Justiitsminister Urmas Reinsalu. Foto: Eero Vabamägi, Postimees/Scanpix

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) andis korralduse kaevata Eesti riigi nimel ringkonnakohtusse edasi Tallinna halduskohtu otsus, millega kohustati riiki maksma homoaktivist Reimo Metsale hüvitist väidetava moraalse kahju eest, mis olevat tekkinud kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmata jätmisest.

“Justiitsministrina olen ühemõtteliselt seisukohal, et kellelegi ei saa tekkida subjektiivseid õigusi seadusest, mida ei ole olemas ning mis on parlamendi menetluses eelnõuna. Isiku õigusi ei saa rikkuda pelgalt fakt, et mingi kindla nimega õigusakti ei eksisteeri,” vahendab ERR Urmas Reinsalu seisukohta.

Justiitsministri sõnul on Eestis seadusandjaks riigikogu, mis võtab või ei võta seadusi vastu.

“Eesti riigis eksisteerib võimude lahusus. Kohtuvõim ei saa asendada seadusandlikku võimu tema õiguspoliitilistes valikutes, kas mingeid küsimusi reguleerida või mitte. Sarnastes küsimustes on juba tehtud mitmeid kehtiva seaduse sisu laiendavaid kohtulahendeid. Sellise kohtuliku praktika osas selguse saamiseks on õigusriikluse seisukohalt hädatarvilik riigikohtu praktika. Kohtupraktika toob samas argumentidega ilmsiks, et kooseluseadus on õigusloomeline praak,” ütles Reinsalu.

Tallinna halduskohus otsustas teisipäeval, et kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmisega venitamisega on riik tekitanud homoaktivist Reimo Metsale moraalset kahju ja peab maksma selle eest kahjutasu 1500 eurot.

Kohus: riik peab maksma kooseluseaduse rakendamisaktidega venitamise eest Reimo Metsale moraalse kahju hüvitist