Niinimetatud homoabielu pooldajate propagandistlik loosung, justkui seisaks nad abieluvõrdsuse eest, on häbitult valelik ja avalikkust eksitav, kuna see eitab elementaarset tõsiasja, et Eestis on niigi kõigil inimeste ühetaoline ehk võrdne õigus abielluda, osutab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Nn homoabielu pooldajad on ootuspäraselt võtnud kasutusele selgelt propagandistliku retoorika, nagu seisaks nad abieluvõrdsuse eest. 

Algselt tulid selle loosungiga välja nn homoabielu seadustamise eest seisma asunud rohelised, ent kiiresti järgnesid nii Eesti 200, Reformierakond kui ka sotsid. Teiste hulgas on selle loosungi käiku lasknud Eesti Rahvusringhääling, mis teatas hiljuti sotside volikogu otsust kajastades oma temaatilise uudise pealkirjas, et "SDE toetab abieluvõrdsust".

Kuvatõmmis ERRi uudisest (01.11.2020)

Elementaarne tõsiasi, mida niisuguse avalikkust eksitava retoorikaga varjutatakse, seisneb aga selles, et Eestis kehtiva õiguse kohaselt on juba praegu absoluutselt kõigil (täisealistel, teovõimelistel ja mitte juba abielus olevatel) inimestel absoluutselt ühetaoline ehk võrdne õigus abielluda.

See, mida abieluvõrdsuse loosungite lehvitajad tegelikult soovivad, on mitte kõigile inimestele ühetaolise abiellumise õiguse tagamine, vaid abielu institutsiooni tähenduse radikaalne moonutamine ja pea peale pööramine. Tegelikult soovitakse mitte kõigile võrdset õigust abielluda, vaid nõutakse, et ühiskond tunnustaks abieluna loomuvastaseid ja olemuslikult viljatuid suhteid, millel pole abieluga vähimatki pistmist.

Seega on abieluvõrdsuse retoorika häbitult valelik ja manipulatiivne, kuna sellega püütakse suruda abielu-teemaline avalik arutelu endale meelepärastesse, ent reaalsust moonutavatesse raamidesse. Neis raamides paigutuvad nn homoabielu seadustamise toetajad võrdsete õiguste eestseisjatena, loomuliku abielu kaitsjad aga võrdsete õiguste vastastena. Pole raske arvata, millise positsiooni kasuks kaldub asjasse mitte süvenenud ja siltide järgi oma seisukohti kujundavate inimeste sümpaatia.

Tegelikult soovitakse mitte kõigile võrdset õigust abielluda, vaid nõutakse, et ühiskond tunnustaks abieluna loomuvastaseid ja olemuslikult viljatuid suhteid, millel pole abieluga vähimatki pistmist.

Et sellist eksitavat retoorikat kasutavad homoaktivistid ning nende toetajad pseudoliberaalsetest parteilistes- ja meediaringkondades, see on kahjuks ootuspärane (olgugi et heaks kiita seda muidugi ei saa). Aga et niisuguse valeliku propagandaga läheb kaasa ka rahvusringhääling, see on täiesti lubamatu, sest rahvusringhäälingu seaduse kohaselt peavad selle kaudu edastatavad uudised olema mitmekülgsed, tasakaalustatud, sõltumatud ja korrektsed ning vastavalt ajakirjanduseetika koodeksile peavad neis olema hoitud faktid ja hinnangud lahus.

Tähelepanu väärib seegi, et kui kehtiv abielumääratlus oleks tõepoolest vastuolus põhiseaduse paragrahvis 12 sätestatud põhimõttega, mille kohaselt on kõik seaduse ees võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida, siis oleks õiguskantsler pidanud juba ammu pöörduma riigikohtu poole (vt põhiseaduse § 142), et paluda tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja seega tühiseks perekonnaseaduse esimese paragrahvi esimene lõige, mis ütleb, et abielu saab sõlmida üksnes mehe ja naise vahel.

Asjaolu, et õiguskantsler pole seda mitmekümne aasta jooksul teinud, vaid on vastupidi Allar Jõksi isikus kinnitanud kehtiva abielu määratluse kooskõla põhiseaduse ja selles sätestatud võrsuspõhiõigusega, see paljastab samuti abieluvõrdsuse retoorika täieliku valelikkuse.

Igal juhul tuleb konservatiividel alati kompromissitult protesteerida, kui nn homoabielu pooldajad maskeerivad oma tegelikke eesmärke kaunikõlaliste juttudega võrdsete õiguste eest seismisest, sest selliste valelike eelduste pinnalt ei ole võimalik sisulist avalikku arutelu pidada.

ERRilt tuleb aga nõuda, et juhtkond annaks kõigile töötajatele selge korralduse hoiduda referendumiga seonduva kajastamisel valeliku ja manipulatiivselt suunava sõnavara kasutamisest. Sest ERR peab toimima ausa avaliku arutelu vahendajana, mitte avalikkuse eksitaja ja avaliku arvamuse propagandistliku suunajana.

Mida te arvaksite, kui ma seletaksin tõsimeeli, et seisan võrdsete õiguste eest ja nõuan seega:(1) suupilli- ja…

Posted by Varro Vooglaid on Thursday, November 5, 2020