Malle Pärn. Foto: Illimar Toomet

Rumalust ja kurjust vaevab kadedus, nad mõistavad, et neil puuduvad vajalikud omadused ja võimed selleks, et olla ühiskonnas kõrgelt hinnatud. Neid ju põlatakse ja nende üle naerdakse. Sellepärast pürgib ta võimule, iga hinnaga, ja alati pettuse ja vägivallaga, kirjutab Malle Pärn.

Rumalus, muide, ei kuulu vihakõne seaduse kaitsealuste hulka!

Ma ei kutsu üles vägivallale ega vihkamisele, vaid väikesele täiesti objektiivsele mõtteretkele. Kes seda suudab, muidugi. Kes ei suuda, nendega ei ole midagi teha. 

Vaadake, ma olen märganud, et loogika ei kuulu liberaalsete väärtuste hulka. Nõutakse mingit progressi, mingit "uuendust", aga ei mõisteta, mida tähendavad sõnad, mida kasutatakse. 

Inimlike pahede ja veidruste iha tunnustuse järele on ju igivana. Ka sõda vooruste ja inimlikkuse vastu on igivana. 

Uuendus, progress oleks see, kui me kõik püüaksime ausalt ja tõsimeeles liikuda kõrgemale, kui inimene ihkaks ilusamaks, targemaks, paremaks, ausamaks, õilsamaks, harmoonilisemaks. 

Progress ei ole andetu eelistamine andekale, rumala eelistamine targale, petise eelistamine ausale, kurjuse eelistamine headusele, inetu eelistamine ilusale. See on ilmselge tagasilangus, see on Kaini tee. 

Rumalust ja kurjust vaevab kadedus, nad mõistavad, et neil puuduvad vajalikud omadused ja võimed selleks, et olla ühiskonnas kõrgelt hinnatud. Neid ju põlatakse ja nende üle naerdakse. Sellepärast pürgib ta võimule, iga hinnaga, ja alati pettuse ja vägivallaga. 

Paraku jõuavad nad lõpuks ikka välja ummikusse, aga enne teevad nad oma rahvale palju kahju. Ja eriti neile naiivsetele, kes on lasevad ennast ära petta nende valelikest kõnedest ja lubadustest. 

Pahe tahab, et ta kuulutataks vooruseks, kelmus tahab olla kuulutatud aususeks, ülekohus tahab istuda õigluse toolil, lollus tahab tarkuse mõistegi inimeste mälust kustutada, ei ise nende üle valitseda. Kurjategija ihkab pühakuks kuulutamist. See on saatanlik süsteem. Saatan tahab olla Jumal. 

Vaatame neid pahempöörde termineid. Pahempöörde all mõtlen seda protsessi, mis kristlikus tsivilisatsioonis praegu käimas on: inimkonna pööramist ja pöördumist pahemale, kõiges halvema poole, pahede täieliku võimu alla. Pandora laeka lahtikangutamist. 

Vasakpööre ei kõlba, sest see on kindel termin ja see meie olukorda terminina tähistama ei sobi. Pahempööre on aga uus termin ja võiks just seda tähendada, mis meil praegu toimub. Selle sisse mahub kenasti ära ka see kooljatont, millega meie elu kägistatakse – rohepöörasus või rohepesu.

Kunagi ei ole meie keelde toodud nii palju uusi termineid nagu nüüd, ja kunagi ei ole nad olnud nii läbinähtavalt võltsid. 

Näiteks: mis on sooteadlikkus? 

Soo+teadlikkus – peaks sisuliselt tähendama oma soo teadlikku ja realistlikku tajumist, oma sookuuluvuses ja sootunnustes teadlik olemist. mitte soolist identiteedikriisi, vaimset segadust oma soolise kuuluvuse suhtes või uute soovormide kunstlikku väljamõtlemist. Teadlikkus on ikka teadmine, mitte mitteteadmine või kahtlemine või mõtteline segadik? 

Pahempööre pöörab sõnad pahupidi. See, mida ta sooteadlikkuse all mõtleb, on ju hoopis soosegadus? Kognitiivne dissonants, kui võõrtermineid otsida. Tajuhäire. Inimene tunneb ennast oma kehas võõrana või rahulolematuna ja mõtleb enda jaoks välja mingi uue meeldivama variandi, – see on alati olnud vaimuhälve, pahempööre tõstab selle aga normaalsusest kõrgemale ja nimetab vaimuhälvikuteks hoopis kõik need, kes nende "uut normaalsust" ei taha omaks võtta. 

Ja suurem osa neist "soopöörajatest" teevad seda ju selleks, et endale tähelepanu tõmmata – vaadake, ma olen eriline! Sest neil ei ole midagi muud, millega saaks silma paista! 

