Paarike Toronto homouhkuse paraadilt, 28. juuni 2015. Foto: Chris Young, AP/Scanpix

Eesti kooliõpetajaid homoteemadel koolitamas käinud Kanada homoorganisatsiooni Egale esindaja tunnistab avameelselt, et Kanadas on palju mehhanisme, kuidas panna õpetajad õigel viisil käituma. Sellele aitab kaasa seadusraamistik ning tõsine diskrimineerimisvastane poliitika koolides.

Ryan Dyck ja Ty Smith homoseksuaalide õigusi edendavast Kanada organisatsioonist Egale jagasid koolitusel Eesti kooliõpetajatele nõuandeid, kuidas noortega muutunud peretüüpidest rääkida, vahendab Eesti Päevaleht. Väljaande arvamustoimetuse juhataja Krister Parise küsimusele: “Kuidas õpetajad seda kõike vastu võtavad? Usutavasti oleks siin üks suuremaid takistusi just pedagoogid, kes kipuvad olema pigem vanemad ja konservatiivsemad” vastab Ryan Dyck nii:

“Kanadas aitab sellele kaasa üsna tugev inimõiguste seadusraamistik. Koolides on näiteks juurutatud väga tõsine diskrimineerimisvastane poliitika. On palju mehhanisme, millele tugineda, et panna õpetajad oma ametinimetusele vastavalt käituma. Mõistagi tuleb õpetajatega ka lihtsalt rääkida, et saada üle isiklike veendumuste ja teadmiste edasiandja rolli vahelistest pingetest.”

Ty Smith tunnistab, et homode õiguste edendamisele aitab kaasa “probleemsete mõistete dekonstrueerimine” (vastusest võib mõista, et sellisteks mõisteteks on “inimene”, “maskuliinsus”, “rahvusriigi identiteet” jne). Samuti aitavad avalikkuse meelsust muuta homoparaadid ning seadusandlikul tasandil kohtupraktika, milles tunnistatakse, et kehtivad seadused piiravad homoseksuaalide õigusi.

Kuidas aga Eesti õpetajad koolitajate sõnumit mõistsid? “Kui miski on tundmatu, saab sellest justkui koll, millega käib kaasas palju kartusi,” vastas Ty Smith. “Aga võin öelda küll, et suurem osa õpetajaid oli valmis kaasa mõtlema. Nad suutsid hakata maailma teisiti nägema.”

Portaal Objektiiv vahendas 8. oktoobril uudise selle kohta, et Eesti haridusministeerium kutsus õpetajaid osalema koolitusel “LGBT olukorrast koolis ja hariduses”, mille viib läbi Kanada riiklik homoõiguste eest seisev organisatsioon Egale.

Koolitusele olid oodatud üldhariduskoolide juhid ja õpetajad, eelkõige ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajad, sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid ning kohalike omavalitsuste haridusosakondade töötajad. Koolituse korraldamisele aitas kaasa Kanada saatkond.