Randivälja küla Kuressaare talu peremees koos poegadega, 1887 Foto: ERM

Rahandusminiseerium avas arutelu uue "väärtuspõhiste" riigihangete süsteemi kehtestamise teemal, mis ei jälgi niivõrd majanduslikku otstarbekust kuivõrd heaolu hävitavaid kliima- ja "sotsiaalse vastutuse" eesmärke, kirjutab Karol Kallas.

Tegemist on riigihangete üle viimisega nõndanimetatud ESG alusele. ESGd – mis on ingliskeelne akronüüm sõnadest keskkond, sotsiaalne [vastutus] ja [ettevõtete] haldamine/juhtimine (Environmental, Social and Governance) – esitletakse moraalse ja nutika lähenemisena majandusele. Tegelikkuses on tegu nurjatu ja majanduslikku kaost külvava liikumisega, mis hävitab vaba maailma võimekuse toota varustuskindlalt ja madala hinnaga energiat ning kaupu. See omakorda kujutab ränka ohtu riikide arengule, nende elanike heaolule ja turvalisusele. 

"Tulevikus tuleks lähtuda riigihangete läbiviimisel põhimõtetest, milles riigi rahaliste vahendite säästlikult ja mõistlikult kasutamine oleks alles prioriteetide lõpus. Olulisem oleks keskkonnahoidlikkus, sotsiaalne vastutustunne, innovatsiooni toetamine ja õiguskindlus," vahendab Reformierakonna ministri Mart Võrklaeva kontrolli all oleva rahandusministeeriumi Eesti majandusele hävitavalt mõjuvaid plaane Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Ministeeriumi sõnul on uute riigihangete süsteemi puhul tegemist "väärtuspõhiste" riigihangetega, mis "lähtuvad hanke eseme mitterahalistest hindamiskriteeriumitest".

ESG asendab normaalse ebanormaalsega

Riigihangete "väärtuspõhistele" mõõdupuudele üle viimine ei puuduta ainult konkreetseid riigihankeid, vaid ESG normidele peavad vastama kõik riigihangetes kasutatavad tooted ning teenused. Ehk mõne riigi tellitud hoone ehitamisel ei saa alltöövõtjana edaspidi osaleda väikeettevõte, mille juhtkonnas pole 50 protsenti naisi ja töötajate hulgas tähestikurahvast või värvilisi inimesi.

Ühe maailma edukama ettevõtja Elon Muski sõnul on ESG mõõdikud läbi ja lõhki vigased

Majandusanalüütiku Mark Neumani kinnitusell toob ESG kaasa kapitali väärkasutamise, rahastamise piirangud, rumalad ja kasutud investeeringud, mille tulemuseks omakorda on vaesus ning näljahäda.

ESG-st juhinduvate poliitikate üheks päevakajalisemaks näiteks on Hollandi valitsuse soov lõpetada ära suur osa riigi põllumajandusest.

Koos "homoabielu" ja "vaenukõne" keelamisega on ESG riigihangete näol tegemist Kaja Kallase Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 valitsuse Eesti ühiskonna ning majanduse süstemaatilise hävitamise programmiga. 

Toimetas Karol Kallas