Kui IRLi fraktsiooni liikmed kooseluseaduse jõustamise poolt hääletavad, aidates üht nurjatut ja ebademokraatlikku protsessi lõpule viia, ei ole konservatiivse maailmavaatega inimestel selle erakonnaga enam millestki rääkida, leiab Objektiivi toimetus. Praegu veel saavad IRLi saadikud halvima ära hoida ja näidata üles lugupidamist moraalsete põhiväärtuste ja rahva tahte vastu.

Asudes toetama kooseluseaduse rakendusakte, reedab uut tegu ja nägu otsiv Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) rahvuslik-konservatiivsed aated teistkordselt. Panustamine poliittehnoloogilisele skeemitamisele ja eemaldumine väärtustest, mida sõnades on kuulutatud, on viinud IRLi tagant suure osa senistest toetajatest. Võib ette kujutada, mis juhtub siis, kui end rahvuslik-konservatiivseks nimetav erakond teeb kannapöörde ja hakkab toetama sotside ja liberaalide projekti nimega "Kooseluseadus".

Tülgastav on vaadata mõne IRLi poliitiku haledat vassimist – et mitte öelda otsest valetamist –, nagu ei oleks erakonna meelemuutusel ja Juhan Partsi saatmisel Euroopa Kontrollikotta vähimatki seost. Kuigi IRLi juhtpoliitikud ei ole nõustunud Objektiivi toimetusele olukorda selgitama, on ajakirjanduslike allikate teatel just Juhan Partsiga seonduv oluline osa kokkuleppest.

Reetmise õigustamine valega tunnistab sellest, et ollakse kaotamas igasugust väärikust ning ühes sellega minetatakse konservatiivselt meelestatud valijate viimanegi usaldus. Juba praegu on ilma igasuguse enesekindluseta tegutsev ja omakasupüüdlikke plaane hauduv IRL muutunud nii vasakliberaalide kui ka konservatiivide naerualuseks. Jääb mulje, nagu tegeleks Margus Tsahkna juhitav IRL rituaalse avaliku suitsiidiga.

Kooseluseaduse rakendusaktide läbisurumine tähendaks Eestile olulist kultuurilist lüüasaamist ideoloogialt, mis püüab traditsioonilisi väärtusi kõrvale tõrjuda. Küsimus ei ole vaid ühes seaduses, vaid selles, kuidas üldse meie riigis asju korraldatakse – kas hoides ja austades Eesti rahva kultuurilist järjepidevust või viies ellu välismaalt dikteeritud vasakliberaalset ideoloogilist programmi, sõites üle nii rahva enamuse tahtest, ausa õigusloome põhimõtetest kui ka protestivast kodanikuühiskonnast. Inimõiguste või avatud ühiskonnaga ei ole sel midagi tegemist. Kui IRLi fraktsiooni liikmed kooseluseaduse jõustamise poolt hääletavad, aidates üht nurjatut ja ebademokraatlikku protsessi lõpule viia, ei ole konservatiivse maailmavaatega inimestel selle erakonnaga enam millestki rääkida.

IRL loodab oma nägu päästa, tulles välja ettepanekuga muuta põhiseadust selliselt, et abielu määratletaks mehe ja naise vahelise liiduna. Aga mis mõte sellel on, kui riiklikult registreeritud kooselu institutsiooni loomise näol pannakse alus võimalusele, et sisuline vahe abielu ja registreeritud kooselu vahel kaob lihtsalt ära. Pealegi on põhiseaduse muutmine suhteliselt keeruline ja pole üldse garanteeritud, et hääletamisel sotsid ja reformierakondlased seda muudatust ka toetavad – järgmisest riigikogu koosseisust rääkimata.

Praegu on IRLi fraktsiooni liikmetel siiski veel võimalus halvim ära hoida. Selleks tuleb lihtsalt endas kindlaks jääda, säilitada austus moraalsete põhiväärtuste ja rahva enamuse tahte suhtes ning kooseluseaduse rakendusaktide vastu hääletada. Kui "kooseluseadus ja rakendusaktid on väga vale õigusloome praktika", nagu Viktoria Ladõnskaja just eile ütles, siis kuidas saab üks endast lugupidav poliitiline jõud, mis tahab ka oma valijate ees ausaks ja väärikaks jääda, sellise praktika poolt hääletada?

Kui kooseluseadus lõplikult kehtima pannakse, on vaja üldrahvalikku liikumist selle tühistamiseks. Veelgi enam: tarvis on üldrahvalikku liikumist ebademokraatlike ja vääritult käituvate jõudude poliitiliselt areenilt minemapühkimiseks. Niisuguse poliitilise kultuurituse, valijate petmise ja põhimõtete peenrahaks vahetamisega ei saa vabad kodanikud Eestis kuidagi leppida.