Lipuvärvides Maarjamaa. Foto: Bigstockphoto

Võta ära võim rumalate ja ahnete sekeldajate käest ja anna see tarkade ja ausate valguse laste kätte. Et Sinu riik võiks tulla ja Sinu Vaim maa peal valitseda, kirjutab Malle Pärn palve vormis kolumnis.

Miks rahvas ei saa aru, kes neid mõnitab ja röövib ja kes neid mõnitajate ja röövijate käest päästa tahab? Miks nad vaatavad kahtlustava pilguga oma kaitsjaid ja arvustavad mõnda kortsukest nende silmade juures või otsaesisel, aga ei püüagi mõista nende kõnesid ega näe nende armastust? 

Mis needus see küll meie rahva peal on, et me ise, oma rumalusest ja isekusest oma pead silmusesse sätime ja lammastena tapale viia laseme? Mis on tumestanud meie mõtlemisvõime ja uinutanud südame, et me enam ei saa aru, mida meiega tehakse? 

Me elame rahutul ajal. Aina tundub mulle, et inimeste rumalus ja hoolimatus on saavutanud katastroofilised mõõtmed. Füüsiliselt ei ole sellele enam võimalik vastu astuda, see on nagu orkaan, mis pühib kõik oma teelt. 

Meie vastas ei ole ju lihast ja verest inimesed, – üks rüve vaim on nendes inimestes endale pesa teinud ja tahab nende kindlate käte abiga kõik inimliku ära hävitada. Meie ise, üksi, oma jõu ja väega ei suuda sellele vastu panna. 

Sellepärast on oluline, et me lakkamatult palvetaksime. Suunaksime oma mõtted iidsete väesõnade kaudu selle maailma rumaluse ja kurjuse vastu sõtta. Ja puhastaksime selleläbi iseennast, et meie läbi seda rumalust ja kurjust inimeste maailma ei lisanduks. 

Kõige lihtsam on selleks korrata võimalikult sagedasti kõigile tuntud Meie Isa Palvet. Ent võib ka muid sõnu kasutada. 

Ennekõike on meil vaja oma süda ja vaim igasugu kohustuslikust ideoloogilisest saastast puhastada. Toon siin selleks mõned vabalt tõlgitud mõtted William Barclay palveraamatust:

Issand, anna meile õiget tarkust, mis iial sinu silmis narruseks ei muutu, mis aitab meil elada sinule meelepärast elu.

Ava meie südamed ja silmad, et me iseennast õigesti näeksime ja tunneksime, et me alati oleksime valmis õppima ja sellega vähendama oma rumalust.

Aita meid meie nõtruses ja nõrkustes, et me suudaksime vastu panna kiusatustele, mida hinge vaenlane meie teele läkitab, et me need alati ära tunneksime ja neid võita suudaksime.

Anna meile jõudu ja tarkust, et me oskaksime õigesti kasutada kõiki Sinu kingitud võimalusi ja andeid, ja et me oskaksime neid tänuga vastu võtta.

Anna meile tarkust, et me oskaksime mõista ka oma kaasinimesi, et me suudaksime vahet teha nende tahtmatute eksimuste ja tahtlike pahategude vahel, et me suudaksime neile andeks anda kõik selle, milles nad meie vastu on eksinud, ja õigesti noomida neid selle eest, milles nad Sinu vastu oma ülbuses eksivad. 

Õpeta meid lugu pidama iseendast ja ka teistest inimestest meie kõrval, sest me kõik oleme Sinu loodud ja Sinu lapsed. 

Issand, kõnele meiega tänasel päeval, et me Sinu lähedalolekut tunneksime, Sinu kirkust näeksime, et see ka meid kirgastaks. Anna meile tarkust ja jõudu, et me Sinu tahtmist teha suudaksime.

Anna meile südame tarkust, et me elaksime vastutustundega, et me ei unustaks ära, et me peame Sinu ees vastust andma iga mõtte, sõna ja teo eest.

Aita meid, et me ei kaotaks kunagi eneseväärikust, et me ei teeks midagi, mis meie hinge määrib, rikub või alandab, mida me hiljem kibedasti kahetsema peame.

Aita meil meeles pidada ka seda, et me oma kaasinimeste vastu, eriti oma sõprade ja pereliikmete vastu oleksime tähelepanelikud ja lahked, sest Sina oled nad meile kinkinud. Aita meid meie igapäevastes suhetes, et me ei valmistaks kannatusi nendele, kes meid armastavad.

Anna meie südametesse armastuse kirgas valgus.

Issand, õnnista meid ja hoia meid. 

Issand lasku oma pale paista meie peale ja ole meile armuline.

Issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu. 

Aamen.

Ja ma lisan siia veel ühe palve, konkreetse, mille sõnastasin enne valimisi: 

Hea taevane Isa, kes sa oled selle suure maailma aia meie jaoks loonud ja meid seda hoidma ja harima asetanud. Anna meile andeks kõik meie saatuslikud eksimused ja sinu ettenägelikest käskudest üleastumised. Valgusta meid oma imelise valgusega, et me ei külvaks siia maailma segadust ja kannatusi. 

Puhu minema sõgedus Sinu sõnast taganenud sekeldajate hingedest, ära anna neile väge ja võimu valguse laste üle. Saada nendegi vaimu soojendama oma imelised valgusekiired. 

Anna meile tarkust, et me oskaksime ja tahaksime ära võita maailmas aina enam võimust võtva kurjuse ja rumaluse meelevalla. Et iga inimene saaks rahus ja harmoonias elada omal maal, oma rahva keskel, seal, kuhu sina tema oma arukas loomisloos oled asetanud. Et keegi ei peaks oma kodunt võõrsile rändama, sest sina oled öelnud: ela omal maal ja pea käske, siis on su elu õnnelik. 

Ära luba maapealse võimu kuritarvitajatel rahvusi ja perekondi mööda maailma laiali pillutada. 

Võta ära võim rumalate ja ahnete sekeldajate käest ja anna see tarkade ja ausate valguse laste kätte. Et Sinu riik võiks tulla ja Sinu Vaim maa peal valitseda. 

Aamen.