LGBT-rusikas Eesti rahvuslipu taustal. Foto: Bigstockphoto

Eesti LGBT Ühingu propaganda alaealistele noortele, kes vaevlevad identiteedikriisis ning keda kõikvõimalikud LGBT-nõustajad asuvad suunama “soovahetuse” teele, tehes seda lastevanemate teadmata, kujutab endast avalikku skandaali. Olukorrale peavad kohest tähelepanu pöörama peale kodanikeühenduste ka riiklikud organid ja eelkõige kaks konservatiivset valitsuserakonda, tõdeb Objektiivi toimetus juhtkirjas. 

Saates “Fookuses” tõime hiljuti välja šokeeriva juhtumi, millest rääkis meile üks ahastuses lapsevanem, kelle selja taga oli Eesti LGBT Ühing mõjutanud tema alaealist last sinnamaani, et laps soovib ette võtta “soovahetuse”. Kuna teema on äärmiselt delikaatne, ei avalda me asjasse puutuvate isikute nimesid või muid isikuandmeid, säilitades range konfidentsiaalsuse. 

Taolise juhtumi näol on tegu skandaaliga selle sõna kõige jõulisemas tähenduses, lisaks sellele ka Eestis kehtiva seaduse rikkumisega. Eesti LGBT Ühingu “spetsialistid” ja “psühholoogid” on mõjutanud mitu aastat järjest alaealist ning sisendanud talle, et lahendusena tema probleemidele tuleb noorel läbi teha “soovahetus”. Objektiivi toimetuse andmetel pole juhtum ainukordne, vaid Eesti LGBT Ühing on “soovahetuse” teele juhatanud ka teisi lapsi. 

Kõige skandaalsem on selle juhtumi juures tõik, et vähemalt ühel juhul on “soovahetuse” propagandat tehtud alaealisele mitte üksnes ilma vanemate loata, vaid ka vanemate teadmata!   

Eesti LGBT Ühing teeb alaealiste noorte seas süstemaatilist propagandat ning julgustab oma internetilehel noori endaga ühendust võtma. “Eesti LGBT Ühingu valdkonnaspetsialistid ja vabatahtlikud pakuvad tasuta psühholoogilist, juriidilist ja kogemuspõhist nõustamist üle Eesti. Ühingu juures kogunevad ka erinevad tugigrupid, et pakkuda kogukonnatunnet, leida vastuseid küsimustele ja tuua kokku sarnaste lugudega inimesi,” seisab kirjas ühingu internetilehel.

Audentese ülikoolis psühholoogiat õppinud Evelin Kala pakub ühingu ruumides noortele “psühholoogilist nõustamist” muuhulgas soorollide ja “transsoolisuse” teemal: “Tahan olla sulle nõuga abiks, kui tunned, et vajad inimest, kes sind ära kuulaks. Sa võid tulla OMA Keskusesse minuga kohtuma, et rääkida oma elust. Hea meelega vestlen sellistel teemadel nagu soorollid, seksuaalne sättumus ja transsoolisus,” tutvustab Kala end Eesti LGBT Ühingu kodulehel.

Eesti LGBT Ühing reklaamib välja ka erinevad tugigruppe, mille hulka kuulub muu hulgas alaealiseid noori hõlmav rühm, kuhu oodatakse “noori ja nende sõpru vanuses umbes 14-24,” nagu seisab tutvustuses. Lisaks sellele pakutakse noortele ka “kogemustepõhist nõustamist”. Mida väljend “kogemustepõhisus” seksuaalhälvet oma keskse identiteedina esile tõstva homoseksuaalse subkultuuri tingimustes tähendab, jääb üle vaid arvata. 

Eesti LGBT Ühingu tegutsemises näeme selget suunatust just alaealistele noortele, kes vaevlevad identiteedikriisis ning keda kõikvõimalikud LGBT-nõustajad asuvad koolutama oma perversse ideoloogia etteantud vormidesse – lastevanemate teadmata ja nende selja taga. Tegu on pretsedenditu skandaaliga, millele peavad tähelepanu pöörama peale kodanikeühenduste eelkõige riiklikud organid. 

Põhiseaduse paragrahvis 27, kus sätestatakse, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all, rõhutatakse ka vanemlikke õigusi: “Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.” Põhiseaduse paragrahvis 37 öeldakse aga selgelt, et laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Kümme aastat tagasi võttis toonane õiguskantsler Indrek Teder seisukoha, et lähtuvalt vanemlikest õigustest peab alaealisele tervishoiuteenuse osutamiseks olema lapsevanema nõusolek.

Need pole laused või positsioonid, millest võiks niisama mööda vaadata. Eesti põhiseadus sedastab elementaarse loomuseadusliku printsiibi, mille järgi on lapsevanematel õigus ja kohustus kujundada oma laste ilmavaadet, veendumusi ja moraalseid alusprintsiipe lähtudes oma paremast äranägemisest. 

Perekonna puutumatus on püha ja mitte ühelgi välisel instantsil, ei omavalitsusel ega riigil, rääkimata hälbelisi seksuaalseid orientatsioone propageerivatest ühendustest, pole õigust perekonna puutumatust riivata.   

Tuletagem meelde, et loomuseadusest tulenevaid vanemlikke õigusi on läbi kahe aastatuhande pidanud pühaks eelkõige kristlik kirik, kuni sinnamaani välja, et kui alaealine soovib saada ristitud ning liituda kirikuga, siis peab tal selleks olema oma vanemate nõusolek. Juhul, kui tal seda pole, tuleb tal oodata täisealiseks saamiseni. 

Igal juhul, praegune olukord Eesti LGBT Ühinguga on talumatu ning asetab kahe konservatiivse valitsuserakonna õlule tõsise kohustuse viia Eesti maksumaksjate poolt ligi 100 tuhande euroga toetatud ja avalikku homopropagandat viljelevas organisatsioonis läbi siseaudit. Ikka ja jälle kuulub kordamisele Objektiivi toimetuse ceterum censeo: vähim, mida tuleb teha, on homoorganisatsioonidele maksumaksjate toetuse lõpetamine. 

Meie lastega manipuleerivatele ja neid saatuslike vigadeni suunavatele võltskodanikuühendustele ei tohi anda punast krossigi maksumaksjate raha. See oleks kõige leebem lahendus, mis vanemlike õiguste vastu jultunult astuvale homoorganisatsioonile võiks osaks saada.        

Fookuses: Eesti LGBT Ühingu propaganda vanemate selja taga on viinud alaealise “soovahetuse” teele