Pime õiglusejumalanna. Foto: Wikimedia Commons

Kohus ei saa olla liberaalne, kohus ei tohi mingil juhul alluda liberaalidele. Kohus peab olema konservatiivne, igasugusest hetkeideoloogiast sõltumatu, kohus peab apelleerima õiglustundele, eetikale ja moraalile, kommenteerib Malle Pärn.

Kui inimene oma süü veeretab teiste kaela, kui ta oma pahategu õigustab ja selle eest koguni kahjutasu nõuab, siis kannatab ta reaalsustaju häire all.

Kuidas on võimalik, et kohus võtab vastu reaalsustaju häirega inimeste kaebused, aga lükkab tagasi õigustatud kaebused ebaseaduslikult, huligaanselt, valelikult, alatult käitunud inimeste vastu? 

Kohtusüsteemis ei tohi töötada inimesed, kellel sisemine loomulik õiglustunne kas puudub või on häiritud. Ainult kuiv paragrahvidega manipuleerimine ei moodusta justiitssüsteemi. Kohtus tuleb rääkida TÕTT, ja ainult tõtt! See nõue kehtib teatavasti tunnistajatele, aga sedasama nõuet peavad järgima ka kohtunik, prokurör ja advokaat. 

Kohus, kes mõistab õigeks varga, valetaja, laimaja või huligaani, ei ole väärt kandma kohtu nime. Kohus ei tohi huligaani ega petist asetada seaduskuulekast kodanikust kõrgemale! Vargad ja valetajad ei tohi olla kohtu kaitse all! 

Kohus ei saa olla liberaalne, kohus ei tohi mingil juhul alluda liberaalidele. Kohus peab olema konservatiivne, igasugusest hetkeideoloogiast sõltumatu, kohus peab apelleerima õiglustundele, eetikale ja moraalile. 

Toompeal rahva meeleavaldust mõnitanud eurosaadikule mõistis kohus valuraha nendelt, kes teda korrale kutsusid, sest politsei vaatas eemalt pealt ega sekkunud, kuigi neid mikrofoni kaudu lavale appi kutsuti. Avalikkuse ees inetult käitunud eurosaadik sai kohtu abiga 4000 eurot, millest 2000 ta sõna otseses mõttes RÖÖVIS, jättes endale SAPTKi kogutud annetuse, olles kapriisselt kuulutanud, et tema ei võta mingit annetust vastu, vaid nõuab, et ta korralekutsujad isiklikult selle kahjutasu talle maksaksid. 

On alles veider nõudmine? Kas ei ole ometi ükskõik, kellelt see kahjutasu tema arvele laekub? Järelikult ei olnud siin küsimus rahas, vaid veelkordses tahtlikus mõnitamises. Tähtsa ametimehe ülbus peab olema taunitav. 

Ja isegi seda otsest võõra raha omastamist ei pidanud kohus ebaõiglaseks?  Ometi oleks nii lihtne olnud siingi Tarandile vastu näppe anda, kohus oleks võinud talle öelda, et ta on raha kätte saanud, et ei ole vahet, kes selle maksis?  

Samuti oleks elementaarne sundida Tarandit juba saadud raha tagasi maksma, võõra raha omastamine on röövimine! 

Kohus on selles juhtumis käitunud lausa lapsikult. On loonud pretsedendi, et röövel ja huligaanitseja võib olla kohtu kaitse all, kui ta on poliitikas "õigel poolel". Ja tema korralekutsujad on kurjategijad? 

Liberaal tohib varastada ja valetada, laimata ja sõimata nii palju kui soovib, temale mõistetakse kahjutasu, kui keegi teda takistada püüab? Konservatiivi aga tohib kohtu alla anda isegi siis, kui kannatajat ei ole, nagu Marti Kuusiku juhtum näitas. 

See on muidugi kõige häbiväärsem lugu, sest sellega hävitati üks perekond, sõideti teerulliga üle naisest ja lastest – milles nemad süüdi on? Juhul, kui Kuusik tõesti vägivaldne olnuks, siis miks karistati nii valusasti tema väidetavaid ohvreid? 

