Théodore Géricault: Meduusa parv, 1818–1819. Foto: Wikipedia

Laupäeva õhtul sõlmisid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide läbirääkijad "heitmete" kauplemissüsteemi karmistamise esialgse kokkuleppe, millesse on sisse kirjutatud energiavaesus, majanduse hävitamine ja inimeste kasvav sõltuvus "riigiabist", kirjutab Karol Kallas.

Läbirääkijad nimetavad kokkulepet "veelgi auahnemaks Euroopa Liidu heitkoguste kauplemise süsteemiks". Lubatakse, et eurokraatide "auahnus" teeb igasuguse tootmise Euroopa Liidus märgatavalt ebamugavamaks ja kallimaks ning kui tööstusettevõtteid Euroopa riikidesse üldse järele jääb, siis neilt ära võetud raha lubatakse paigutada "kliimaga sõber olevatesse tehnoloogiatesse".

Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem (The EU Emissions Trading System; ETS, eesti keeles HKS), millesse on "raiutud" põhimõte "saastaja maksab", on "Euroopa kliimapoliitikate säsi" ja "võti, mis avab ukse kliimaerapooletuse valda". Viidatud "saastaja maksab" loosung kuulub orwellilikku "1984" maailma, sest igasugused maksud on millegi tegemises või teenuse osutamises sisendkulu, mille maksavad kinni asjade või teenuste tarbijad ja mille käes kannatavad lõpuks kõige enam kõige "haavatavamad" ühiskonnagrupid. See omakorda tähendab väiksemat ametlikku tarbimist ja tootmist ning varimajanduse osakaalu suurenemist.

ETSi võimendamise eelkokkuleppes nähakse ette, et 2030. aastaks vähendatakse heitkoguseid võrreldes 2005. aasta tasemega 62 protsenti. Selleks piiratakse märkimisväärselt tasuta heitkoguste jagamist alates 2026. aastast järgmiselt: 2026. aastal: 2.5%, 2027.: 5%, 2028.: 10%, 2029.: 22.5%, 2030.: 48.5%, 2031.: 61%, 2032.: 73.5%, 2033.: 86%, 2034.: 100%. Hüppeliselt vähenevad tasuta eraldatavad heitmekvoodid alates 2028. aastast.

Euroopa Liidu kliimapoliitikad teeb veelgi "elu läheb lõbusamaks, elu läheb paremaks" moodi kavatsus kehtestada Liidu piiridel heitmete tollimaks ehk nõndanimetatud "piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism" (The Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM). CBAMi eesmärgiks on vältida heitmete "lekkimist", ehk kaupadele, mille tootmisega väljaspool Euroopa Liitu midagi "heidetakse", kehtestatakse Liidu piiridel samasugune heitmemaks, nagu maksavad EL sees järele jäänud tootjad samade asjade tootmise pealt. See peaks seadma viimased "võrdsemasse olukorda". Nimetatud maks tähendab, et märkimisväärselt kallimaks lähevad kõik asjad: metallid, ehitusmaterjalid, väetised, toiduained ja nii edasi. CBAMiga tehakse algust 2026. ja täisvõimsuseni tahetakse jõuda 2034. aastal.

Kogu üritus mõjub kindlasti jube hästi igasugusele Euroopa Liidu ekspordile. Aga Euroopa Liit on hea ja leevendab eksporti "tasuta" heitkogustega. 

See pole veel kõik ja elu läheb veelgi lõbusamaks! Välja on mõeldud Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem number kaks (ETS II), mis hakkab kliimamaksudega aitama maanteetransporti ja kodude kütmist. Transpordi ja kodude soojaks tegemisele mõeldakse maksude suurus välja ja need kehtestatakse 2027. aastaks. Jälle, EL komissarid, parlamentäärid ja riikidepoolsed läbirääkijad on head ja lubavad, et kui "kütusehinnad on erakordselt kõrged", siis lükatakse ETS II ühe aasta võrra edasi 2028. aastasse. Nii "kaitstakse kodanikke". See on erakordselt lõbus ja teeb elu tõeliselt paremaks, siis EL kehtestab "hinnastabiilsuse mehhanismi", et kui ETS II hind tõuseb üle 45 euro heitmetonni kohta, siis paisatakse turule 20 miljonit tasuta heitmeluba. Viimane võib mõjuda kuidagi kaugkütte hinnale, aga kuidas see aitab või ei aita koduste ahjude omanikke, saab veel näha.

