Adult and children hands holding paper family cutout, family home, foster care, homeless charity support concept, family mental health, international day of families

Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud küsitlusest selgub, et 64% abielureferendumil osaleda plaanivatest inimestest hääletaks selle poolt, et abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise liiduks.

Ühiskonnauuringute Instituudi poolt küsitakse kuni referendumi toimumiseni regulaarselt inimeste arvamust rahvahääletusele minevas küsimuses. Esiteks palutakse inimestel öelda, kas nad osaleksid sellel rahvahääletusel ning kui vastus on „Jah", siis küsitakse lisaks, kuidas nad hääletaksid.

Rahvahääletusel osalemise kohta küsiti: Kui järgmisel pühapäeval toimuks rahvahääletus küsimuses: "Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?", kas Teie osaleksite hääletusel? Rahvahääletusel osaleks 72% vastajatest, 21% ei osaleks ning 6% vastas "Ei oska öelda".

Kui vastaja ütles osalemise kohta "Jah", siis küsiti veel järgmine küsimus: "Kuidas Teie vastaksite sellel rahvahääletusel küsimusele: "Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?" 64% vastaks küsimusele "Jah" ning 36% vastaks "Ei".

Eelmises küsitluses, mis viidi läbi 17. – 23. novembrini 2020 vastas 63%, et nad ütleks rahvahääletusel „Jah" ning 37%, et nad ütleks „Ei".

Seisukohad rahvahääletuse küsimuses eristavad selgelt koalitsioonierakondade toetajaid, kellest enamus vastaks küsimusele "Jah", opositsioonierakondade ja Eesti 200 toetajatest, kellest enamus vastaks küsimusele "Ei".

EKRE toetajatest vastaks rahvahääletusel "Jah" 91% ning "Ei" 9%, Keskerakonna toetajatest "Jah" 90% ning "Ei" 10%, Isamaa toetajatest "Jah" 72% ning "Ei" 28%, Reformierakonna toetajatest "Jah" 35% ning "Ei" 65%, SDE toetajatest "Jah" 30% ning "Ei" 70% ning Eesti 200 toetajatest "Jah" 29% ning "Ei" 71%.

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 29.12-04.01 ning sellele vastas kokku 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Toimetas Jaanus Vogelberg

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee