Joachim van den Heuvel: Arst teeb istuvale patsiendile kõrva taha sisselõiget, ca 1636. Fragment. Foto: Wellcome Collection

Austraalia arstide ühenduse tegevjuht Kara Thomas ja gastroenteroloog Andrew McIntyre põhjendavad nädalakirjas Spectator Australia, kuidas mRNA süstid on inimestele ohtlikud ja miks riigis Covidi ravis ivermektiini ära keelamine tõi kaasa "arstide/süstide põhjustatud pandeemia" ning paljude inimeste surma.

Tänane maailm paistab olevat selline, milles arste tsenseeritakse ja haiguse algusjärgus tõhusad ravimid, nagu seda on ivermektiin, keelatakse ära ning seda tehakse tõenäoliselt ainult põhjusel, et valitsuse Covidi süstiprogramm kannatada ei saaks.

Austraalia Tervisetöötajate Korraldusamet (Australian Health Practitioner Regulation Agency; AHPRA) ja riiklikud [arstide järelvalve-] ametid ähvardasid 2021. aasta 9. märtsil arste ametkondliku järelvalvemenetlusega kui nad peaksid kuidagi "õõnestama avalikkuse usaldust Covidi süstiprogrammi suhtes". Austraalia ravimiamet (Therapeutic Goods Administration; TGA) keelas 2021. aasta septembris ära ivermektiini kasutamise Covidi ennetamise vahendina ja selle ravimiseks. TGA õigustas keeldu väitega, et kui inimesed saavad kasutada ivermektiini, siis ei pruugi nad lasta ennast süstida. Kas see ei paista selge mustrina?

Väljavõte TGA kodulehelt. Esmalt selgitatakse, et ivermektiini kasutamisega kaasnevad tõsised terviseriskid ja esile on tõstetud tekst: "Nende [tõsiste terviseriskide] hulgas on võimalus, et inimesed, kellele on sellel eesmärgil [Covidi raviks] välja kirjutatud antud aine [ivermektiin], võivad uskuda, et nad on haiguse vastu kaitstud ja sellel põhjusel ei lase ennast süstida, ega testida ning ei otsi sümptomite avaldumise korral sobivat meditsiinilist abi." Lõpus lisatakse, et ivermektiini kasutamine ähvardab hirmutavate tagajärgedega nii kogukonda kui inimesi endid.

Ivermektiin on turvaline, odav ja ravimiametite poolt kõiges heaks kiidetud ravim, mis on tõhus nii Covidi ennetamisel kui selle ravis.

Kelle huvides üldse selliseid otsuseid tehti? Ivermektiin on turvaline, odav ja ravimiametite poolt kõiges heaks kiidetud ravim, mis on tõhus nii Covidi ennetamisel kui selle ravis, mida me ka järgnevalt tõestame. Nagu korduvalt on [Austraalia] senati hinnangutes rõhutatud, sealhulgas APHRA tegevjuhi Martin Fletcheri sõnadega, peaksid arstid saama oma patsientide ravis langetada iseseisvalt kliinilisi otsuseid, tehes seda parimale teaduslikule tõestusmaterjalile toetudes, kuid nad ei tohi seda teha siin riigis valitsuse ülemääraste regulatsioonide tõttu. Sellistel reeglitel ei paista olevat mitte mingisugust meditsiinilist mõtet, veel vähem kaitsevad need avalikkust. 

Kas pole äkki võimalik, et TGA, mida 96 protsendi ulatuses rahastab ravimitööstus, suunab erapoolikult ravimite ära keelamist ja nende turule lubamist? Mitmed meditsiinitööstuses tegutsevad inimesed on selliseid küsimusi esitanud juba ammu ja teevad seda täna, mille näiteks võib tuua 2022. aasta juulis teadusajakirjas BMJ ilmunud ühe "põrmustava ülevaate". TGA on alati kinnitanud, et nende otsused on erapooletud ja neid ei mõjuta rahalised seosed. Kuid isegi sellisel puhul küsis üks Goldman Sachsi analüütik 2018. aastal, kas "inimeste ravimine on jätkusuutlik äri". Viidatud küsimused kerkivad paratamatult esile siis kui üritatakse selgitada ivermektiini äkilist ära keelamist, mille ettekäändeks tuuakse selle ohtlikkus, sest ivermektiin on turvaline, Nobeli auhinna saanud, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esmatähtsate ravimite nimistusse kuuluv ravim, mille kasutamine näitab, et sellest on Covidi vastu ohtralt kasu. 

TGA samas kinnitab küll, et ivermektiin on turvaline ja selle vastu pole teaduslikke tõendeid, kuid siis kiidab hoopis "vaktsiine", millele on antud ajutine kasutusluba, mis on täiesti uued, mida pole piisavalt katsetatud ja mille kohta ei ole kogutud vajalikul määral nende turvalisust kinnitavaid andmeid. Tegemist on süstitavate ainetega, mis päris elus kuigi hästi millegi vastu ei aita, kuid mille manustamist saadavad samal ajal väga suures mahus rasked kõrvalnähud. Nii Austraalia kui meretaguste maade valitsuste andmed näitavad, et Covidi süstide kõrvalnähte on rohkem kui ühelgi teisel eales heaks kiidetud ravilahendusel.

2021. aasta 10. septembril otsustas Austraalia terviseministeerium Ravimite Kasutamise Nõuandekomitee (Advisory Committee on Medicines Scheduling; ACMS) soovituse alusel muuta mürkide haldamise eeskirju ja ivermektiini jaoks lisati sellele "D" osa, mille tõttu kaotas ivermektiin retseptivaba ravimi staatuse ning seda ei saanud enam Covidi ravis kasutada. Ivermektiini mürgiks tegemise muutus viidi sisse 1989. aastast pärit Austraalia ravimiseaduse alamosa 52E(1) paragrahvi "F" alusel, mis annab terviseministrile õiguse langetada otsuseid "ükskõik millistel muudel põhjustel" kui minister leiab, et seda on vaja rahvatervise kaitsmiseks.

Austraalia Meditsiinitöötajate Ühing (Australian Medical Professionals' Society; AMPS) pöördus 2022. aasta 29. septembril TGA poole palvega tühistada ivermektiini mürgina määratlemine, kuna Ühingu arust on see vale, selleks pole teaduslikke põhjendusi ja see ei ole Austraalia arstiabi parimates huvides. Meie ettepanekus on esitatud suurel hulgal tõestusmaterjale, mis näitavad, et ivermektiini kasutamisega kaasnes märkimisväärselt väiksem suremus, see lühendas märgatavalt haigusest paranemise ja organismi viirusest puhastumise aega. Viidatud materjalidele toetudes võib väita, mida käesolevas kirjatükis ka tehakse, et kui austraallastele keelati ära ivermektiini kasutamine, siis sedasi seati ohtu rahvatervis ja terviseministri "muude põhjuste" ettekäändeks toomine ei kaitsnud avalikkust mitte kuidagi.

Käesoleva aasta 3. veebruaril otsustas TGA, peale suure hulga teaduslike andmetega põhjendatud avaldustega tutvumist, jätta ivermektiini mürkide nimistusse. Seda tehti loomulikult "inimeste kaitsmise" ettekäändel. Selle otsuse tõttu on arstidel jätkuvalt keelatud ivermektiini välja kirjutamine patsientidele kas Covidi ennetamiseks või selle raviks ja seda nii eraldi kui osana mitme arstimi raviprotokollist.

Meie hinnangul, samuti ka teaduslikust ja meditsiinilisest seisukohast lähtudes, on TGA ivermektiini keeld täiesti mõistetamatu. TGA keelas ära odava, tõhusa, täielikult vastavate asutuste poolt heaks kiidetud ravimi kasutamise, mis on näidanud väga häid tulemusi nii Covidi ennetamisel kui selle ravil, mida tõestavad 95 maailmas läbi viidud teaduslikku uuringut. Ivermektiin keelati ära eelkõige põhjusel, et saaks kasutada uudset, ajutiselt heaks kiidetud (eksperimentaalset) geneetilist lipiidide nanooskaeste sünteetilist mRNA "vaktsiini", mille puhul ei uuritud mitte kunagi, kas see aitab ära hoida haiguse ülekandumist või milline on selle tõhusus ja kui kaua see kestab. Ehk turvalisuse andmeid ei kogutud nende süstiainete kohta vajalikul hulgal, mida näitavad samuti TGA enda ülevaated. 

Pfizeri süstiaine kiideti heaks ainult ühe uuringu põhjal, mille tõhususe järeldused tehti vaid 170 patsiendi põhjal.

Ivermektiini turvalisust on seevastu kinnitanud rohkem kui 95 kliinilist uuringut, mis on läbi viidud rohkem kui 100 000 patsiendi osalusel. Samas Vaktsiinide Nõuandekomisjon (Advisory Committee on Vaccines; ACV) soovitas Pfizeri süstiaine kiita heaks ainult ühe uuringu põhjal, mille tõhususe järeldused olid tehtud vaid 170 patsiendi põhjal.

TGA läbi viidud riskide ja kasude analüüsis väidetakse esiteks, et ivermektiin ei ole turvaline ja teiseks, et pole olemas piisavalt tõestusmaterjale, mis näitaksid, et see aitab Covidi vastu. Meie AMPSi poolt esitatud avalduses on mainitud kaks ivermektiini keelustamise põhjuseks toodud ettekäänet ümber lükatud.

AMPSi pöördumises on näidatud, et ivermektiini turvalisus on põhjalikult järele uuritud. Alates 1980. aastatest on maailmas inimesed manustanud 3,7 miljardit doosi ivermektiini. 2013. aasta TGA ivermektiini uuring sedastas: "Ivermektiini juures ei leitud ühtegi märkimisväärset turvalisusega seotud puudust." Mis veelgi olulisem, ülevaates näidati, et isegi toonase inimestele soovitatud maksimumdoosi (200 µg/kg kohta) kümnekordsel ületamisel ei põhjustanud see inimestele probleeme. Ameerika Riiklikud Terviseinstituudid (NIH) tunnistavad, et "ivermektiini kasutatakse väga laialdaselt ja seda talutakse üldiselt hästi". Hiljuti läbi viidud süstemaatilises uuringus kinnitatakse, et "ivermektiin on selle normikohastes doosides inimestele kasutamiseks äärmiselt turvaline". 2018. aastal lisas WHO ivermektiini esmavajalike ravimite nimistusse ja kinnitas, et ivermektiini kaasnähud, kui neid esineb, on "enamasti väga kerged ning need mööduvad kiiresti". WHO ivermektiini seisukohta hinnanud kliiniline analüüs näitas, et ivermektiini kasutamisega ei kaasne märkimisväärseid turvalisuse muresid ega kaasnähte.

Täiesti "juhuslikult" keelati ivermektiin ära ajal kui valitsus hakkas kehtestama süstisundi.

Ivermektiin on planeedil Maa üks turvalisemaid ravimeid. Miks siis 2021. aastal otsustas TGA, et ivermektiin pole äkki enam turvaline ja on problemaatiline? Täiesti "juhuslikult" keelati ivermektiin ära ajal kui valitsus hakkas kehtestama süstisundi. Suhtseos ei ole küll sama, mis põhjuslikkus, aga…

Vastuseks TGA väidetele, et ivermektiini Covidi vastase tõhususe kohta pole piisavalt tõendeid, esitasime me oma pöördumises üksikasjalise ja  ulatusliku tõestusmaterjali. Ulatuslikus süstemaatilises uuringus võetakse kokku ivermektiini viirusevastased toimed, seda nii in vitro kui in vivo uuringute põhjal, mis on läbi viidud viimase viiekümne aasta jooksul. Teises teadusuuringus, mis kannab pealkirja "Ivermektiin: auhindu pälvinud ravim, mille viirusevastane toime aitab tõenäoliselt Covidi vastu" nenditakse, et ivermektiin, ravimiametite (FDA) poolt heaks kiidetud laiaulausliku parasiitide vastase toimega aine, on tõestanud oma viirusevastast mõju mitmete DNA ja RNA viiruste puhul, mille hulgas on raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus-2 (SARS-CoV-2). Lisaks ivermektiini viiruse vastasele toimele näitavad mitmed teadustööd, et sellel on põletikuvastane toime

Lisaks on avaldatud ülevaates "Järjest enam on tõestusmaterjale, et ivermektiin aitab tõhusalt Covidit ennetada ja ravida" võetud kokku:

"Kaheksateistkümnest ivermektiini juhuvalimiga kontrollitud ravimiuuringust, millega sooviti selgitada välja ivermektiini mõju Covidi vastu, toetuvast metaanalüüsist selgus suur, statistiliselt märkimisväärne suremuse, haiguse põdemise- ja organismi viirusest puhastumise aja vähenemine. Veelgi enam, hulga kontrollitud profülaktiliste uuringute tulemused näitavad, et ivermektiini regulaarne tarvitamine vähendab märgatavalt ohtu nakatuda Covidisse. Lõpetuseks näitavad paljud ivermektiini jagamise kampaaniad, et sedasi on võimalik kiiresti vähendada elanikkonna raskelt haigestumist ja suremust, mis omakorda näitab, et tuvastatud on aine, mis aitab Covidi vastu selle kõigis järkudes."

Lisaks on ilmavõrgus olemas reaalajas täienev metaanalüüs ivermektiini Covidi vastase tõhususe ja kliinilise turvalisuse kohta, mida tasub kõigil uurida. 23. veebruari seisuga on selles kokku võetud 95 uuringu andmed, mis viidi läbi 23 riigis, milles osales 134 554 patsienti ja 1023 teadlast. See andmevaramu näitab kui suur on rahvusvaheline huvi ivermektiini kasutamise vastu Covidi ravis. Kokkuvõttes näitavad viidatud andmed veenvalt, et ivermektiini kasutamine [Covidi vastu] on turvaline ja tõhus. Ivermektiini kasutatakse Covidi haldamiseks rohkem kui 20 riigis: teiste hulgas Indias, Mehhikos, Peruus, Argentiinas, Jaapanis, Dominikaani Vabariigis ja Brasiilias. Viidatud uuringud üheskoos näitavad, et ivermektiin vähendab Covidi puhul väga suure tõenäosusega (with very high confidence) riski sellesse surra, sattuda hingamisaparaadi alla, erakorralise meditsiiniabi osakonda ja haiglasse. Ivermektiin leevendab haiguse kulgu, kiirendab sellest paranemist, vähendab juhtumite arvu ja kiirendab organismi viirusest puhastumist… Samuti näitavad viidatud metaanalüüsi tulemused, et varase [ivermektiiniga] ravi tõhusus on Covidi vastu 62 protsenti [57–70%] ja profülaktika puhul 83 protsenti [74–89%].

Covidi süstide tõhusus ei pääse ivermektiinile lähedalegi.

Kui kõrvutada ajutise kasutusloaga Covidi süstide ja ivermektiini tõendusmaterjale ning riskide-kasude analüüse, siis need näitavad, et süstide tõhusus ei pääse ivermektiinile lähedalegi. Esmalt tuleb ajutise kasutusloa juures ära märkida, et selle saanud aine puhul ei ole ette näidata piisavalt tõhususe ja ohutuse uuringuid. Selleks, et mõista meie arusaamatust otsuse osas, millega keelati ära väidetavalt tõestamata turvalisuse ja tõhususe tõttu ivermektiin, tuleb vaadata ainult TGA enda Covidi süstide tõhususe ja ohutuse teavet. TGA enda Pfizeri süstiaine ajutise kasutusloa juurde on lisatud märkused: selle pikaajaline turvalisus ei ole teada ja samuti pole selge, kui kaua süstid inimesi nakatumise eest kaitsevad. 

