Kõik konservatiivide hoiatused lähevad täide. Me liigume pikkamööda, aga kindlalt totalitaarriigi suunas. Aina enam meenutab meie ühiskondlik õhustik endist Nõukogude Liitu, või veel hullem, kohati isegi Orwelli düstoopiat. Siinkohal avaldan tänu Ossinovskile, et ta meie igapäevakeelde selle suurepärase termini tõi. See näitab, et Jumal võib igaüht kasutada rahvale prohvetliku sõnumi edasiandmiseks.

Mind paneb imestama see, et riigikogu ei ole vastu võtnud kooseluseaduse rakendusakte, sest julgelt ja avalikult on nende vastu seal ainult 38 inimest. See tähendab, et riigikogus on kooseluseaduse varjatud vastaseid rohkem kui 38 – neil pole lihtsalt lubatud oma soovi kohaselt hääletada, nad on kas hääletusest kõrvaldatud või on neil kästud hääletamata jätta.

Need, kes kooseluseaduse poolt hääletasid, on parimal juhul vastutustundetud abstraktsionistid, nagu kuulekad pioneerid, kes on õppinud pähe mingid ideoloogilised fraasid, nagu “võrdsed õigused”, “sallivus”, “inimõigused” – mille tegelikku tähendust aga pole pioneerijuht neile äraseletanud. Elus nad neid nähtusi ära tunda ei oska. Ka tegelikku sallimatust, inimõiguste rikkumist ja eelisõiguste nõudmist teatud grupile – ei oska nad päriselus ära tunda. Nende maailm koosneb siltidest ja plakatitest. Või õigemini – etteantud käskudest.

Nad on nagu automatiseeritud käsutäitjad, kellel oma mõtlemisvõime on ära blokeeritud, nad on vabatahtlikult andnud ennast uue totalitarismi teenistusse.

Nimetame vihkamise sallimiseks, valetamise tõerääkimiseks, haiguse terviseks – vaadake, kui palju probleeme saab otsekohe lahendatud!

Eestis (nagu paljudes teistes riikides) on nüüd tavalisest erinev intiimelu inimõiguste hulka arvatud, keegi ei tohi seda halvustada või selle tervislikkust kahtluse alla seada, ehkki aus meditsiiniteadus räägib midagi muud. Seksuaalpluralismi propageerijad käivad nüüd meedikuid ümberõpetamas.

Omamoodi naljakas on tegelikult seda tsivilisatsiooni klassikalistest “piirangutest” pääsenud bakhanaali kõrvalt vaadata.

Meil on olemas seltsimees eriõiguste volinik, ja erinevate intiimõiguste propageerimise keskus – kui neid ideoloogia-asutusi õigete nimedega nimetada, – kes meid uue maailmakorra suunas lükata tahavad. Kes, nagu nõukogude ajal poliitagitaatorid, uut, 21. sajandi inimest, kujundavad.

Jälle on meil kaks Eestit. Eesti LGBT ja Aafrikast väljaküüditatud migrantide poputajate NSV – Neoliberalistlike Seksuaaldemokraatide Võimuriik oma emotsionaalse ja klikkimishimulise toetajaskonnaga (keda ei “kõneta” meie riigi hümn, keda häirib rukkilillepurune rahvusromantika), ja ülejäänud Eesti, rahvas, kellele on peale kleebitud kõikvõimalikud sildid: mahajäänud, keskaegne, tagurlik, foobne, vihaõhutav, piiratud mõtlemisvõimega, vanemaealine, nõukogudemeelne, natsistlik, putinlik, fundamentalistlik, morbiidne. Mis maa see küll on?

Progress ei tohi peatuda. Nüüd tuleb meil, sõbrad, hakata võitlema erivaimsete õiguste eest. LGBT võiks õla alla panna, nüüd on nendel ju omad õigused otsapidi käes. Praegu diskrimineeritakse paljusid inimesi, arstid panevad neile ebaväärika diagnoosi: kergekujuline skisofreenia, raskekujuline paranoia, oligofreenia, orienteerumishäire ja nii edasi. Psühhopaatiani välja. Neid nimetatakse siiamaani ühise nimega – vaimuhaigused.

Miks haigused? Need on ju ometi lihtsalt erinevat liiki vaimsed orientatsioonid. Vaimsed vähemused. Pole olemas mingit “normaalsust”, on erinevad orientatsioonid. Ja üldse, kes meist see päris normaalne on? Kes otsustab, KUI normaalne keegi meist on?

Miks rikuvad psühhiaatrid inimõigusi, käitudes, nagu oleks nende käes Tõe monopol? Psühhiaatria on ilmselt mingi pahatahtlike, sallimatute ja tagurlike inimeste poolt normaalsete inimeste represseerimiseks loodud meditsiiniharu. Oleks ammu aeg nad ametlikust meditsiinist välja hääletada.

Ja tegelikult, milleks seda meditsiini üldse vaja on? Iga haigus on ju erinev tervislik orientatsioon. Erinevus rikastab! APA kuulutas homoseksuaalsuse sugukihu häirest normaalseks seksikäitumiseks, ka transseksuaalsust ei tohi enam pidada kellegi haiguslikuks väljamõeldiseks, nüüd võiks maailma tervise instituut kustutada ära haiguste nimekirja täies koosseisus.

Igasuguste haiguste ravimine tuleb ära keelata, sest see on inimõiguste rikkumine ja indiviidide vabaduste piiramine. See on solvav. Nohune inimene on ju ometi sama väärtuslik kui mittenohune? Ta ei ole ju ise endale seda nohu valinud! Miks Inimõiguste Keskus neid ei kaitse?

Eks meenuta see kunagisi indulgentside müüjaid? Olge avatud, ütlevad meie juhid, me vabastame teid kõikidest probleemidest, lihtsalt sellega, et nimetame patud ümber inimõigusteks ja haigused terviseks. Ja kriisid üleüldiseks õitsenguks. Eesti rahvas pole ju kunagi nii hästi elanud.

Ja arstid võiksid hakata valvama, et kedagi neist eriseisundis isikutest ei diskrimineeritaks nende erisuse pärast. Sest “madalama haridustasemega” ja “vanemaealist” rahvast ei saa ju hoobilt ümber teha, eestlane on üks paganama kangekaelne tegelane.

KAMPAANIA JÕUDIS EESMÄRGINI!

Täname siiralt kõiki toetajaid!