ALGAB OBJEKTIIVI KEVADKAMPAANIA! Valitsus ehitab parasjagu meie silme all üles ideoloogilist diktatuuri ja autoritaarset režiimi. Selles olukorras olen veendunud, et Objektiivil seisab ees olulisem roll kui kunagi varem. Olulisem kuid ka raskem. Aidake meil Objektiivi edasi teha ja toetage meie tegevust oma võimalikult helde annetusega!

Head Objektiivi lugejad ja toetajad, head sõbrad!

On aeg alustada taas meie portaali kevadkampaaniaga, mille raames kogume vahendeid järgnevaks pooleks aastaks – selleks, et Objektiiv võiks edasi kesta ning jätkata konservatiivse ja sõltumatu meediakanalina tööd kultuuri alusväärtuste eest seismisel. 

Uut hooaega alustame struktuurse muudatusega, kuna parasjagu tegutsen selle nimel, et Objektiivist saaks SAPTKst eraldiseisev juriidiline isik. See võimaldab olukorda, kus SAPTK poleks enam meediateenuste osutaja ning selle juhatuse ja nõukogu liikmed poleks seeläbi enam seotud meediateenuseid osutavale juriidilisele isikule ette nähtud piirangutega.

Ühtlasi teenib Objektiivi tegevuse jätkamine eraldiseisva ühinguna eesmärki viia selle formaalne staatus kooskõlla reaalse olukorraga, kus Objektiiv tegutseb juba pikemat aega sisuliselt iseseisva üksusena.

Peatoimetaja ning loodava MTÜ Objektiiv juhatajana võin aga kinnitada, et Objektiivi töös ei muutu mitte midagi halvemaks. Kõik kaastöölised jäävad uue juriidilise isiku palgale ning meie kanalil võite ka edaspidi lugeda uudiseid ja Ivan Makarovi kolumne, kuulata Objektiivi raadiosaateid või vaadata saadet "Fookuses". MTÜ Objektiiv põhikiri lähtub SAPTK põhikirjas sätestatud eesmärkidest ning jätkab oma tööd kodumaisel meediaväljal sama järeleandmatu valmidusega seista meie kultuuri alusväärtuste kaitsel kui seni. 

Meie siin Objektiivis teame kõik väga hästi, et kui me peaksime selles järele andma, siis poleks meid enam vaja ning meid tuleks minema visata nagu soola, mis on oma maitse kaotanud. 

Ent meil pole olnud aega puhata. Valevalitsus on käivitanud enneolematu rahvuslike huvide, perekondade toimetuleku ja meie ühiskonna alusväärtuste vastase masina. Lisaks nn homoabielu seadustamisele, inimvaenuliku sooideoloogia juurutamisele ning tohutule maksu- ja aktiisitõusule, minnakse suurperede toetuste kallale ning surutakse fanaatiliselt peale inimeste toimetulekut laastavat rohekommunismi. Kõige tipuks tahetakse aga suruda läbi nn vihakõneseadus, millega valitsuse kriitikuid vaikima sundida ning kui vaja, siis ka vangi panna. 

Valitsus ehitab parasjagu meie silme all ideoloogilist diktatuuri ja autoritaarset režiimi. 

Selles olukorras olen veendunud, et Objektiivil seisab ees olulisem roll kui kunagi varem. Olulisem kuid ka raskem. Keset rohekommunismi juurutamist jätkame me rohepöörde valede paljastamist. WHO poolt juba ähvardatud uute pandeemiate või võltspandeemiate ohu ees jätkame kodaniku- ja isikuvabaduste eest seismist. Oma jõu suuname ka Euroopa digitaalse valuuta kehtestamise vastu ning hoiatame rahvast selle uusorjandusliku korra sisseseadmise eest. 

Abielu moonutamise ja sooideoloogia vastu seame tõese abieluideaali ning tunnistame abielu ja laste kaitseks üllitatud deklaratsiooni sõnadega: abielu on olnud, on nüüd ja jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks ning lastel on loomulik ja võõrandamatu õigus emale ja isale, riigil aga kohustus seda austada ja kaitsta. Me väljendame leppimatut vastuseisu abielu mõiste moonutamisele ning jätkame selle vastuseisu kõige kõlavama häälena Eesti ühiskonnas. 

Me kajastame kümnete ja kümnete salvestuste ja intervjuudega meeleavaldusi ning levitame sõna konservatiivse vastupanu rindelt. Me teeme raadio- ja videosaateid, kus kommenteerime ühiskonna suundunmusi ning anname tuld lammutajate ja valetajate pihta.

Sõna- ja südametunnistuse vabadust maha suruva vihakõnediktatuuri ees väljendame kartmatult kõike seda, mis on ilus tõene ja hea ning kui vaja, siis teeme sedasama ka kohtusaalis. 

Me ei vaiki vale ees ja me ei lähe ära ähvardustest hoolimata – eeldusel, et teie, head sõbrad ja toetajad, meid aitate! 

Nagu te teate, sõltub Objektiiv teie panusest, head lugejad! Seega palun, et toetaksite Objektiivi tegevust kevadkampaania raames sellisel viisil ja sellise summaga, nagu on Teile jõukohane! 

Käesoleva kevadkampaania eesmärgiks on koguda meie portaali järgmise poole aasta tegevuskuludeks vähemalt 70 000 eurot. Maksimumeesmärgiks oleme seadnud aga 90 000 eurot.   

Nagu ikka, usun siiralt, et suudame Teie abil saavutada maksimumi ja seda isegi ületada!

Minu siiras tänu Teile!

Öelgem üheskooskoos "JAH" lasterikkusele, eesti rahva jätkusuutlikkusele ja meie kultuuritraditsioonidele! Öelgem üheskoos "JAH" mehe ja naise abielu ideaalile ning inimnäolisele ühiskonnale!

Tänan Teid südamest,

Markus Järvi

Objektiivi peatoimetaja