Signe Riisalo ja Kaja Kallas. Foto: Erik Peinar, Riigikogu fotoarhiiv

Te valetate, sest teie tegelik eesmärk ongi vähemuse võim enamuse üle. Te tahate enamuse sundida alla andma ja vaikima. Te tahate lõhkuda inimeste normaalse elukorralduse, ühiskonda reguleeriva ja kurjust vaos hoidva vaimse aluse – ja asendada selle egoistliku anarhiaga, kirjutab Malle Pärn.

Põhiseadus ütleb, et kõik inimesed kui indiviidid on seaduse ees võrdsed. Lähtugem ometi sellest. See on demokraatliku ühiskonna alus. 

Samuti on põhiseaduses kirjas sõnavabadus, mis peab olema võrdselt tagatud nii liberaalile kui konservatiivile!

Sõnavabadus ei kehti seal, kus inimest tema vaadete ja tõekspidamiste pärast halvustatakse ja demoniseeritakse või lausa vangi võidakse panna. 

"Liberaalsed" poliitikud, palun saage aru, et ka konservatiivid ja nende valijad on MEIE inimesed, "sama palju inimesed", selle väikese rahva osad, ka nendel on õigus osa võtta meie ühise riigi ehitamisest! Võrdselt kõigi teistega! Nii, nagu NEMAD seda õigeks peavad. 

Nad ei pea tegema seda, mis teile meeldib, ka nemad tohivad teha seda, mida nemad õigeks peavad! Kui nad eksivad, siis tõestage see ometi, ärge kleepige neile peale sobimatuid silte! Proovige kasvõi mõnigi kord neid ära kuulata! 

Inimene, kes peab endast lugu, oskab lugu pidada ka teistest.  

Kas te tõesti ei leia endast enam midagi väärtuslikku, mille eest endast lugu pidada? 

Lõpetage valetamine, arukaid inimesi te ära ei peta! Rumalad järelekiitjad ja kisakoorid vaid alandavad teie väärikust. 

Ega te muidugi ei loe konservatiivset portaali, niisiis arutleme me siin ikka omavahel, need, kes mõtlevad niisamuti. Need, kes on tegelikult tõrjutute ja kiusatute poolel. Tuleb seegi meile kasuks, nõnda me areneme, sest meie poolel ei loobita kulunud valelikke fraase ja tsementdogmasid, siin inimesed mõtlevad, võtavad vastu ilmutust universumi tarkuse pangast ja jagavad oma südames läbikaalutud mõtteid. 

Meie poolt vaadates on Toompealt rahva suunas sõitma hakanud hiigelsuur teerull. Rahvas püüab seda takistada, hõigates: siin on meie kodud, meie peenrad, lilled ja põllumaad, meie loomad ja lapsed, ärge ometi sõitke neist üle! 

Teerull ei kuula, tema sõidab. Harvester ei kuula puude ja taimede nuttu, väikeste lindude ja loomade hirmukisa. Millal sai inimesest teerull ja harvester? 

Aktivistid korjasid kokku 600 allkirja inimestelt, kes tahavad ülejäänutelt ära võtta põhiseaduses ka nendele tõotatud võrdsus, – irooniline, et nad teevad seda „võrdsuse" loosungi all. Loogika ei kuulu liberaalsete väärtuste hulka. 

See valitsus, see hunta, kes oma rahva vastu sõtta läheb, on kõva lauba ja paadunud südamega. Just hunta, sest demokraatlik valitsus seda ju ei tee. 

Meie palume viisakalt, mõistlikult, püüame kaitsta kindlusi, mis on inimkonda siiani kaitsnud ja varjanud, püüame ausalt ja põhjalikult selgitada oma eitavat suhtumist pealesunnitud moeuuendustesse. Püüame hoiatada liberaalse kergemeelsuse kahjulike tagajärgede eest, püüame inimeste silmi avada ja hangunud südameid soojendada, et nad võiksid näha ja mõista, et sajanditevanust ühiskonna alust ei tohi lõhkuda. 

Vastuseks tuleb sealt teiselt poolt ainult halvustusi, ei ühtki argumenti: olete sovjeediajas kinni, tulge keskajast 21. sajandisse, olete „homofoobsed", sallimatud, tagurlikud, takistate progressi teed. Ja nii edasi, ei taha neid rumalusi siin korrata. 

Äärmine egoism, ülbus ja rumalus ei kuula terve mõistuse häält. Pealegi ei kuulu terve mõistuski ju liberaalsete väärtuste hulka. See ju takistaks teerullipoliitikat. 