Enne skandaali meedias ülespuhumist oleks tulnud juhtumit uurida, ajakirjandus ei tohi tõe pähe avaldada anonüümset laimu! 

Isegi nõukogude ajal ei olnud kodanik kohtu vägivalla ees nii kaitsetu… Õiglustundeta, reaalsustaju häiretega inimesed ei tohiks kohtusüsteemis töötada! Tõe ja õigluse vastu sõdiv kohus, kas pole absurdne? 

Kui kohus on korrumpeerunud, siis ju riik ei toimi. 

Tavaline, seaduskuulekas kodanik on ebaeetilises riigis täiesti kaitsetu. Kodanik ei usalda õiglustundeta kohut. 

Proua Kross jäeti karistamata, ehkki valekaebus peaks olema palju suurem kuritegu kui üks kerge jalamüks eurosaadiku tagumikule, mille peale "ohver" ise vaid naeris, ta ju ei saanud viga! Mille eest siis see 4000 eurot? Alandamise eest? Eurosaadik alandas end ise. Kõigi nähes, avalikult. Alguses oma käitumisega meeleavaldusel, seejärel, veel mitmekordselt, oma korralekutsujate kohtusse kaebamisega, ja võõra raha omastamisega. 

Nüüd on mingi kahtlase liberaalkoolitusega "seksinõustaja" leidnud endale advokaadist mõttekaaslase, et mitte öelda kuriteokaaslase, ja hakanud raha välja pressima nendelt, kellele tema tegevus tundub perverssena ja lastele ohtlikuna. Kuidas saab kohus võtta vastu sellist kaebust? Vaadake ometi enne, kellega on tegemist! 

Ta ju õpetab oma veidrate ja piinlike laulukeste kaudu pedofiile, kuidas paremini lastele ligi pääseda! Aitab kaasa laste ahistamisele? Tule, lapsuke, laulame koos: kus on sinu noku… 

Ja Vabaduse platsi meeleavaldusel lapsevankriga laamendaja ja sõimleja on lausa professor? Mida ta küll tudengitele õpetab? Kes küll tahab, pärast sellist käitumist, tema loenguid kuulata? 

Ka selles kaebuses tuleb esile tüüpiline liberaali reaalsustaju häire: ise, oma halva ja ülbe käitumisega hävitab ta oma maine, aga süüdistab selles neid, kes tema käitumise avalikult hukka mõistsid. Ja kaebab kohtusse, nõuab tohutut kahjutasu nendelt, kes avalikus kohas huligaanitsemist taunivad? 

Kõik on näinud videoid, kus on selgelt näha, kuidas ta lapsevankriga meeleavaldajaid ründab, fašistideks sõimab, ja koguni kedagi päris jõuliselt tõukab. Professor? Andke andeks, haritud inimene käitub avalikus kohas viisakalt. 

Ja kui keegi teda pärast seda enam tööle võtta ei taha, siis ei ole ju selles ometi Objektiiv süüdi, vaid tema ise, sest ta näitas, et ta ei ole õpetajana usaldatav. Kes ütleb, et ta tudengitelegi nõndasama hüsteeriliselt kallale minna ei või, kui nad tema mõtteid ei jaga? Mida annab talle see, kui kohus mõistabki Objektiivilt kahjutasu välja? See hävitab needki maineriismed, mis talle ehk veel jäänud on. Ükski mõistlik inimene sellise väljapressijaga tegemist teha ei taha. 

Kohtusüsteemil peab olema eetiline alus. Kohtunik peab oskama vahet teha hea ja kurja vahel, ta peab kaitsma head ja ausat, ning hukka mõistma kurja ja valeliku. 

Riigi seadused ei tohi kaitsta kurjategijaid ja valetajaid. Riigi seadused peavad kaitsma ausat kodanikku kurjategijate ja valetajate eest. 

Ka advokaat peab oskama hea ja kurja vahel vahet teha. Kui ta kaitseb kurjategijat ja aitab teda õigeks mõista, siis on ta ise ka kurjategija. 

Kes ja kus küll on need saatanlikud niiditõmbajad, kes meie ametnikkonda raudses haardes hoiavad? Kas lähevad need niidid välja otse põrgusse?