langevad allapoole lubatud piirmäära, sekkub riik (tervise- ja keskkonnaamet, kliimaministeerium, KAPO vms).

Sõnade ja mõistete väänamist kujutas ka Leyeni WHO peadirektori Tedros Adhanom Ghebreyesuse kiitmine selle eest, kui hästi on Terviseorganisatsioon võtnud kasutusele Euroopa Liidu digitaalse isikutunnistuse ja kuidas see tagab üleilmse standardina "tervise hädaolukordade ajal inimeste maailmas liikumise".

See on klassikaline orwelliaanlik kaksisoim (doublespeak), milles sõnad tähendavad vastupidist sellele, kuidas need kõlavad (nende algsele tähendusele). Tervisepassid ja nendega liidetud digitaalsed isikutunnistused ei tähenda suuremat inimeste vabadust, vaid vabaduste kaotamist. Nende digitaalsete isikutunnistuste juurde kuuluvad veel juhiluba ja terviseandmed. Digitaalseid "tervisetõendeid" ei hakata kasutama reisimise tagamiseks, vaid selle keelamiseks inimestele, kes pole nõus läbima sunniviisilist ja sageli eluohtlikku geeniteraapiat. Kõige suuremat terviseohtu kujutavad sealjuures mitte haigused, vaid modRNA geeniteraapia.

Kõik mainitu on ainult üks osa ennenägematust ja üha kiirenevast rahvusriikide võimu üleandmisest üksikutele demokraatiavaenulikele maailmaorganisatsioonidele. ÜRO kodulehel kirjutatakse, kuidas üleilmsetel institutsioonidel on peatselt võimalik kõigile maailma riikidele poliitikaid ette kirjutada.

Üleilmse digitaalse taristu ehitamine, milleks Leyen maailma riike üles kutsub, toob kaasa maailma riikide ühtse haldamise; võimu koondumise üksikute inimeste ja institutsioonide kätte, mis saavad jälgida kõiki maailma inimesi.

Globaalne nomenklatuur kasutab digitaalsete isikutunnistuste digitaristu ja inimeste kontrollimiseks tehisaru

ÜRO-l on vaba turu kontrollimises ja kunstteadvuse rakendamisel keskne roll.

Leyeni selgituste kohaselt sõltub üleilmse digitaristu tõhusus ja jõud kuntstaru võimaluste ära kasutamisest.

Riikide põhiseadustes tagatud inimeste põhiõigused kaotatakse ja neid asendavad üleilmsed haldusreeglid, mida kehtestavad ÜRO, WHO ja teised üleilmsed organisatsioonid. Inimesi kontrollitakse ja hallatakse süstisunni, kohustuslike geeniteraapiate võimendamise, digitaalsete passide ning keskpankade digiraha abil. Kõike haldavad keskselt kontrollitavad kunstaru algoritmid, mida omakorda käsutab "universumi kuningatest" vandenõulaste jõuk.

Kõige kirjeldatu kõrval, mis leiab täna aset, on NY kaksiktornide langemine lapsemäng.

Tõlkis Karol Kallas