Arst täitmas mürgisüsti eutanaasia sooritamiseks. Foto: bigstockphoto.com

Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside koalitsioon lubab algatada koos arstide, meditsiinieetika ekspertide, patsiendiorganisatsioonide ja teiste osapooltega elulõpu otsuste määratlemise analüüsi.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles, et kuigi tegu on alles lubadusega algatada ühiskondlik arutelu, võiks tema arvates jõuda ühel hetkel välja olukorrani, kus näiteks eutanaasia on Eestis lubatud.

"See vajab arutelu ja rahulikku ettevalmistamist. Ühel hetkel kui me oleme selle ühiskonnas läbi arutanud, siis minu arvates me võiksime selle võimaluse ühiskonnas ka luua," sõnas Läänemets.

Samas nendib ta, et see on väga õrn ja keeruline teema ning seda ei saa nii lihtsalt kehtestada: "Seal on ka moraalsed küsimused, et kas ja kuidas ning mis juhtudel seda üldse lubada."

Koalitsioonileppes lubatakse lihtsustada ka patsienditestamendi koostamist. Patsienditestament on avaldus selle kohta, millist ravi inimene soovib või ei soovi olukorras, kus ta pole enam võimeline ise otsuseid langetama, näiteks kui ta on teadvuseta või dementne.

Enne valimisi lubas koalitsioonierakondadest eutanaasia ehk abistatud enesetapu seadustada vaid Eesti 200. Nad kirjutasid oma valimisprogrammis, et võimule saades võtavad nad vastu "inimõigusi arvestavad abistatud ehk assisteeritud enesetappu võimaldavad sätted".

Toimetas Martin Vaher