Eesti NSV lipp lehvimas Juhan Smuuli bareljeefi juures. Toimetusele saadetud foto

EKRE liige ei tohi Eesti NSV vastu meelt avaldada, sest EKRE-vastase narratiivi kohaselt peab EKRE ajama Kremli asja ning seega esindama Eesti NSV-d, mistõttu EKRE ei saa protestida nõukogude võimu ausammaste vastu, kirjutab kolumnist Veiko Vihuri kommentaariks vastukajadele, mis järgnesid protestiaktsioonile Juhan Smuuli bareljeefi juures.

Äratab tülgastust, kuidas mõned paadunud EKRE-vastased on tõlgendanud sihilikult vääriti ajaloolase ja riigikogu liikme Jaak Valge lipu-aktsiooni kirjanike liidu maja seinal paikneva Juhan Smuuli bareljeefi juures. Tegelikult saadakse aru küll, et see protestiavaldus on suunatud Smuuli kui paadunud stalinisti ja küüditaja mälestust ülistava bareljeefi avaliku eksponeerimise vastu, kuid teeseldakse, et Eesti NSV lipu heiskamine on käesoleval juhul sovetimeelsuse väljendamine.

Asi on nimelt selles, et Jaak Valge on EKRE liige, aga üks EKRE liige ei tohi Eesti NSV vastu meelt avaldada, sest EKRE-vastase narratiivi kohaselt peab EKRE ajama Kremli asja ning seega esindama Eesti NSV-d. Nii et EKRE ei saa protestida nõukogude võimu ausammaste vastu, pole ette nähtud.

Meenutagem, et kui ühel EKRE korraldatud meeleavaldusel oli keegi kodanik valmistanud ENSV lippu meenutava plagu, millele oli lisatud Reformierakonnale viitav orava-sümbol, üritas meedia seda käänata ekrelaste nõukanostalgiaks, kuigi tegelikult oli sõnum vastupidine: just Reformierakonna valitsemisstiili võrreldi Eesti NSV aegsega.

Nii räägib ka tuntud avalik tola Juku-Kalle Raid (Eesti 200) „EKRE NSV-st". Olev Remsu(jev) aga tõlgendas Jaak Valge aktsiooni kui kirjanike solvamist, mis olevat EKRE-le tüüpiline käitumine, ja käsitles seda samas Eesti NSV õigustamisena: „Jaak Valge on püüdnud selgitada, et ENSV lipu riputamine polnud ei inimsusvastase ega sõjakuriteo õigustamine, kuid see on tühja tuule tallamine. ENSV lipp õigustab ENSVd ning selle loomist."

Siiski on ka neid, kes on söandanud Jaak Valge kaitseks välja astuda. Sotsiaalmeedias võttis sõna näiteks Ülo Mattheus: „Ma ei kipu eriti poliitikute tegemistest sõna võtma, aga mu arust on ajaloolase ja Riigikogu liikme Jaak Valge osalust ENSV lipu heiskamisel kirjanike maja seinale ajakirjanduses valesti tõlgendatud, just nagu oleks Jaak Valge mingi interrinde tegelane. No ei ole ju! Ennekõike oli see aktsioon ju protest selle vastu, et ühte ENSV kultuuritegelast ülistav monument on jätkuvalt meie linnaruumis. See monument, nii nagu ka ENSV lipp, on ju samuti keelatud sümboolika, mis kannab endas nõukogude aja väärtusi. Lipu heiskamine lihtsalt tuletab seda meelde. Rõhutatult, üledimensioneeritult, aga kuidas teisiti siis peaks üks protestiaktsioon välja nägema?!"

Kirjanik ja muusik Mait Vaik kirjutas hiljuti Postimehes: „Aktsioon ise ei ole kuidagi Smuuli bareljeefist eraldatav, mingi iseseisev okupatsioonisümboolika esiletõstmine. Kõikvõimalikud sellised tõlgendused nagu „okupatsioonisümboolika ajutine väljatoomine oli vastutustundetu" ei päde, kuna sellega viidati palju kisendavamale ebaõiglusele, mida kujutab endast jätkuv ja püsiv austusavaldus persoonile, kes osales otseselt inimsusevastastes kuritegudes. Ka ei soovinud aktsioonis osalejad tähtsustada oma isikuid ja tegemist ei olnud vandalismiga. Võiks öelda, et on lausa kodaniku kohus seda märgata ja sellele viidata."

Kõik see peaks olema sõnadetagi selge. Kõnealusele protestiaktsioonile mingi teise, teadvalt vale tähenduse külge pookimine näitab aga seda, et aus, sisuline arutelu ei ole polariseerunud ühiskonnas enam võimalik. Kõike hinnatakse ja tõlgendatakse selle järgi, kas midagi ütles või tegi oma või ilmavaateliste vastaste leeri kuuluv inimene.

Me peaksime rääkima sellest, miks üht stalinisti ja küüditajat austav bareljeef ikka veel avalikus ruumis üleval on, ja mitte sellest, et sellele tõsiasjale tähelepanu juhtiv protestiaktsioon olevat justkui Eesti NSV õigustamine. Seda ütleb ka Jaak Valge oma avalikus kommentaaris: „No kui keegi arvab, et Eesti NSV lipp sai üles seatud selleks, et õigustada või toetada agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastast kuritegu või sõjakuritegu, siis peaks ta küll püsti imelik olema. Küll aga võib nende kuritegude õigustamisega olla seotud Smuuli bareljeef – just see, mille vastu aktsiooniga protesti avaldasime."

Sellele polegi rohkem midagi lisada. Need, kes ei taha mõista kõnealust aktsiooni Smuuli bareljeefi juures, mängivad lihtsalt lolli ja levitavad ühiskonnas oma pahatahtlikkust.