Ärge ometi alandage ennast teerulliks – igaühes on ju midagi väärtuslikku, otsige see endast üles ja näidake seda meilegi. Siis saame teid siiralt tunnustada, siis ei ole teil vaja meilt tunnustust vägivallaga välja pigistada. Suurem osa inimestest EI SAA kaasinimest tunnustada ainult tema suguelu harrastuste eest! 

Ja sugueluanarhia toetamisega te ju alandate ka neid inimesi, kes on hakanud ennast identima suguelu põhjal, eri liikidesse, suurtähtedega. Te ju ei suhtu nendesse enam kui inimestesse, vaid kui L-desse, G-desse, B-desse ja T-desse. Ja nõuate võrdsust, kui nad juba on võrdsed? Mina küll tahaksin ka nendest lugu pidada!

Seega, ühtpidi te alandate inimesi, teistpidi seate nad kõikidest kõrgemale ja annate neile võimu kõikide teiste üle. 

Te valetate, sest teie tegelik eesmärk ongi vähemuse võim enamuse üle. Te tahate enamuse sundida alla andma ja vaikima. Te tahate lõhkuda inimeste normaalse elukorralduse, ühiskonda reguleeriva ja kurjust vaos hoidva vaimse aluse – ja asendada selle egoistliku anarhiaga.

Kui te tahate võrdsust, siis alustage endast: hakake võrdselt kohtlema KA neid inimesi, kelle eluvaated teie omadega kokku ei lähe. Kuulake neid, kes teid hoiatada püüavad! Arvestage nendega, austage IGA inimese suveräänsust, peatage teie endi väljaselekteeritud „eliidi" teerull! 

Teerull on pime ja kurt ja hingetu. Teda ei ole võimalik peatada mõistlike kõnedega. Inimene ei tohi muutuda teerulliks!

Kui normaalne inimene esitab ühiskonnale mingi nõudmise, mis tema arvates tema positsiooni ühiskonnas paremaks teeb, siis ta kuulab ära, mida ühiskond talle vastab. Ta ei jaga rahvast kaheks vastandlikuks leeriks: head pooldajad ja kurjad vastased. 

Pooldajate hulgas on niikuinii palju mõistuseta kaasajooksikuid, kes ka endale näevad sellest uuenduseset kasu tõusvat. 

Hoolikamalt tuleb kuulata neid, kes viisakalt oma vastuargumendid välja toovad. Kui paljud arukad inimesed ütlevad, et see võib tervele rahvale kahju tuua, siis normaalne inimene tõmbub tagasi. Ja lõppkokkuvõttes ei too see ju ka temale kasu. Ta laseb teadjamatel oma silmad avada. 

Ka need oma ihaldatud „abieluvõrdsuse" kättesaanud aktivistid veenduvad peagi, et neil on ikka midagi puudu. Nad on segi keeranud ühiskonna aluse, aga õnn on ikka veel kuskil kaugel. 

Anarhia ei too kunagi kellelegi õnne. Anarhia vallandab kõige tumedamad jõud ja insktinktid, me kõik jääme selle laviini alla. 

Püüan seletada analoogiaga. Vene saatis sõjaväed Ukrainasse, väites, et nad tulid korda looma, kõikidele võrdsust kehtestama. Progressi tooma? Inimõigusi? 

Ukraina oli isekas ja mõistmatu ja hakkas vastu. Kummal on õigus? Kas Vene sõjaväel on õigus nõuda võrdsust ukrainlastega? Nende meelest on selles konfliktis süüdi ju Ukraina. 

Igaks juhuks lisan siia, et see ei ole MINU seisukoht. Mina pean Venet agressoriks. 

Meie progressisõdalased on siin praegu Vene rollis ja abielu kaitsjad on ukrainlaste rollis. Sest nendelt tahetakse ära võtta nende kodud, nende aiamaad, nende elukorraldus. Nad ei sõdi selle vastu mitte isekusest, mitte õelusest, mitte pahatahtlikkusest, mitte kadedusest, mitte tagurlusest, mitte mõistmatusest, nad sõdivad inimväärikuse eest. Nagu ukrainlased sõdivad oma kodumaa eest. 

Inimesi ei tohi jagada liikidesse nende intiimelu korraldamise viiside järgi! See on äärmiselt alandav. 

Jah, samasoolisi paare on alati olnud, aga mitte kunagi varem ei ole nende liitu abieluga võrreldud! Miks? 

Äkki olid inimesed varem targemad? Oskasid ette näha oma valikute ja otsuste võimalikke tagajärgi?