Uusi soovariante olevat üle kaheksakümne. Aga sugu pidi ju olema sotsiaalne konstruktsioon? 

Kas ainult mees- ja naissugu on sotsiaalne konstruktsioon? Sugude binaarsus on konstruktsioon? 

Kas kõik uued variandid on päriselt, ja nendes ei tohi keegi kahelda ega grammivõrragi kõrvale kalduda? Inimesi ei tohi enam jaotada isasteks ja emasteks, vaid igaüks peab valima endale uue soovariandi? Neid, kellel see valikvariant (tagurlikult) bioloogilise sooga kokku langeb, nimetatakse nüüd Tsiss-inimesteks (cis). Nii et inimesed jagunevad nüüd LGBTjne-inimesteks ja tsiss-inimesteks? 

Võiks ju minna kaugemale? Küllap minnaksegi, aga järk-järgult. Konna keedetakse pikkamööda, siis ta ei saa arugi, kuni äkki ärasöömiseks küps on. 

Valime igaüks endale mingi muinasjutu- või multikakangelase ja identifitseerime ennast sellena? Või ehk hoopis looma? Taime? Kui kaugele me läheme nende narratiivide väljamõtlemisega? Päristeadused lükatakse kõrvale, kõik nad taanduvad ideoloogiliste absurdsuste ees. 

Meile räägitakse sooneutraalsusest, ent tegelikkuses nõutakse meilt tähttähelist arvestamist väga paljude eri soovariantide ja eriseksuaalidega. Neutraalsusest on asi kaugel. Neutraalne oleks see, kui me üldse enam sugudest ei räägiks. Solvuvad ju kangesti ja hakkavad trahvi nõudma, kui me ei nimeta neid nende väljamõeldud nimedega? 

Ka abielu ei ole ju sooneutraalne? Kui naine tahab abielluda naisega või mees mehega, siis nad ju ei ole sooneutraalsed? 

Liberaalid kohe ei oska ilma valedeta elada.

Kes ütleb, et ka mees+mees ja naine+naine kooselu võib nimetada abieluks ja sellest ei muutu meie ühiskonnas ega elus mitte midagi, see lihtsalt tunnistab, et ta ei tea, mida abielu endast kujutab, mis on meie kultuuris ikka olnud abielu tähendus ning mõte. Järelikult me ei tohi tema arvamusavaldusi tõsiselt võtta. See on ju sama hea kui lasta pimedal ennast ohtlikul mägiteel juhtida? 

Abielu on mehe ja naise liit, seda ei saa mitte keegi ära muuta. Siin peaks igasugused vaidlused lõppema. Igasugu muude paaride jaoks tuleks mõelda välja uued terminid ja uued institutsioonid, kui nende paaride elu tahetakse meil kuidagi seadustega reguleerima ja piiridesse suruma hakata. Kui meil oleks arukad (ja ausad) inimesed valitsuses, siis nad just nõnda toimiksid. Puud tuntakse viljast. 

See sõda ei lõpe kunagi. 

Mitte kellelgi ei ole õigust rumalateks või haigeteks (foobideks) või õelateks või tagurlikeks kuulutada neid inimesi, kelle jaoks abielu on jätkuvalt ainult mehe ja naise liit! Nendel on täpselt samasugused õigused riigilt nõuda kaitset nende põhimõtete ja eluviiside solvamise ja rüvetamise eest! 

Miks ei ole nii paljud inimesed võimelised elementaarsetest asjadest aru saama? Kas on ikka tulnukad nende kehad üle võtnud? Ikka ja jälle tundub, et mõistusega inimesed ei saa nii ennast (ja teisi) hävitavalt käituda. 

Ristiinimesel on hing ja vaim, ta vastutab Jumala ees mõtte, sõna ja teoga. 

Pahempöörlejad ei vastuta mitte kellegi ees. Nad on süüdimatud nagu lootusetult ärahellitatud lapsed. Nemad lajatavad rusikaga, aga neid ei tohi keegi puutuda. 

Omaette ime on muidugi terve see kliima-arsenal. Kliimaministeerium – on tõesti andekas leid, midagi absurdsemat oleks raske üldse välja mõelda! Meil tuleb kliima nüüd ministeeriumist! 

Kliimaneutraalsus, kliimaneutraalne linn, kliimaeesmärgid, rohekiirendi, rohepööre, elurikkus, kultuuririkkus, kaasav haridus, säilenõtkus, huvikaitse, suunamudija, sisuturundus, soosiire, sooline üleminek, sooravi, sooline ebaolek – see on vaid väike osa meie pahempöörlejate absurdsest relvaarsenalist.