Kaja Kallas. Foto: Scanpix

Kellele meeldib, et neid piinatakse, valige kindlasti ühispartei ja eriti Reformierakonna poolt. Siis võite olla kindlad, et võrreldes sellega, mis juhtuma hakkab, oli koroonaaeg alles kerge eelmäng, kirjutab Karol Kallas.

Alustuseks näited inimõiguste ülddeklaratsioonist

Artikkel 5.

Kellegi suhtes ei tohi rakendada piinamisi või julma, ebainimlikku, tema väärikust alandavat kohtlemist või karistust. 

– Tehtud! Koroovaajal tehti pea 40 protsendist Eesti inimestest unmenschid ja näiteks maskisund on Covidi kontekstis kasutu meede, mis ainult alandab inimesi. Laste jaoks on maskikandmine puhtakujuline karistus.

Artikkel 7. 

Kõik inimesed on seaduse ees võrdsed ja neil on ilma igasuguse vahetegemiseta õigus seaduse võrdsele kaitsele. Kõigil inimestel on õigus olla võrdselt kaitstud ükskõik missuguse diskrimineerimise eest, mis on vastuolus käesoleva deklaratsiooniga, ja sellisele diskrimineerimisele kihutamise eest. 

– Tehtud! Siinkohal juhiks tähelepanu sõnadele "ilma igasuguse vahetegemiseta", "ükskõik missuguse diskrimineerimise" ja "diskrimineerimisele kihutamine". Sisestage Obejktiivi otsingusse sõna "apartheid" ja teile paljastub Kallase valitsuste üliküllane elajalikkus.

Artikkel 19. 

Igal inimesel on õigus veendumuste vabadusele ja nende veendumuste vabalt avaldamisele; see õigus kätkeb vabadust takistamatult oma veendumustest kinni pidada ja vabadust informatsiooni ja ideid otsida, saada ja levitada igasuguste abinõudega ja riigipiirist sõltumata.

– Tehtud! Kaja Kallase ajal tabas Eestit teine totalitarismile omane "vaikiv" ajastu, kus kõigis Covidi meetmetes ja süstides kahtlejad kuulutati vanaemade tapjateks, Ukraina- ning rahvavaenlasteks. Väärteabeks kuulutati kõik, mis ametlike jutupunktidega kokku ei sobinud. Millele korporatiivne meedia andunult kaasa elas ja mida jõustas. 

Jätkates Eesti põhiseadusega:

§ 12.    

Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

– Tehtud! Juhiks tähelepanu sõnadele "ühiskonnakihtide vahel", "diskrimineerimise õhutamine", "poliitiliste või muude veendumuste" ja põhimõttele, et "kõik on seaduse ees võrdsed". Mitu inimest on kaotanud süstiapartheidi tõttu töö? Ettevõtteid suletakse koroovaaja kasutute meetmete tulemusel tänaseni. Millise kuritegeliku lünga jättis laste haridusse koolide sulgemine?

§ 18.    

Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada.

Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

– Tehtud! Tegemist on mõistlike inimeste poolt üha enam osutatud põhiseaduse paragrahviga ja kes aru ei saa, mis Kallasel ja tema poliitilistel kambajõmmidel viga on, siis neil läheb vaja ilmselt natuke professionaalsemat abi. Asja kurbloolisus on see, et koroova-aja meditsiinikatsete vastu julgesid sõna võtta vaid üksikud Eesti teadlased (vt nt siit). Ehk tegemist on täpselt sarnase olukorraga, mis leidis aset 1930-ndate natsionaalsotsialistlikul Saksamaal, kus näiliselt kogu rahvas oli nõus kõigega, mida suur riik ette võttis. Koroova-aja ohvreid me alles loeme kokku.

Samuti on Kaja Kallase valitsused koostöös rahvatervisetööstusega tallanud jalge alla mõned kõige olulisemad meditsiinieetika põhimõtted.

Kellele meeldib Kaja Kallas, see armastab piinamist ja apartheidi

Enne 5. märtsi valimisi üritatakse progressiusulise ühispartei poolt levitada seisukohti, et konservatiividega mitte mingil juhul koostööd teha ei tohi, sest "Eestit ähvardab diktatuur". 

"Nali" on hoopis selles, et pisutki selgema pilguga olukorda hinnates on totalitaarse diktatuuri poolt kõik ühispartei erinevad kombitsad – Isamaa, Keskerakond, Sotsiaaldemokraadid, E200, Rohelised, Parempoolsed – mis on Kaja Kallase parteiga ühte heitnud või valmis seda tegema. Eile oli apartheidi õigustuseks koroova ja kas mõni lihtsameelne tõesti arvab, et peale valimisi järgmiste õuduste korraldamiseks "kliimamuutused" ei sobi? Päris mitu valimistel kandideerivat parteid lubab koos Kallasega "kliimaseaduseid", eriti kiiret roheüleminekut ja "vaenukõne" piiramist. Nii nagu täna tähendab roheüleminek suurenevat puudust, tähendab rohkem roheüleminekut võimsamat viletsust.

Juba koroovaaja esimeste kuudega sai selgeks, et rakendatavatest meetmetest – piirangud, sulgemised, maskid – pole mingisugust kasu. Samuti on kõik väidetavalt Covidi vastu aitavate süstide juurde antud lubadused osutunud valeks ja palju õnne: Kraken selle raskemal kujul on pigem süstitute haigus ning uute tüvedega läheb süstitute olukord pigem hullemaks kui kergemaks. 

Kui seadusandluse poole vaadata, siis pole rumalus ja saamatus mitte mingil kombel kuriteo toimepanemise juures kergendavad asjaolud. See, et pea kogu maailm Bill Gatesi ja Urr teab, milliste "universumi kuningate" käsu peale koroovaajal lolliks läks, pole siinkohal vabandus. Lisaks võib küsida: kelle juhiste peale Kaja Kallas koroovahullused kaasa tegi? Kindlasti mitte ei toimunud see Eesti riigi ja inimeste heaolu nimel.

Või teistpidi küsimus: keda kardab elik austab Kaja Kallas rohkem kui oma rahvast? Kes või mis on Kaja Kallase jaoks nii tähtis, et ta on valmis oma inimestest teerulliga üle sõitma? Kas Kaja Kallas üldse mõtleb oma peaga või on ta suvaline vandenõu laadis võimupöörde käigus peaministriks upitatud marionett? Vaadates kui sarnane oli Kaja Kallase apartheid Uus Meremaa Jacinda Ardeni omale, siis need inimesed ilmselt oma peaga väga palju ei mõtle. Veelkord – kes siis mõtleb?

Kellele meeldib, et neid piinatakse, valige kindlasti ühispartei ja eriti Reformierakonna poolt. Siis võite olla kindlad, et võrreldes sellega, mis juhtuma hakkab, oli koroonaaeg alles kerge eelmäng.