Maamaja Saaremaal mere ääres. Foto: Bigstockphoto

Objektiivi toimetus läheb järgmisest nädalast suvepuhkusele, et akusid laadida ja augusti alguses puhanuna tagasi tulla. Soovime teile rõõmsat ja päikesepaistelist suve koos teie perekondade ja lähedastega! 

Tehes kokkuvõtteid möödunud hooajast tuleb tõdeda, et aasta on olnud meie senise tegevuse ehk kõige raskem. Ent seda öeldes võib käsi südamel tunnistada, et Objektiivi meeskonnal on siiralt hea meel olla ainsa sõltumatu konservatiivse väljaande edasiviijate hulgas, hoolimata kohatistest raskustest.

Objektiiv on sellelgi hooajal pannud kõlama konservatiivse vasturevolutsiooni hääle ning astunud välja traditsiooniliste aadete kaitseks. Meie võitlus vaba ühiskonna ideaali eest totalitaarsust ihkavate pahemliberaalsete võimuringkondade ja meedia kiuste pole loomulikult jäänud vastukajata. 

Aasta keskel ründas meid viimaseid nädalaid Lauri Hussari poolt juhitud Postimees, mis enda arvates genereeris meie suunal hirmsa solvangu. Me olevat “orbanismi maaletoojad”! Objektiivi toimetuses kõlas selle peale häälekas naer. Olla arvatud meie väärika ajalooga sugulasrahva suveräänsust, sõltumatust ja kristlikke väärtusi rõhutava ning konservatiividele üleeuroopalist eeskuju näitava Viktor Orbáni “maaletoojaks” on kompliment missugune! 

Kuigi me pole sihipäraselt tegelenud Orbáni poliitika kajastamise ja süvaanalüüsiga, siis meile kõlbab selline silt suurepäraselt. Kasutage seda veel, hea peavool! Meile see epiteet meeldib. 

Objektiivi missiooniks on olnud aga mitte niivõrd ühe või teise poliitilise suuna kiitmine või laitmine, kuivõrd just universaalse vundamendi esiletoomine, millelt võiks tõukuda igasugune poliitiline ja kultuurne inimtegevus, olgu Eestis, Soomes, Ungaris või USAs. Need põhimõtted on ajatud ning just nende läbi tuleb suunata Eesti avalikku arvamust igipõliste tõdede suunas. 

Võime ilmselt väita, et kui Objektiivi või Sihtasutust Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks poleks ellu kutsutud, näeks Eesti avaliku arvamuse väli tänapäeval välja sootuks teistsugune. Paljud liberaalide algatused oleks ilmselt juba eesmärgini jõudnud ning tõenäoliselt leiaksime end täna olukorras, kus kooseluseadus oleks täielikult rakendatud, võib-olla ka nn homoabielu seadustatud, vihakõneseadus läbi surutud ning Eesti oleks traditsiooniliselt mõtlevatele kodanikele sootuks vaenulikum paik.

Ent tuhandete lugejate ja annetajate abiga, meie toimetuse sihipärase pingutusega ning valmidusega võtta enda peale tuld ja tõrva, oleme suutnud üheskoos esile kutsuda ühiskondliku kliima, kus revolutsioonilised algatused takerduvad kodanikuühiskonna vastuseisu taha. See on algusest peale toonud endaga kaasa liberaalsete võimuringkondade rünnakuid, laimu, hüsteeriat ja hirmutamist.  

Parim, mida Objektiiv on senini suutnud teha, on koondada konservatiivselt mõtlevad kodanikud ühtseks jõuks Eesti poliitilisel väljal. Konservatiivid pole enam hääletu vähemus või hääletu enamus ega ühiskonna perifeeriasse tõugatud heidikud, vaid muuhulgas ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaudu Eesti poliitilist maastikku kujundav ja suunav reaalne jõud. 

Selles kontekstis tasub aga ikka ja jälle meenutada meie annetuskampaaniaid, mis mõlemal korral käesoleval hooajal on jõudnud tuhandete tavaliste inimeste abiga oma eesmärgini ja isegi ületanud selle. Teie poolt antud mandaadi ja usalduskrediidi lunastamisega hakkame järgmisel hooajal uue energiaga tegutsema. Suur tänu teile, head lugejad ja annetajad, kes te olete aidanud sellel hooajal Objektiivil püsida ning areneda!  

Nüüd aga teeme juulis väikese pausi. Objektiivi lehte tasub sellest hoolimata külastada, sest kuigi mitte päris sama regulaarsuse ja intensiivsusega nagu meie tavalise töö perioodidel, ilmub sinna ka suvel meie heade kaastööliste artikleid, kolumne, kommentaare ja ka uudiseid. 

Objektiivi toimetus soovib teile rõõmsat ja päikesepaistelist suve koos teie perekondade ja lähedastega! 

Pildil maamaja Saaremaal, mere ääres. Foto: Bigstockphoto