Samuti pole Covidi süstide puhul vastatud järgmistele küsimustele: 

  • Milline on süstide tõhusus haigusnähtudeta nakatumise ja viiruse ülekandumise vastu?
  • Kas nende süstide kasutamine koos teiste vaktsiinidega on turvaline?
  • Kuidas mõjuvad süstid rasedatele ja imetavatele emadele?
  • Milline on süstide mõju ja turvalisus immuunpuudulikkusega inimeste puhul?
  • Milline on süstide tõhusus ja turvalisus alla 16-aastaste patsientide puhul?
  • Süstide kaitse suhtepaarik (korrelaat) tuleb alles välja selgitada. Süstide immunogeneesi ei saa seni kasutada aseainena süstide kaitsva tõhususe näitamiseks, mida on selgitanud ka FDA 2021. aasta maikuus.
  • Süstid tekitavad allergiaid, millele pole tähelepanu pööratud.
  • Oluliste riskide hulgas tuleb välja tuua, et süstid põhjustavad süstidega seostatud haiguse võimendumist (vaccine-associated enhanced disease; VAED) ja süstidega seostatud võimendunud hingamisteede haiguseid (vaccine-associated enhanced respiratory disease; VAERD) 

mRNA süstid on põhjustanud inimajaloo jooksul kasutatud ravimite suurima kõrvalnähtude hulga, sealhulgas kiiresti suurenenud kõikidel põhjustel suremuse laine.

2021. aasta septembris kasutas terviseministeerium oma võimu ja keelas Austraalias, väidetavalt rahvatervist kaitstes, ära ivermektiini kasutamise. Tegemist oli küsitava otsusega, mis toetas tõenäoliselt valitsuse "ainult süstid" strateegiat. Ivermektiin on tõestatult turvaline, seda on manustatud miljardeid doose, millega on kaasnenud minimaalselt kõrvalnähte. Ivermektiini kohta on suurel hulgal andmeid, mis näitavad, et see aitab tõhusalt nii ennetada covidisse nakatumist kui seda ravida. mRNA süstid samas ei ole ei turvalised ega tõhusad, neid on manustatud miljardeid doose ja need on põhjustanud inimajaloo jooksul kasutatud ravimite suurima kõrvalnähtude hulga, sealhulgas kiiresti suurenenud kõikidel põhjustel suremuse laine. Hiljuti eeltrükis avaldatud teadusuuring, milles on kasutatud Bradford-Hilli kriteeriume, näitab liigasuremuse ja Covidi süstide kasutusele võtmise vahel põhjuslikku seost. Viidatud uuringus leitakse, et Covidi pandeemia näol on tegemist eelkõige iatrogeense (ravi/arstide tekitatud/põhjustatud) pandeemiaga.

Covidi pandeemia näol on tegemist eelkõige iatrogeense pandeemiaga.

Võttes arvesse ivermektiini puudutava teabe, siis kelle huvides oli selle ära keelamine? Võib-olla oskab selle kohta kosta midagi dr Pierre Kory, kui ta väidab: "Te näete, kuidas meie terviseametid sõna otseses mõttes teenivad ravimitööstust ja hävitavad usaldust kohandatud otstarbega ravimite vastu ning see on hirmutav. Need institutsioonid ei tegutse patsientide ega arstide, vaid ainult ravimitööstuse huvides." Kory kommentaarid puudutavad Ameerika Ühendriikide kohtuasja, milles grupp arste kaebasid kohtusse toidu ja ravimiameti (Food and Drug Administration; FDA) ning tervise ja sotsiaalministeeriumi, kuna need keelasid Covidi ravis ära ivermektiini kasutamise.

Keeld, millega ei lubata arstidel kasutada Covidi ravis ivermektiini, ei tundu järgivat teadust ega kaitsvat rahva tervist. Võrreldes mRNA süstidega on ivermektiin turvaline ja see päästab elusid. Kui meie TGA ei järgi teadust, siis mida see järgib? 

(Kara Thomas on Austraalia Meditsiinitöötajate Ühingu sekretär (tegevjuht). Andrew McIntre on ametilt gastroenteroloog ja Queenslandi arstide ühenduse Arstid Süstisunni Vastu algatatud süstisunni vastase kohtuasja koordinaator.) 

Toimetas Karol Kallas