Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Statistikaameti avaldatud numbritest nähtub, et eelmisel aastal aborteeriti Eestis kirurgilise ja medikamentoosse abordi teel tahtlikult 3307 last. Vaid 182 ehk ca 5,5 protsenti neist abortidest tehti meditsiinilistel näidustustel.

2021. aastal oli tahtlikult esile kutsutud ehk indutseeritud abortide koguarv siiski 148 võrra väiksem kui aasta varem ehk 2020. aastal, mil tahtlikult esile kutsutud abortidega tapeti tahtlikult 3455 last.

Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadusega on Eestis lubatud ema nõusolekul lapsi enne sündi tappa ükskõik millisel põhjusel kuni 12. rasedusnädala alguseni. Loetletud juhtudel on laste sünnieelne tapmine lubatud kuni 22. rasedusnädala alguseni. Seejuures ei ole lapse isa sõnal lapse elu lõpetamise otsuse langetamisel seaduse kohaselt mingit kaalu.

Statistikaameti andmetel on Eestis alates 1991. aastast ehk Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest abordi teel tahtlikult tapetud 334 947 last. Alates 1956. aastast, mil tahtlik abort nõukogude võimu poolt seadustati, on Eestis abordi teel tapetud aga rohkem kui poolteist miljonit last.

Illustratsioon: Abort.ee

Kõiki aborte sõltumata nende põhjustest rahastatakse olulises osas Vabariigi Valitsuse poolt läbi Haigekassa, justkui oleks tegu tervishoiuteenustega. Seda hoolimata tõsiasjast, et õiguskantslergi on kinnitanud riigi põhiseaduslikku kohustust kaitsta ka veel sündimata laste õigust elule.

Olgugi, et põhiseaduse kohaselt on igal inimesel (sh veel sündimata inimestel) õigus elule (paragrahv 16) ja see õigus peaks olema tagatud kõigile võrdselt (paragrahv 12), ei ole ei õiguskantsler ega ükski inimõigusteorganisatsioon Eestis laste massilise sünnieelse tapmise vastu protesti väljendanud.

Mullu sündis 13 272 last. Seda oli 63 võrra rohkem kui 2020. aastal, mil sündis 13 209 last, ent 827 võrra vähem kui 2019. aastal, mil sündis 14 099 last. 

Kõrvutades mullu tahtlikult esile kutsutud abortide arvu ja sündide arvuga, nähtub et sünni eelselt tapeti 19,94 protsenti lastest ehk iga viies laps (kui mitte arvestada lapsi, kelle elu lõppes sünni eelselt iseenesliku raseduse katkemise tõttu).

Tegelikult on enne sündi lõpetatud tahtlikult palju suurema hulga laste elu, kuna kõnealune statistika ei võtta arvesse apteekides müüdavate abortiividega varajases faasis põhjustatud raseduste katkestamisi.