Foto: kmitu/Bigstockphoto.com

Kanadas võeti liberaalide eestvedamisel vastu seadusemuudatus, mille tulemusena saab hakata ühiskonnale niinimetatud sooideoloogiat karistuse ähvardusel peale suruma.

Kanada senat ehk parlamendi ülemkoda võttis kõiki muudatusettepanekuid eirates vastu liberaalist peaminister Justin Trudeau administratsiooni poolt välja töötatud seadusemuudatuse, millega lisati inimõiguste seadusesse ja kriminaalkoodeksi vihakuritegude sektsiooni mõisted "sooline eneseväljendus" ja "sooidentiteet" kui keelatud diskrimineerimise alused.

Häältega 67 : 11 vastu võetud ja nime "Bill C-16" järgi tuntud seadusemuudatuse jõustudes saab hakata niinimetatud sooneutraalsuse ideoloogiat ühiskonnale jõuga peale suruma, süüdistades sellega mittenõustujaid riikliku repressiivaparaadi abil vihakuritegudes ning rakendades nende suhtes karistusi nagu vangistus, rahatrahv või kohustuslikus korras eelarvamustest vabanemise programmi läbimine, vahendab LifeSiteNews.com.

Kriitikute sõnul kujutab seadusemuudatus endast ideoloogilise diktatuuri ilmingut. Üks kõige häälekamaid eelnõu kritiseerijaid on olnud Toronto Ülikooli psühholoogia professor Jordan Peterson, kes ütleb, et tegu on pretsedenditu ohuga südametunnistuse ja sõnavabadusele.

Kanada pereväärtuste kaitsjad on seadusemuudatuse üheselt hukka mõistnud ning hoiatavad selle katastroofiliste tagajärgede eest.

"See türanlik seadusemuudatus on osa ühiskonna ideoloogilisest programmeerimisest, mida viiakse ellu poliitilise korrektsuse kehtestamiseks," ütles liikumise Campaign Life Coalition esindaja Jeff Gunnarson.

Sama liikumise poliitikastrateeg Jack Fonseca hoiatas, et uut seadust hakatakse kasutama kristlaste elementaarsete õiguste mahasurumiseks.

"Pange mu sõnu tähele – seda seadust ei hakata kasutama mingisuguse kilbi ehitamiseks, et kaitsta transseksuaale kui eriliselt haavatavat ühiskonnagruppi; pigem hakatakse seda kasutama relvana, et rünnata usklikke ja teisi ühiskondlikku vabadust austavaid inimesi, kes ei nõustu tõde maha salgama," ütles ta.

Professor Jordan B. Peterson märkis Twitteris, et kanadalased saavad selle seadusemuudatuse läbisurumist "tõsiselt kahetsema".

Maikuus ütles Peterson senatis kõnealust seaduseelnõud kommenteerides, et manipulaatorid "kasutavad nn transsooliste kogukonda oma ideoloogilise projekti edendamiseks".

"Fakt, et seadus ei luba mul keelduda selle ideoloogilise projekti elluviimisest, on absoluutselt kohutav. Mu süda hakkab värisema ainuüksi mõttest, et oleme Kanadas üldse niisugusesse olukorda jõudnud."

Petersonist sai Kanadas kõnealuse eelnõu kõige häälekam kriitik pärast seda, kui ta avaldas kolm videokommentaari, milles põhjendas niinimetatud sooideoloogia ühiskonnale pealesurumist, mõistes muu hulgas hukka eelnõu C-16 ning sellest lähtuva kohustuse võtta omaks seadusega kehtestatud ideoloogilised kontseptsioonid ja neid kajastava sõnavara.

Professor Peterson tõotas oma kommentaarides, et ta ei hakka mitte mingil tingimusel kasutama "sooneutraalseid asesõnu" nagu "zir" ja "ze" inimeste kohta, kes identifitseerivad end millegi või kellegi muu kui mehe või naisena ning soovivad, et neile ei viidataks vastava soo kohaste asesõnadega. (Vt professor Petersoni lühikommentaari altpoolt ja sama sõnavõttu pikemal kujul siit.)

https://www.youtube.com/watch?v=DtQ8TSbQy_g&feature=youtu.be

Vandeadvokaat Jared Brown selgitas, et seadusega kehtestatud kohustus kasutada teatud asesõnu sunnib inimesi võtma omaks ka niinimetatud sooneutraalsuse ideoloogiat, millest need asesõnad lähtuvad ja mida need väljendavad.

"Kui sa keeldud seda ideoloogiat omaks võtmast ja sellega kooskõlalist sõnavara kasutamist, siis võidakse sind viia Inimõiguste Komisjonile aru andma ning potentsiaalselt võib asi lõppeda vihakuriteo süüdistuse esitamisega. Seega, kokkuvõtlikult nõuab valitsus kõigilt inimestelt nn sooneutraalsuse ideoloogia osas riiklikult kehtestatud sõnavara kasutuselevõtmist."

Brown hoiatab, et inimesed, kes keelduvad selle ideoloogilise projektiga kaasa minemast, võivad sattuda föderaalse tribunali uurimise alla. Kui tribunal peab vajalikuks seaduserikkumise lõpetamiseks näiteks trahvi või mitte-rahalise mõjutusmeetme määramist, ent inimene keeldub sellele kuuletumast, siis võib juba järgneda ka reaalne vabadusekaotuslik karistus kohtu solvamise eest.

Jeff Gunnarsoni hinnangul on Kanadas olukord kiiresti hullemaks läinud ning ideoloogilise diktatuuri laienemise vältimiseks on hädavajalik saada parlamenti palju rohkem pereväärtusi austavaid poliitikuid. Gunnarson rõhutab, et eriline vastutus lasub selle eesmärgi poole püüdlemisel kristlaskonnal ning ennekõike usuühenduste juhtidel, kes peavad mobiliseerima kristlasi seisma oma väärtuste kaitsel.

"Seaduseelnõu C-16 läbisurumine on üks paljudest väga halbadest sammudest, mis toovad lõpuks kaasa meie riigi hävingu," ütles ta.

Kanada välisminister Chrystia Freeland teatas hiljuti riigi parlamendi alamkojas peetud kõnes, et nn seksuaalvähemuste õiguste edendamine maailmas on riigi liberaalse valitsuse välispoliitikas kesksel kohal.

Kanada Ontario provintsis võeti aga 1. juunil vastu "Bill 89"-nimeline seadusemuudatus, mille kohaselt saab lapsed nn LGBTQI-agendaga mitte nõustuvatelt vanematelt ära võtta. Samuti võimaldab seadus ametiasutustel keelduda laste lapsendamise või hooldamisele andmisest perekondadele, mis ei kiida niinimetatud seksuaalvähemuste agendat heaks. Seaduse kohaselt tuleb laste parimate huvide määratlemisel arvesse võtta nende endi nägemust oma soolisest identiteedist või soolise eneseväljendamise soovidest.

Kanada välisministri sõnul on "abordiõiguse" ja "homoõiguste" kui Kanada väärtuste edendamine riigi välispoliitika keskmes

Kanada homokogukonda erutab 8-aastane transvestiidist poisu