Heitmete pealt kogutavate maksudega rahastatakse "rohelist üleminekut", uuenduslikke tehnoloogiaid ja energiasüsteemi "kaasajastamist". Ehk kui energiatootmises just ei suudeta panna toime hüpet järgmisele tehnoloogilisele tasemele, siis tähendab see veelgi rohkem Hiina Rahvavabariigis toodetud tuulikuid ja päikesepaneele, milleks kasutatakse väga keskkonnasõbralikult kaevandatud metalle ja haruldasi muldmetalle – seda eriti Aafrikas – millised tehnoloogiad "hiilgavad" varustuskindluse ja energiasüsteemi lisanduva tasakaalukusega. Kuna Hiina RV tuulikud ja päikesepaneelid "lekivad" heitmeid, siis muutuvad needki järjest kallimaks. Kuna EL elektritaristu tarbeks kaevandatakse suurem osa metalle väljaspool Euroopa Liitu, siis muutub sellegi hooldamine ja ehitamine hüppeliselt kallimaks, aga peaasi on see, et Euroopa Liit keedab ühes pisikeses poti ääres paremat kliimasuppi kui valmib kogu ülejäänud maailma-pajas. 

Nagu selle kava puhul on juba korduvalt näha, siis Euroopa Liit on hea ja selleks, et ka inimestel oleks elu lõbusam ja parem, luuakse 86,7 miljardi euro suurune Sotsiaalne Kliimafond, mille rahaga hakatakse kaitsma "kõige haavatavamaid". "Miljoni vaese maa" Eesti peaks rõõmustama – Eesti valitsusel on võimalik esitada Euroopa komissariaadile üksikasjaline "miljoni vaese" abistamise kava, mille peale siis ehk pisut headust jagatakse. 

Heitmemaks on kavas kehtestada ka meretranspordile. 

EL ETSi süsteemi soovitakse alates 2028. aastast lisada ka prügi põletavad elektri- ja soojuse koostootmisjaamad.

Euroopa Parlamendi heitmekava jõhkrustamise raportöör, Euroopa Rahvapartei saadikurühma liige Peter Liese arvab tõelise Suure Venna Partei propaganda võtmes: "See kokkulepe panustab märkimisväärselt odavasse võitlusesse kliimamuutustega. See annab tööstusele ja kodanikele rasketel aegadel hingamisruumi ning saadab Euroopa tööstusele selge signaali, et rohelistesse tehnoloogiatesse tasub investeerida." Eestist kuulub Euroopa parlamendi Euroopa Rahvapartei saadikurühma Isamaa.

Enne uute ETSide kehtima hakkamist peavad need heaks kiitma Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Ülemkogu.

ETSide mõttekust võib kaaluda näiteks järgmiste faktide valguses: maailmas heideti 2021. aastal atmosfääri pisut üle 36 gigatonni CO2te, Euroopa Liidus 2,7 gigatonni, ehk EL CO2 heitmete hulk moodustas maailma omast eelmisel aastal 7,5 protsenti. Hiina Rahvavabariigis ehitatakse käesoleval hetkel rohkem söeelektrijaamu kui kogu ülejäänud maailmas kokku ja riik paiskab õhku rohkem heitmeid kui kõik arenenud riigid üheskoos. CO2 heitmed võivad kuskil mingit kahju teha, aga Euroopa Liit keedab oma 1/13 potinurgas kindlasti nii head roheülemineku suppi, mis päästab terve maailma ees ootavast kliima-armaggedonist ära.

Ameerika Ühendriikide filosoof ja majandusteadlane Thomas Sowell kirjutab sotsialismi, natsionaalsotsialismi, sotsiaaldemokraatia, fašismi ja teiste progressiusu ideoloogiate kohta: 

Sotsialismi, fašismi ja teise vasakideoloogiate puhul on ühiseks omaduseks eeldus, et mõned väga targad inimesed – nagu nad [sotsiaaldemokraadid, fašistid ja ülejäänud progressiusklikud] ise – peavad võtma väiksemate inimeste käest, nagu kõik ülejäänud meist, otsustusõiguse ära ja sundima kõiki järgima valitsuse fiatiga (nii peab tegema, sest mina tahan) langetatud otsuseid.

Totalitarismi iseloomustab riigi totaalne kontroll kõigi eluvaldkondade üle ja kontrollides energiat – mida ETSid tähendavad – kontrollitakse kõike eluks vajalikku. Tänane tsivilisatsioon sõltub energiast ja Euroopa Liit tahab endale nii liidus sees kui ka teistes riikides selles vallas totaalset kontrolli. Ergo, Euroopa Liidu rohepöörde ideoloogia on totalitaristlik, EL=totalitarism, nagu "1984s" oli Partei ingsots ja ingsots oli Partei. 

Kui tänane olukord energiahindade, ETSide ja majandusega on kuidagi "hea", siis ärgu keegi muretsegu, edaspidi läheb kõik ainult "paremaks". Sest kui teha kõike seda, mis on seni halvasti läinud, korrata samu idiootsusi veelgi suuremas mahus, teha sealjuures kõike veelgi agressiivsemalt, siis hakkab kindlasti kõigil õudselt mõnus. Koroonaapartheid oli ainult uue maailmakorra testimine. Kliimapiirangud ja sulgemised saab kehtestada nii kauaks kui Maale kliimat jagub. Näljaseid ja ahastuses inimesi on kergem kontrollida kui neid, kes endaga hakkama saavad. Euroopa Liit teeb kõik selleks, et võimalikult palju inimesi ei saaks.